StartsidenTips og rådGuider

DIY: Bygg utepeis og utekjøkken i mur

 

Se hvilke produkter vi har i vår Sommerkampanje!

 

Uteplassen er ikke ferdig uten et utekjøkken og en utepeis. Her er mur det naturlige byggematerialet. Et frittstående utekjøkken, en utepeis eller grill kan i utgangspunktet settes opp uten videre, men undersøk for sikkerhets skyld om de lokale reguleringsplanene inneholder bestemmelser du bør kjenne til. Og som alltid: Fortell naboene om planene dine.

Planlegging

Dersom du bygger grillen eller peisen i forbindelse med huset, enten det er til ny eller eksisterende pipe, må du søke tillatelse. Snakk med brann-/feiervesenet om hva som kreves.

Det ferdige arbeidet bestemmes av overflate, blokkformat, høyde og fugeutførelse. For å unngå fadeser må du aldri bare begynne på en utepeis – eller et annet byggverk – uten målsatte tegninger eller skisse, som viser det ferdige resultatet og hvorledes du har tenkt å komme deg dit.

Planlegg muringen ut fra blokkformat og fuger ved å legge første skift (blokkhøyde) tørt ut på fundamentet. Når tilpasningen er gjort, mures først hjørneblokkene fast – deretter fylles det ut mellom disse. Det mures etter snor, eventuelt etter et rett bord for riktig høyde og retning. De følgende skift mures fortløpende i forband (overlapp): Begynn med hjørneblokkene, som må vatres innbyrdes for hvert skift (lik høyde).

Konstruksjonstegning av en utepeis

En utepeis er god å ha i kjølige vår- og høstkvelder.Kombinerer du med et par høytsittende stråleovner og en terrassemarkise, kan du ha et godt og lunt utested.

Ildstedet bør være 60–80 cm over gulvnivå. Her viser vi en enkel peis du kan mure opp på en helg. Lettklinkerblokker er godt egnet, men teglstein og porebetong kan også benyttes. Tegningene viser fremgangsmåten skritt for skritt.

Trinn 1

1. På fundamentet mures 10 cm og 15 cm lettklinkerblokker som vist på tegningen. Dersom overkant peisfundament ligger lavere enn ferdig utegulv, må blokkdimensjonen for bunnskiftet tilpasses deretter. Det anbefales at bunnen i oppbevaringsrommet under ildstedet er minst 10 cm over ferdig gulv.

2. Sett opp en avstivet hjørnestolpe i bakre peishjørne og etabler hjørnet ved å mure opp tre–fire skift før du fortsetter med resten. Legg fugearmering mellom andre og tredje skift. Sørg for å etablere armeringsforbindelser rundt hjørnene.

Trinn 2

3. På tredje skift plasserer du bunnen i ildstedet. Det gjør du med 10 cm blokker. De ytre blokkene lar du hvile på 2–3 stk. 10 eller 12 mm armeringsjern som du hugger inn i vangene. Hugg også ut litt av blokkendene og vangen. Hullet fyller du med mørtel. Da er blokkene fastlåst når mørtelen stivner.

4. Legg også inn fugearmering over fjerde skift.Toppskiftet på sidevangene murer du med U-blokk.

Trinn 3

5. Peisilegg i bunn og sider fôres med ildfast stein. Det kan være smart å gjøre dette ferdig før du begynner med peiskappen. I bunnen legges stei20 betong med 7–8 mm brede fuger. Bruk velkomprimert jordfuktig betong i fugene, noe bløtere i bunnen. Husk å gjennomfukte den ildfaste steinen før muring. Bakveggen mures med tette fuger og ildfast masse. La det bli et luftrom på 1–2 cm mot murverket bak.

6. Plasser en 20 mm hjørnestolpe med bærejern av flattjern 80 x 5 mm, som vist på skissen. Denne har du fått laget på forhånd på et sveiseverksted.

