StartsidenTips og rådGuider

Slik legger du ditt nye gulv

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Heltregulv bør om mulig spikres eller helst skrus til underlaget. Vanlige parkett- eller laminatgulv, som ikke er så utsatt for krymp, legges flytende, dvs. at elementene «klikkes» sammen uten å festes til underlaget. Liming av parkett er så å si forlatt som metode!

Flytende gulv som klikkes sammen

Et stort fremskritt, som ble introdusert for godt over 10 år siden, er flytende gulv som legges med det såkalte «klikksystemet». Det vil si at hvert bord er utstyrt med et enkelt mekanisk låsesystem som erstatter det tradisjonelle lim/spiker/skruer i not og fjær.

Det går superraskt å legge et gulv på denne måten, og skjøtene blir tette og fine. Dessuten trenger du ikke være så nøye med å legge første rad snorrett inntil veggen, bordene retter seg automatisk inn. Det er nemlig ikke mulig å låse bordene til hverandre hvis de ikke ligger helt rett.

En stor fordel ved dette er at bordene kan tas fra hverandre igjen. Hvis du skal flytte, kan du i teorien ta gulvet med deg, eller du kan flytte det fra stuen til barneværelset.

Se utvalget av gulv på byggmakker.no

Legging av gulvbord i heltre

Her skal vi omtale hvordan massive gulvbord legges på bjelker eller tilfarere. Slike gulvbord finnes i ulke materialer, primært furu og gran, men også i løvtre. Materialbredden varierer fra 70 til 180 mm. Tykkelsen er fra 14 til 30 mm. Som nevnt må bordene være minst 21 mm tykke for å tåle spennet mellom bjelker med 60 cm avstand.

Det vanligste er å feste bordene med spiker eller skruer. Disse slås eller skrus inn i ca. 45 graders vinkel innerst i fjæren og ned i bjelken under. Deretter bruker du en slagkloss og banker neste bord på plass, som skjuler spiker/skruer.

Vi anbefaler å bruke drill med bit og skrue istedenfor hammer og spiker. Bruker du hammeren, er det lett å bomme på spikerhodet, og det blir skader i bordet. Du må også bruke dor for å slå hodet helt inn. Skulle du montere feil, er det ikke enkelt å fjerne spikeren uten å ødelegge fjæren – en skrue er derimot uproblematisk å løsne. Skruene må ha delgjenger, dvs. at gjengene ikke går helt opp til skruehodet. Dermed klemmer de bordene tettere til gulvbjelken.

For at resultatet skal bli bra, må underlaget være plant: Bjelker må flukte eksakt, og gammelt gulv eller plater må ikke bule. I så fall avretter du som forklart på de foregående sidene.

Etter at underlaget er kontrollert og evt. skjevheter utbedret, må du finne ut om veggen du skal legge første bordrad inntil, er rett. Hvis deler av veggen buer og du presser det første bordet eller første parkettlengde inntil en slik vegg (med like brede kiler mellom), vil første rad følge den skjeve veggen. Skjevheten vil selvsagt forplante seg over hele gulvet, og du vil få store problemer med å slå gulvbordene tett sammen.

SE UTVALGET AV GULV PÅ BYGGMAKKER.NO

Informasjon

Fremgangsmåte ved klikkgulv

1. Gjør en vurdering av underlaget, for eksempel om du skal legge gulvet oppå et eksisterende gulv. Er gulvet uten svikt? Bruk også en lang rettholt eller et helt rett bord og sjekk om det er gliper/åpninger. Er det nivåforskjeller av betydning (over 2 mm i forskjell per 2 meter) bygger du opp på disse med flak av papp eller liknende.

2. Er veggen nede ved gulvet skjev? I gamle hus kan det forekomme større utbulinger og ujevnheter. Legg første rad inntil veggen og kontroller. Blir åpningen mellom gulv og vegg så stor enkelte steder at gulvlisten ikke klarer å skjule sprekken? I så fall må du sage bort de stedene av første parkettrad som butter mot veggen.

3. Ikke legg gulvet helt inntil veggen. Gulvet må ha mulighet til å bevege seg. Til alle sider og mot alle faste punkter (som for eksempel vannrør) skal det i vanlige rom være en avstand på mellom 6–10 mm.

4. Mål opp lengden på tvers av rommet for å finne ut hvor siste rad blir plassert.. (Husk å trekke av 12–22 mm for ekspansjonsfuge på begge sider.): Viser det seg at det siste bordet blir for smalt, må du før legging dele bordene i første rad på langs.

