StartsidenTips og rådGuider

Ta vare på skorsteinen

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Kampanjedager! Se alle våre tilbud her.

 

 

Feiing av skorstein i boligområder er i utgangspunktet kommunens ansvar, men at den er i god stand og fungerer etter forutsetningene, det er huseierens. Dette å holde skorsteinen i orden, handler først og fremst om brannsikkerhet, dernest kommer det utseendemessige. Dårlig vedlikeholdte skorsteiner kan også føre til lekkasje og store skader.

Pussede piper

Bank på forskjellige steder rundt på skorsteinen for å finne puss og slemming som sitter dårlig eller flasser. Lyder det hult, river du alt løst, rengjør godt og slemmer eller pusser opp skaden med en ferdig slemmemørtel eller en reparasjonsmørtel for mur og puss.

Pass på at du får mørtel egnet til dette. Tørrbetong er for kraftig og for stiv. Mur- og pussmørtel fås i flere størrelser, men normalt vil en sekk på 25 eller 40 kilo være greit, selv for småarbeider.

Hold skorsteinen fuktig mens mørtel/slemming påføres. Hjørnene kan «forskales» med et bord eller en lekt, slik at du har en rett kant å trekke av pussen mot. Temperaturen bør helst være over 5° C. I varmt og tørt vær må pussen vannes godt hver dag i en ukes tid eller pakkes inn i plast.

Skorsteiner av naturstein eller tegl

Kontroller at steinene og fugene er hele og intakte. Løse fuger krasses ut og erstattes med ny mur- og pussmørtel. Til skorstein i naturstein må du bruke ren sementmørtel (tørrbetong). Både for tørrbetong og for mur- og pussmørtel gjelder det å bruke lite vann i blandingen, fordi løs blanding vil lett gi søl. Plastisk konsistens er best!

Gamle teglsteinsskorsteiner har en tendens til å trekke fuktighet, og i verste fall vil dette kunne renne ut på innvendig vegg. Da har du to muligheter:

 1. Montere et heldekkende beslag (en hette) som holder teglkonstruksjonen tørr.

 2. Impregnere skorsteinen med silikonbasert væske. Dette må gjøres med jevne mellomrom, litt avhengig av hvor hygroskopiske teglsteinene er.

Skorsteinsbeslag

Beslaget må være ført inn i fugespalten, ikke bare ligge utenpå, og alle fuger og skjøter skal være tettet med elastisk fugemasse. Tetting med mørtel vil sprekke, fordi beslag og murverk arbeider forskjellig. Fjern smuldrende eller sprukket mørtel i slike fuger og erstatt med elastisk fugemasse etter grundig feiing av alt løst. Ikke nøl med å kontakte blikkenslager for nytt beslag dersom det gamle ser mistenkelig ut – det blir langt dyrere å måtte ta en omfattende reparasjon senere.

På gamle skorsteiner, eller ved omfattende utskifting og renovering av tak, lønner det seg å få en blikkenslager til å lage og montere nytt beslag.

Kontroll og stell av skorsteiner

Jevnlig vedlikehold av skorsteinen er viktig, og mye kan du utføre selv. Dersom du gjør denne kontrollen til en vane, er du godt beskyttet mot sotbrann, lekkasjer og andre katastrofer. Her er en liste over fornuftige tiltak.

 1. Åpne og tøm alle sotluker. Kontroller samtidig at det ikke står en «sotpropp» i skorsteinen over sotluka. Ved nymuring av nye og restaurering av gamle skorsteiner søles det ofte både mørtel og stein ned i røykløpet. Sjekk i sotluka at det ikke ligger stein- og mursøl i bunnen av skorsteinen eller i selve røykløpet.

 2. Kontroller at sot- og eventuelle feieluker har dobbel dør og sitter godt i murverket. Sjekk samtidig at døra tetter godt og er skikkelig lukket. Dører med enkel plate skal skiftes ut.

 3. Kontroller at sot- og feieluke har tilstrekkelig avstand til treverk. I motsatt fall må den flyttes, eller det må monteres brannhemmende plater mot treverk. Hvis det er bygget elementskorstein, kan det monteres inn sotlukestein i sotluka. Etter godkjenning er det ikke påkrevet med mer enn 7 cm til treverk fra sotluka. 30 cm er imidlertid den generelle bestemmelsen.

 4. Kontroller at det ikke er sprekker eller skader på skorsteinens utside. Sprekkdannelse kan ligge i pussen uten at selve skorsteinen er skadet. Hvis det er sprekkdannelse i selve skorsteinen, må brann- eller feievesenet kontaktes for vurdering av skadeomfanget. Hvis det er sprekker i elementskorsteiner, skyldes dette sannsynligvis setningsskader i bygget.

 5. Kontroller at gamle ovnstilkoplinger er forsvarlig gjenmurt. Dette kan sjekkes ved å slå forsiktig med en hammer. Dersom murpussen løsner eller har hul lyd, er ikke arbeidet godt nok utført. Ved svakheter må gjenmuringen fjernes og mures opp på nytt.

 6. Skorsteinen skal ikke ha lufteventiler inn i røykrøret, noe som var vanlig fra kjøkken, bad og kjeller i gamle dager. Disse skal fjernes og hullene mures igjen på en forsvarlig måte.

 7. Kontroller at skorsteinen har godkjent røykinnføring ved alle ovns- og peistilkoplinger. I motsatt fall bør det meisles større åpning og avsettes plass til ny røykinnføring i henhold til skorsteinens type.

 8. Sjekk at skorsteinen er satt opp i tråd med gjeldende byggeforskrifter. Dersom du er i tvil, kan det stedlige brann- og feievesen kontaktes for uttalelse.

