StartsidenTips og rådInspirasjon

Byggmakker Tips & Råd; Den årlige husvasken

Vask av ytterveggene er viktig for å holde huset ditt ved like. Med jevnlig rengjøring holder du husfargen frisk og fjerner grobunn for sopp og råte. I tillegg slipper du å beise eller male så ofte.

  1. Vask ytterveggene årlig, gjerne rett etter vinteren.

  2. Bruk egnet vaskemiddel, som Husvask fra Jotun.

  3. Ikke bruk nedmattende vaskemidler, som kraftvask, til vanlig vedlikeholdsvask.

  4. Følg bruksanvisningen på vaskemiddelet. Spyl godt av for å fjerne såperester.

  5. Vask med kost påmontert forlengerskaft, så går jobben lettere.


SE VÅRE VASK- OG RENSEMIDLER HER