StartsidenTips og rådKunnskap

Innvendige sjekkpunkter

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Foreløpig er det verken vanlig med EU-kontroll eller faste serviceintervaller for bolig, men det er likevel mange ting som krever ettersyn, vedlikehold eller utskiftning inne i en bolig. Mange av punktene er fullt overkommelige for Kari og Ola, men det kan være fornuftig å ha en viss systematikk i kontrollen. En del punkter bør absolutt gjennomføres jevnlig. Her gir vi deg noen sjekkpunkter som kanskje passer for deg og din bolig. Lykke til!

Papirene

Hjemmearkivet kan faktisk være et bra sted å begynne. Her kan du forhåpentlig finne bruks- og vedlikeholdsanvisninger for bygningens «slitedeler» og tekniske anlegg. Hvis ikke, vil et raskt søk på Internett ofte kunne hjelpe. Produsenter blir stadig flinkere til å dokumentere produktene sine, og det kan du nyte godt av. En sjekk av hvordan energi- og vannforbruket har utviklet seg, kan også gi nyttig indikasjon på om ting stadig fungerer som de skal.

Loftet

Kalde loft og knekott er steder som ikke besøkes jevnlig, og det er desto mer grunn til å gjøre en ekstra sjekk av disse.

 • Er det tegn til fuktighet eller soppvekst? Den vanligste årsaken til fukt på loftet er kondens, som igjen har sammenheng med (dårlig) lufting og luftlekkasjer fra varme rom.
 • Er det tett rundt loftsluke, kanaler og rør som går gjennom bjelkelaget, og rundt eventuell innfelt belysning i himlingen? Luftlekkasjer nedenfra er ikke bare et unødvendig energisluk, men en vanlig årsak til skade på loftet. Alle tegn til lekkasjer bør tettes omhyggelig. En myggspiral kan bidra til å avsløre utetthetene.
 • Er ventilasjon blokkert av gjenstander eller isolasjon? Det finnes flere måter å bygge loft på, men den «gamle» måten å gjøre det på krevde at det var en lufteåpning nede ved takfoten. Den bør ikke blokkeres.
 • Ligger isolasjonen som den skal? Loft som brukes til lagring, har ofte vært utsatt for at isolasjon klemmes sammen, flyttes eller at papiret på toppen ødelegges. Dette bidrar til unødvendig varmetap, og bør rettes. Mange loftkanogsåtålemerisolasjon.Tilleggsisolering av loft er et av de energisparetiltakene som gir best effekt per krone, men vær som nevnt oppmerksom på fuktrisiko.

Brannsikkerhet

 • Virker røykvarsleren? Batterier varer som kjent ikke evig.
 • På tide med etterfylling av brannslokker? Brannslokningsapparater bør kontrolleres og etterfylles en gang iblant. I mellomtiden snur du nå og da opp ned på pulverapparater for å holde pulveret løst og klart til bruk.

Kjøkkenet

Statistikken tyder på at kjøkkenet er av de rommene der vi bruker desidert mest penger på oppussing. Likevel er det noen viktige sjekkpunkter her.

 • Er filteret i kjøkkenventilatoren fri for fett? Vanlige typer kan rengjøres i oppvaskmaskin eller med varmt vann og et fettløsende middel. Gjør dette ofte. En ting er at avtrekket virker dårlig med tett filter, mer alvorlig at kombinasjonen sterk varmekilde, brennbart materiale og rikelig med luft gjør at en brann kan utvikle seg uhyggelig fort dersom en kjele skulle bli glemt på kokeplata. Dersom kanalen ovenfor filteret inneholder mye fett bør denne også rengjøres.
 • Er rommet sikret med sluk i gulv eller lekkasjevarsler? Kjøkkenet er et «dyrt» rom med diverse rørinstallasjoner. En alarm som slår av vanntilførselen hvis en lekkasje oppstår, kan spare mye ergrelse og store utgifter.

Ventilasjonsanlegg

Det finnes tre hovedløsninger for ventilering av boliger: naturlig ventilasjon, mekanisk avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. De stiller litt ulike krav til deg som eier.

 • Er det sug i avtrekket? (mekanisk og balansert) Her kan du bruke et papirark og se om det suges fast til avtrekksventilene. Hvis ikke, må du kontrollere om viftene av en eller annen grunn har stoppet, eller om kanalene er tettet.
 • Er det på tide med filterskift? Balanserte anlegg har filter som trenger utskifting med jevne mellomrom. Ulike filtre har ulik levetid, så kontroller bruksanvisningen. Posefiltre skiftes, en del andre typer rengjøres. Fjern synlig smuss i ventilasjonaggregatet. Ventilasjonsaggregatet er navnet på den kassa som inneholder vifter, filter og varmeveksler. Skriv opp datoen for filterskift på en liste, eller på selve aggregatet. Også enkelte typer tilluftventiler for mekanisk avtrekksventilasjon har filtre som bør vaskes, eventuelt skiftes.

Kjeller/innredet sokkel

Det er vanskeligere å bygge fuktskadesikkert under bakken enn over, derfor er det spesielt tegn til fuktighet man ser etter i kjelleren.