Trinn 4

7. Peiskappen murer du av 10, 15 og 25 cm blokker som vist på tegningen. Legg fugearmeringen i et kvadrat mellom de to skiftene. Plasser to eller flere ettløps pipeelementer uten fôring på det første skiftet. Avslutt med en pipehatt, eller forsegl toppen med 20 mm mørtelsjikt. Peiskappen avsluttes med et sjikt av 10 cm blokker.

Trinn 5

8. Til slutt slemmes eller pusses peisen som beskrevet på sidene foran. Avslutt gjerne med et toppsjikt av hvit puss, eller benytt evt. en hvit silikatmaling. Legg gjerne en tilskåret skiferhelle på toppen av kappen.

Utekjøkken med peis

Maxit Leca har utviklet en praktisk løsning for peis og utekjøkken som de har gitt navnet Balblom. Vi har bygget den med godt resultat og viser her skritt for skritt hvorledes vi endte opp med et vellykket utekjøkkenarrangement.

Er det drenerende eller faste, steinholdige masser under torva (som i dette tilfellet), trenger du ikke isolasjon. I dette tilfellet (der vi har gravd oss ned til fast steingrunn) har vi valgt å fylle den nederste delen av gropa med 25 cm løs Leca, som er et alternativ til sand eller singel. Da har du rundt 15 cm igjen til en solid betongsåle for kjøkkenet ditt. Leca-kulene er lette å håndtere, og de drenerer og isolerer godt

For at drenslaget skal virke, må du lage en grøft med fall vekk fra fundamentgropa. Over drenslaget og langs sidene i fundamentgropa legger du en filtduk eller plastfolie.

Peisen

Merk opp hvor på fundamentet utekjøkkenet skal stå. Bruk gjerne en stor vinkel for å sikre deg at blokkene blir plassert rett. Start med en hjørneblokk (15 cm) og legg ut godt med murmørtel der blokkene skal plasseres. De bankes på plass til de er i vater.

Legg en streng med fugearmering i hvert annet skift for best mulig sammenbinding av murverket. Armeringen bøyes lett rundt hjørnene ved at du kutter den ene strengen.

Plata (bunn i peisen og benkeplate) murer du av 10 cm blokker i en kombinasjon av 15 x 50 og 25 x 50 cm dimensjoner. Bruk godt med mørtel i horisontale og vertikale fuger.

La murverket få stå en dag eller to før du går videre. Fortsett så med peisvangene. Disse murer du i 10 cm blokker. Legg to armeringsjern diagonalt over peisåpningen – de skal bære peistoppen som du også murer av 10 cm blokker. Husk å lage til åpning for piperøret.

Skorsteinen kan du mure av spesiallagede pipeelementer, eller du murer den opp med 10 cm blokker. Innvendig åpning bør ikke være større enn 20 cm.

Kjøkkeninnredning

Mål deg ut fra peisen og plasser hjørneblokken slik at det passer med blokkdimensjonene. Sett opp en stolpe i hjørnet som du kan feste snorer til – bruk skråavstivere for å sikre at den står støtt. Det er ikke nødvendig med mørtel i vertikalfugene, såfremt du ikke ønsker synlige fuger som i dette tilfellet.

Vangene til benken kan du mure med 10 eller 15 cm blokker. Skal du ha en gassgrill plassert i benken, må du planlegge for at det blir tilstrekkelig klaring på begge sider av grillen. Gassgrillen får plass på en hylle. De to topp-platene ble murt opp av 10 cm blokker som blir holdt oppe av armeringsjern.

Planlegger du å ha en vaskekum i benkeplata, må du sørge for at de underliggende armeringsjernene går klar av åpningen der du skal utforme hullet.

Innvendige hyller i benken henger du på biter av armeringsjern som du borer inn i vangene. Lag 10 mm klaring utenfor endene på hylleblokka. Fugene fylles godt med mørtel. Hyllene kan gjerne være i 7,5 eller 10 cm blokker.

