StartsidenTips og rådGuider

Overflatebehandling av muren

Utvendig må muren overflatebehandles for å sikre at den blir vann- og lufttett. Slemming kan brukes når murverket er jevnt murt, eller skal være under bakken. Utvendig lønner det seg alltid å pusse muren.

SLEMMING
Før du slemmer, må du fylle fuger og sår med mørtel. Bruk helst fabrikkfremstilt slemmemørtel som blandes ut i mørteldunk med drill og visp. Under påføringen må slemmingen røres om av og til, ellers kan tørrstoffet synke til bunns og overflaten bli ujevn. Vanntett slemmemørtel påføres i minimum to sjikt. Legg slemmemørtel på et stålbrett og trekk på muren. Kost så flaten med en vanndyppet gresskost.

Regn 4 kg tørrmørtel pr. m2 for første strøk, og 2 kg/m2 for annet strøk. Ved behov kan ytterligere ett strøk påføres. Slemmemørtel stivner fort – ikke bland for mye. I sterkt sollys må flaten dekkes for å hindre for rask uttørking. Husk å ettervanne (dusje) veggen med jevne mellomrom de første dagene.

FINN DINE BYGGEVAREPRODUKTER HER

PUSS
Puss er alltid bedre utvendig enn slemming, og skal bygges opp i tre sjikt – grunning, hovedpuss og sluttpuss – slik at det blir en regn- og lufttett overflate.

GLASSFIBERARMERT FIBERPUSS
Glassfiberarmert fiberpuss består av en pussmørtel som er iblandet fibre av glass. Den ferdige pussen er ytterligere forsterket ved at et armeringsnett av glassfiber bakes inn i pussen. Fiberpussen er lett å påføre og gir en svært solid og bestandig puss. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fiberpussen trekkes på i 4–6 mm sjikt og rettes av med rettholt.

2. Armeringsnett bakes inn med stålbrett.

3. Etter 1–3 dager trekkes nytt sjikt på i 3–4 mm og filses, kostes eller brettskures.

4. Etter ca. 14 dager kan sluttbehandling/maling påføres.

Reparasjon av gammel puss

Hvis pussen løsner fra underlaget, vil det høres som en hul lyd (ofte kalt «bom») når du banker forsiktig med en hammer e.l. Små, lokale partier (ca. 10–20 cm i høyde og bredde) trenger du ikke å gjøre noe med. Større partier bør vurderes fjernet og utbedret med ny puss.

  • Fjern løs puss med murhammerens spisse ende. Sørg for at sårkantene blir helt rette. Etter at du har renset sårflaten for støv o.l., må flaten fuktes og påføres en grunning, som får tørke til neste dag.
  • Det er viktig at ny hovedpuss er mest mulig lik i sammensetning som originalpussen. Pusser du sårflaten med en for sterk mørtel, vil du risikere at ny og gammel puss motarbeider hverandre og det oppstår sprekker i puss-overgangen. I verste fall løsner den nye pussen etter kort tid. Det innebærer at du må benytte kalk-sementmørtler, for eksempel KC 50/50 til slike reparasjoner.
  • Trekk eller kast mørtelen på, og dra av overskytende med et rett bord. Bearbeid flaten så den får samme uttrykk som den opprinnelige pussen.
  • Husk at puss ikke biter på maling.

Tre sjikt med puss

Grunning

Grunningen er det viktigste sjiktet og skal sikre en tett puss, samtidig som den danner grunnlaget for at resterende sjikt skal feste seg til underlaget. Grunningen påføres på samme måte som slemmingen, med stålbrett i ca. 4 mm tykkelse. Til grunningen benytter du en vanlig ferdigblandet M5-mørtel. Grunningen bør ikke stå mer enn ett døgn før neste sjikt – hovedpussen – påføres.

Hovedpuss

I hovedpussen bygger du opp den overflatestrukturen du ønsker – fra grov til fin. Også her anbefales det å benytte fabrikkfremstilte pussmørtler. Vi anbefaler kalksementmørtel KC35/65. Hovedpussen kan bygges opp i flere lag. Pussen påføres med stålbrett og må ikke påføres for tykt (4–8 mm) da det lett kan løsne og falle av.

Etter en halvtimes tid kan du begynne å bearbeide pussen. Bruk en gresskost dyppet i vann og jevne forsiktig til du oppnår den strukturen du ønsker. Alternativt kan du bruke et filsbrett og jevne ut pussen med jevne, roterende bevegelser. La pussen stå til neste dag før sluttpussen påføres.

Sluttpuss

Sluttpussen kan være en slemming med mørtel KC 50/50 eller silikatmaling.

Enkelt å fikse et ødelagt garasjegulv Byggmakker

Enkelt å fikse et ødelagt garasjegulv

03.10.2019

Sprekkdannelser, fukt og slitasje kan få garasjegulvet til å gå rask i oppløsning. Heldigvis er det enklere enn du tror å legge et nytt, fint gulv som tåler litt mer og holder litt lenger.

Effektiv etterisolering og drenering av gammel grunnmur Byggmakker

Effektiv etterisolering og drenering av gammel grunnmur

15.02.2018

Det finnes titusener av eldre eneboliger i Norge der dreneringen er gått ut på dato, og som også ville hatt godt av etterisolering. Slik som denne gamle eneboligen i Drammen. Da den gamle grunnmuren skulle dreneres og isoleres, var blåsing av Leca det beste alternativet.

Et Ønske om minimalt vedlikehold gjør at murhus gjør at murhus er i vinden Byggmakker

Et Ønske om minimalt vedlikehold gjør at murhus gjør at murhus er i vinden

15.02.2018

Interessen for å bygge i mur er stor, både rene murhus hvor det knapt brukes andre materialer eller kombinasjonshus hvor mur brukes sammen med andre materialer. For den som ønsker minimalt med vedlikehold er murhus et meget godt alternativ.

Muring av vegger Byggmakker

Muring av vegger

12.02.2013

Når fundamentet er i orden, er det forholdsvis enkelt å bygge murer og vegger i lettbetong. Sørg for at alt nødvendig verktøy og materialer er lett tilgjengelig. I tilfelle regn må du også ha nok presenninger til å kunne dekke over det som er ferdig murt, og alle materialene!