 • Lukter det «kjeller», «jordslag» eller mugg? Da bør du forsøke å finne årsaken. Mange kjellere er såpass utsatt for fuktighet at materialer som lagres mot gulv eller vegg er utsatt for vekst av muggsopp eller bakterier. Dessverre gjelder det også en del kjellerrom som senere er innredet til oppholdsrom. Fuktskader er vanlige i disse, men skadene kan være vanskelige å se uten avdekking.
 • Kondenserer det mye på rør? Mye kondens på rør viser at lufta inneholder mye fuktighet, mens vannrøret er kaldt. Det finnes ferdiglagde isolasjonskapper som er beregnet til isolering av rør slik at dette ikke skjer.
 • Er det fare for frost? Ventilering av kjellere er bra for å holde fuktigheten nede, i hvert fall om vinteren. Men hvis det ventileres for mye, kan det oppstå fare for at vannrør fryser. Istykkerfrosne vannrør er en vanlig årsak til vannskader.
 • Er kjelleren gnagersikker? Mus og rotter i kjelleren er uhygienisk og utrivelig (her får vi vel noen protester fra tamrotte-eiere). De kan være vanskelig å bli kvitt hvis de først har flyttet inn.
 • Har du målt radon? Radon er en radioaktiv gass som dannes i bakken der det finnes stein som inneholder radium. Hvis man puster inn radon øker faren for lungekreft, derfor ønsker man å ha så lite av denne gassen som mulig i rom der man oppholder seg. Gassen kan verken sees eller luktes, men kan måles ganske enkelt. Dersom det ikke er målt radon i din bolig, og du bor nærmere bakken enn tredje etasje, bør du foreta en slik måling. Den utføres i fyringssesongene ved hjelp av enkelt måleutstyr som fås tilsendt fra firmaene som tilbyr slik måling. Statens strålevern har oversikt over hvilke firmaer som tilbyr måling.

Krypekjeller

Krypekjellere hører til de delene av bygningen som er mest utsatt for ulike fuktskader. I motsetning til hva mange tror, er det ikke alltid en god idé å lufte mer, tvert imot kan dette øke problemene. Det kan være vanskelig å få til en fullgod utbedring uten ganske omfattende tiltak som mekanisk avfukting av lufta.

 • Er det tegn til mugg eller soppvekst i himlingen? Misfarging eller oppsprekking i treverket er dårlige tegn. Soppskader bør utbedres, og fuktigheten reduseres.
 • Er det tegn til unormale forekomster av insekter eller annet dyreliv? Hull i trevirket som det drysser boremel ut av, viser at det bor (eller har bodd) treborende insekter i krypekjelleren. De vanligste typene er borebiller. I mange tilfeller virker reduksjon av luftfuktigheten kraftig reduserende også på borebillenes utviklingsmuligheter.
 • Er det jordgulv i kryperommet? Avdamping fra jordoverflaten vil bidra til luftfuktigheten, og overflaten bør dekkes med plast.

Våtrom

Bad og andre våtrom er nok stedet der det oppstår flest og dyrest skader i norske boliger. Dessverre er mange av de viktige detaljene skjult for kontroll og utilgjengelige for reparasjon, men det er likevel en del ting du kan gjøre for å oppdage og forebygge problemer.

 • Lukter det som det skal? Dersom det lukter mugg eller jordslag er det sjelden noe godt tegn. Forklaringen kan være utilstrekkelig ventilasjon, fuktskader i konstruksjonen eller lukt fra sluk eller avløp.
 • Virker avtrekket, og kan det komme luft inn i rommet?
  Bad og andre våtrom bør ha avtrekk, og luft bør føres inn i rommet fra naborom (ikke direkte utenfra). Det kan være aktuelt å installere egen avtrekksvifte, for eksempel en type som styres av fukten i rommet, eller å lage overløp fra naborom, dersom slikt ikke finnes. Det greieste er som regel å ha en luftespalte under døra.
 • Er sluket rent? Det er det ganske sikkert ikke, men det bør være så fritt for hår og smuss at det tar raskt unna når du bruker dusj eller servant koblet til avløpet. Bør renses jevnlig. Den litt udelikate gamlemåten er mye bedre enn å helle oppi kjemikalier.
 • Blir det veldig varmt under skittentøykurven? For noen typer gulvvarme forkortes levetiden dersom temperaturen i gulvet blir veldig høy, slik den kan bli for eksempel under en stor haug med skittentøy. Dette oppstår særlig hvis gulvvarmen styres av termostat med romføler og vinduet er åpent. En liten lufting under skittentøykurven er som regel nok – dette finner du en løsning på!
 • Er slangen fra vaskemaskin godt sikret? Selv med fungerende sluk er det kjedelig å få vaskevannet utover gulvet: Fest slangen forsvarlig dersom det er fare for at den hopper av.

Generelt

 • Er det tegn på slitasje på overflatene – gulv og vegger? Det er altfor lett å bo seg blind i eget hus, og ikke merke slitasjen etter hvert som den oppstår. Du tenker kanskje ikke på at gulvet knirker og at veggene er fulle av hull etter bilder som har byttet plass. Trenger gulvene et nytt lag maling, olje eller lakk? Er tapet i orden, eller har det begynt å løsne i skjøtene? Det lønner seg som nevnt å gjøre noe med det så snart som mulig. Da blir neppe jobben så stor og kostbar som den vil bli om du venter med å gjøre noe til du må.