Prikken over i-en

Det enkleste er å slemme murverket med slemmemørtel. Den påføres med gresskost eller brett og dras ut med kosten som en tykk maling. På denne peisen er brukt en relativt tynn hvit slemmemørtel dradd på med kost.

Vi la frostsikre fliser på benkeplata, direkte på underlaget av blokkene, men det er kanskje å anbefale å støpe et 3–4 cm tykt betongsjikt over blokkene før flislegging. Vi syntes også det passet fint med fliser på veggen bak.

Støpt benkeplate

Utekjøkkenet må ha en benkeplate som tåler vann. Da kan du enten støpe den selv, du kan mure den opp av murblokker, eller du kjøper en ferdig plate hos en kjøkken- eller steinleverandør. En benkeplate av skifer kan du også kutte til selv (se ovenfor).

Den beste løsningen mener vi er å støpe hele platen i betong. Lag først en forskaling av spon- eller finerplater. Den må gjerne ligge et par cm lavere enn overkanten på vangene. La platen stikke 6–8 cm utenfor blokkene. Avslutt med en lekt av tilsvarende høyde om du ønsker at platen skal være tykk i forkant (5–8 cm). Legg inn en trekantlekt for å etablere en dryppnese. Husk å fjerne denne når du river forskalingen.

Platen støtter du så opp med bordbiter eller plank. Langs kantene benytter du gjerne litt brede forskalingsbord. Sett dem opp med fall utover på ca. 1 cm for å sikre avrenning av regnvann. Armer med armeringsnett. P091 eller K131. Pass på at du får et par cm klaring til forskalingen. Støp med B20 betong. Grovavrett ved å benytte en bordbit som du fører frem og tilbake, samtidig som du skyver den sidelengs på kantbordene.

Ønsker du en vaskekum i benken, avmerker du omrisset av vasken på en plate av polystyren. Sag ut med en vippesag. Lag gjerne platen 1 cm større rundt det hele slik at du får god klaring når du senere skal plassere kummen. Platen spikres fast eller tapes med tosidig tape. Pass på at det kommer et par armeringsjern på hver side av utsparingen for kummen.

Beskytt betongen mot regn eller sterkt solskinn. Legg gjerne på et lag plast under herdingen, eller påfør litt vann. Etter et par uker i 15–20 grader er utekjøkkenet klart for flislegging. Benytt frostsikre fliser.

Har du vært nøyaktig med glattingen av betongen, velger du kanskje å la benken stå ubehandlet, eventuelt kan du leie
en betongslipemaskin og glattslipe betongen. Etter en slik behandling bør betongen porefylles. Kontakt din lokale byggevareleverandør for riktig produkt.

Spilevegg: Slik bygger du den selv  Byggmakker

Spilevegg: Slik bygger du den selv

01.07.2020

Den er en av de største interiørtrendene akkurat nå. I denne artikkelen finner du inspirasjonen og veiledningen du trenger for å bygge spilevegg både inne og ute.

Slik bygger du spilevegg Byggmakker

Slik bygger du spilevegg

01.07.2020

Spilevegg er hot om dagen både ute og inne - på vegg og i taket. Her viser vår favoritt snekker, Snekker Niklas, deg hvordan du enkelt lager din egen hjemmelagde spilevegg på 1-2-3. Det fikser du!

Hvordan lage utekjøkken med vask og vannkran Byggmakker

Hvordan lage utekjøkken med vask og vannkran

04.06.2020

Utekjøkken er en het hagetrend om dagen. Det å lage mat ute sammen med familie og venner prioriteres høyt. Snekker Niklas viser deg her hvordan du enkelt kan bygge et flott utekjøkken selv, og flytte matlagingen utendørs.

Slik bygger du søppelskur selv Byggmakker

Slik bygger du søppelskur selv

30.04.2020

Få en ryddig og fin uteplass - Enten det er for å skjule de mindre pene søppelkassene eller hindre at de står hulter til bulter og kanskje triller inn i en bil eller velter slik at måkene får et herremåltid, så er dette kanskje helgens DIY-prosjekt for deg?