 9. Hvis skorsteinen er trukket på loftet, må det sjekkes at murverket ikke har setningsskader og sprekker, noe som er ganske vanlig.

 10. Undersøk om skorsteinens overflate har fått vanntett behandling. Denne må også gjentas i henhold til til leverandørens beskrivelse for at den vannavvisende evnen skal opprettholdes. Som nevnt tidligere, må det også sjekkes om fotbeslaget er rett og tett.

 11. Ved overtakelse av bolig bør røykløpet kontrolleres for beking. Dersom du har mistanke om bekdannelse, må brann- og feievesenet kontaktes slik at beksot kan bli frest vekk.

 12. Hvis du overtar et eldre hus eller en hytte, kan du kontakte brannvesenet og undersøke om det har vært sotbrann der tidligere.


Kondensskader

Ved olje- og parafinfyring frigjøres mye kjemisk bundet fuktighet som avgis til skorsteinens innvendige vanger. Denne fuktigheten trekker inn i stein og fuger på både teglsteins- og enkelte elementskorsteiner. Årsaken til dette er at mange skorsteiner har for stort tverrsnitt, slik at røykgassen blir nedkjølt og kondensert fuktighet omdannes til dråper/vann som trekker inn i skorsteinsveggen.

Moderne fyringsanlegg gir veldig lite varme inn i skorsteinen. Det gir god fyringsøkonomi, men på den annen side får vi kondensproblemer hvis ikke ildsted og skorstein er riktig tilpasset hverandre.

Hvis du oppdager kondensproblemer i forbindelse med parafinfyr, kan du tørke ut skorsteinsløpet ved å fyre med ved i en annen ovn som er koplet til samme røykløp. Men husk at det mange steder ikke er tillatt å kople sentralfyrte anlegg og vedfyrte ildsteder til samme skorsteinsløp.

Hvis du ikke har mulighet for slik «opptørking», må du kontakte en spesialist som dimensjonerer skorsteinsløpet på nytt. Utbedring skjer ved å montere en fôring i det gamle røykløpet, og å isolere mellom nytt og gammelt løp.

Det kan eventuelt også ettermonteres en «kondenspotte» i bunnen av skorsteinen og lede kondensvannet til sluk eller dertil egnet beholder.

Dersom det renner vann ut av sotluka, er dette som regel et sikkert tegn på kondensering. Vær oppmerksom på selv små striper etter sotvann på skorstein eller brannmur.

Slike skader må utbedres omgående slik at ikke kondensvannet fører til råte på omliggende treverk. Et annet problem er at dette kondensvannet avgir sur og vond lukt.

Alle utbedringer av slike skader bør vurderes og utbedres av fagfolk. Da har du også garanti på arbeidet, noe forsikringsselskapet vil sette pris på.

 

Tips og råd

Kondens i luftekanalene ?

Hvis det drypper vann inne fra luftekanalene, behøver det ikke å være lekkasje, men kondensvann. Fuktig inneluft som stiger i kanalen avkjøles i det kalde røret, kondenserer og vann renner tilbake. Isoler kanalen med minst 2 cm tykk isolasjon over tak og gjennom kaldt loft. Dermed avkjøles ikke lufta, og varmen slipper ut i friluft.

Nødreprasjoner

Nødreparasjoner ved lekkasjer i og rundt skorsteinen kan utføres ved å smøre fugemasse på svake punkter, sprekker og mindre hull. Dersom beslaget gliper, må det presses sammen og tett inntil skorsteinen. Også her kan du tette med egnet fugemasse, men grunnlaget må være tørt og rent for å gi god vedheft.

Forebygge vannlekasje

Lekkasjer i og rundt skorsteinen er et mareritt mange hus- og hytteeiere opplever med jevne mellomrom. Årsakene kan være mange og skadeomfanget kan bli stort dersom ikke feilen utbedres omgående. Slike feil kan forebygges på en ganske enkel måte, mens reparasjoner som regel blir både omfattende og kostbare. Her er den gamle regelen om «føre var» mer aktuell enn noensinne.

Informasjon

Som huseier er du ansvarlig for at ildstedet og skorsteinen er brannsikker og oppført i henhold til forskrifter og monteringsanvisninger. Ved brann som skyldes feil montering, vil du kunne få avkortning i forsikringsbeløpet. Du er også selv ansvarlig for at feiing blir utført, enten du må gjøre det selv eller om jobben blir utført av kommunale myndigheter eller andre. Et god, funksjonell og trygg fyringsenhet øker bygningens verdi og sikkerheten når du eller andre fyrer.

Ny peis? Disse to er våre favoritter Byggmakker

Ny peis? Disse to er våre favoritter

06.07.2020

Vi har sjekket ut nyhetene fra Jøtul og tatt med oss noen hete tips til deg som vurderer å fornye ildstedet.

Ny vedovn – bedre for miljøet Byggmakker

Ny vedovn – bedre for miljøet

17.06.2019

Det beste du kan gjøre for å minske den lokale luftforurensningen, er å bytte ut din gamle vedovn med en rentbrennende ovn. Spesielt på kalde vinterdager er dette et problem i mange norske byer.

Slik sjekker du om veden er tørr Byggmakker

Slik sjekker du om veden er tørr

18.01.2019

Har du kjøpt ved som er vanskelig å fyre opp? Det er rett og slett veldig irriterende når du må bruke både 3 og 4 ganger på å forsøke å få fyr i peisovnen. Vi lover at hvis du bruker Zalo-testen, fyrer det på første forsøk neste gang.

Fiks Ferdig Ovn/Peis Byggmakker

Fiks Ferdig Ovn/Peis

15.01.2018