5. Rull ut det trinnlyddempende parkettunderlaget på undergulvet (se produsentens anvisning), og plasser avstandsklosser inntil veggen. Alternativt kan du legge fire–fem rader og skyve på det slik at det ikke ligger for nær inntil veggen.

6. Begynn å legge ut første rad – fra venstre mot høyre. Den utstikkende fjæren skal vende mot veggen. Mål opp hvor lang det siste bordet må være, og kapp det. Dette avkappet blir første bord på rad nummer 2. Er det for kort (mindre enn 30 cm), begynner du med et nytt bord.

7. Bordene klikkes sammen både på kortsidene og langsidene. Fjæren skyves skrått ned i noten på bordet som allerede er lagt, det nye bordet trykkes ned mot gulvet, du hører et klikk og bordene er låst tett og fast til hverandre. Vær nøye med å presse not og fjær tett sammen før du trykker det siste bordet mot gulvet. Er de ikke riktig plassert, kan låsen bli ødelagt.

8. Når bordene skal låses på kortsidene, plasserer du først en monteringskile (følger med det nye gulvet) under det foregående bordet. Når not og fjær har fått god kontakt, fjerner du kilen og trykker det nye bordet på plass. NB: Produsentene har utviklet litt forskjellige låsesystemer. Les bruksanvisnin- gen for å montere gulvet på riktig måte.

Leggetips

1. For å kunne plassere første rad i riktig posisjon, strekker du en stram snor fra det ene hjørnet til det andre. Fest den i en spiker i undergulvet eller nederst på veggen i det ene hjørnet, ca.10 mm ut fra langveggen. Legg ut første rad med notsiden mot veggen og skru den fast til bjelkelaget. Forbor og fest skruene nær kanten mot veggen slik at skruehodene senere blir skjult av gulvlisten. For sikkerhets skyld plasserer du også kiler mellom vegg og gulvbord slik at det ikke blir mulig for gulvet å flytte på seg når du slår inn nye bord.

2. Hvis snoren skulle avsløre at veggen bukter seg forholdsvis mye, må du belage deg på å smalne første bordrad med sagen der hvor veggen stikker for langt ut. Oppmålingen av hvordan gulvet «går ut» på hver side av rommet innebærer kanskje at du uansett må dele det første bordet på langs.

3. Når du slår sammen bordene, bruker du en ca. halvmeter rest av et bord som slagkloss, not mot fjær. Uten slagkloss vil fjæren bli skadet.

4. Bordene må ikke festes før de er klemt helt inntil foregående bord, uten sprekker mellom. Er enkelte bord vridd eller kuvet, kan du feste en kloss til bjelken, noen cm bortenfor det siste bordet. Slå inn kiler mellom bord og kloss som presser bordet på plass, eller bruk et brekkjern (med beskyttelseskloss nærmest gulvbordet)

5. Skruene festes med ca. 45 graders vinkel inn i fjæren, èn skrue per bjelke. Bruker du momentkontrollen på drillen, vil drillen begynne å slure når den møter den forhåndsinnstilte motstanden. Skruehodet må være forsenket slik at neste bord lett glir inn i skjøten. Når du spikrer eller skrur nær en skjøt eller kant, må du alltid forbore slik at det bordet ikke sprekker.

6. Etter at nest siste rad er lagt, måler du opp og deler den avsluttende raden, slik at den får riktig bredde i forhold til veggen.

Tips og råd

Hva med karmene

Tilpasning til eksisterende karmer/gerikter gjør du ved å legge en bit av gulvbord/parkett inntil karmen og kappe sidekarm/gerikt med flat sag og med bordet som føring. Da kan du legge det nye gulvet gjennomgående, under karm og gerikt.

Smartere oppussing Byggmakker

Smartere oppussing

09.03.2021

For å ta best mulig vare på våre hjem og hytter bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det? Les rådene som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet til hvordan du kan pusse opp smartere.

Her er grunnene til å velge høytrykkslaminatgulv Byggmakker

Her er grunnene til å velge høytrykkslaminatgulv

04.03.2021

Høytrykkslamineringen gjør gulvet betydelig sterkere enn vanlig laminat, men det er bare én av mange grunner til å velge høytrykkslaminat.

Årets gulvtrender Byggmakker

Årets gulvtrender

04.02.2021

Vi har entret et nytt år, og som alltid er det mange nye trender som påvirker hvordan vi innreder hjemmet. Dette er våre beste tips til deg som skal legge nytt gulv.

Byggebransjen tar miljøansvar  Byggmakker

Byggebransjen tar miljøansvar

28.01.2021

Byggenæringen er blant bransjene som har størst klimafotavtrykk, og trenger å bli mer bærekraftig. Slik tar Byggmakker og deres leverandører ansvar.