StartsidenTips og rådKunnskap

Nytt Ildsted?

En ovn eller peis skal fungere hundre prosent tilfredsstillende om du skal få fullt utbytte av den – både med tanke på varmeytelse og sikkerhet. Det er ikke nok at den ser pen ut, for den skal både trekke og brenne godt – og samtidig være montert i overensstemmelse med gjeldende brannforskrifter.

Et sprakende bål i peis eller ovn er ikke bare en varmekilde hjemme og på hytta, men samtidig også en miljøfaktor. Åpen ild er alltid koselig, men også en potensiell fare som setter store krav til både oppbygning og konstruksjon av ildsted og avtrekk.

Det er i dag strenge regler for oppføring og endring av ildsteder. All montering skal utføres av en kvalifisert montør. Det er også viktig å være klar over at all oppføring og endring av ildsteder er meldepliktig. Meldeskjema skal sendes kommunen din etter utført arbeid.

Mindre Partikkelutslipp


Det er ikke lenger lov å selge eller montere gamle ovner som ikke tilfredsstiller dagens krav til lavt partikkelutslipp. Årsaken er at de gamle ovnene ikke forbrenner veden like godt som nye, og derfor slipper ut langt mer forurensende tjære og sot. Forbudet gjelder i utgangspunktet også brukte ovner, men det gjøres unntak når det er snakk om restaurering av hus og hytter. I et gammelt hus kan du altså montere en gammel ovn som passer – men vår mening er at dette kun bør gjøres i rene historiske tilbakeføringer, da det finnes et stort utvalg nye og langt mer effektive ovner. Husk også at de nye og moderne ildstedene med sekundærforbrenning har langt mindre utslipp enn de gamle modellene, selv om de i utgangspunktet kan virke ganske like.

Ved sekundærforbrenning skjer forbrenningen i to trinn: Først brenner veden, deretter antennes røykgassene av forvarmet luft. Nye ovner er konstruert slik at det er umulig å strupe trekken helt, slik at veden bare ligger og ulmer uten lufttilførsel. Uansett regulering vil de tilfredsstille kravene til utslipp.

Valg av ildsted


Når du skal velge ildsted, enten ved nybygg eller rehabilitering, bør du tenke deg godt om og vurdere de muligheter du har, før du bestemmer deg for type og modell. Ta gjerne kontakt med din Byggmakker-butikk for råd og veiledning.

I tillegg bør du stille deg noen spørsmål som gjør det enklere å velge – eller kanskje eliminere – noen alternativer.

 • Er dette ildstedet rommets/bygningens hovedkilde for oppvarming?
 • Hvor stort areal skal ildstedet varme opp?
 • Er det mulig å plassere varmekilden der du vil ha den i rommet?
 • Tåler bygningskonstruksjonen (gulvet) vekten av det nye ildstedet?
 • Er rommet/bygningen godt nok ventilert for dette ildstedet?
 • Er skorsteinen tilpasset det nye ildstedet?
 • Det finnes en tommelfingerregel for anbefalt nominell oppvarmingseffekt. Hvis vi tar utgangspunkt i at en moderne, godt isolert bolig med et rom på 65 m2 har et varmebehov på ca. 70W pr m2, blir formelen slik:

65 x 70/1000 = 4,55 kW (varmekilden bør altså avgi minimum 4,55 kW ).

Husk at en åpen peis avgir mindre varme enn en ovn, selv om strålevarmen føles mye varmere på kort hold.

Innsats gir mer varme


Åpen peis avgir riktignok en del strålevarme når veden brenner (3–6 kW ), men samtidig trekker peisen til seg store mengder luft fra rommet som må erstattes med kald uteluft. Peis har lang slukningstid, og i denne tiden vil peisen fungere som en stor avtrekkskanal. Dette fører til direkte varmetap.

Riktig vedfyring (tørr ved, ikke impregnert eller malte plankebiter) og nok lufttilførsel til å gi god forbrenning gir god utnyttelse av varmen i veden på moderne ovner og peisinnsat- ser. Opptil 70 % av energiinnholdet i veden utnyttes, i motsetning til åpen peis, der utnyttelsesgraden er rundt 10–25 %. (Lav utnyttelsesgrad gir høyere fyringsutgifter!) Et rentbrennende ildsted gir både færre turer etter ved og minimalt utslipp av sotpartikler og dioksiner, som igjen gir minimal fare for pipebrann.

Ny elementpeis eller peisovn


Monteringen av en elementpeis er ingen ting å grue for. Det er flere fremgangsmåter, avhengig av hvilken peis du kjøper, men siden peisene er så vidt forskjellige, er vårt beste råd at du følger den enkelte monteringsveiledning. Enda enklere er det å montere en peisovn.

Element peiser har sine fordeler fordi de leveres som komplette byggesett. De har forholdsvis lav vekt (ca. 200 kilo). De fleste leverandører av elementpeiser hevder at de fleste modellene kan monteres på et trebjelkelag uten fundament. Forhør deg hvis du er usikker. Vanlige tregulv er faktisk beregnet til å tåle 400 kilo pr. m2, men med konstant belastning fra peisen vil gulvet kanskje sige en smule. En liten sprekk mellom peis og brannmur kan tettes med akryl fugemasse.

De stålfiberarmerte betongelementene er formstøpte og gir stor styrke.

Peisen males deretter med vanlig vannbasert maling og den flotte finishen på elementene gjør at du slipper nevneverdig pussing.

Ventilasjon


Dagens hus er meget tette, sammenliknet med dem vi bygde for få år tilbake. Siden et ildsted krever tilførsel av frisk luft, er det viktig å ta hensyn til dette om du vil ha god forbrenning og unngå problemer med vanskelig oppfyring og tilbakeslag av røyk. Spesielt åpne ildsteder krever tilførsel av mye luft. Dette løses best ved å tilføre luft direkte til ildstedet, enten gjennom pipa, eller en egen kanal. Ved ombygging eller rehabilitering kan det være mest aktuelt med en ekstra ventil til rommet der ildstedet står.

Ovner med varmelagring


Tidligere tok vi ofte bedre vare på varmen enn i moderne tid. Eksempelvis hadde man stor glede av ettervarmen fra klebersteinsildsteder og kakkelovner. Et eksempel på «varmelagring» er også de gamle magasinkomfyrene.

I dag kan du imidlertid kjøpe moderne ovner med god etterlagring og lang nedkjølingstid. De er som oftest gilde å se på og et flott møbel i hus og hytte. I utgangspunktet finnes det tre typer/prinsipper på markedet:

 • Klebersteinsovner, som lagrer varme i inntil 12 timer etter at du har sluttet å fyre. Her er det relativt stort utvalg av kompakte ovner og ovner med deler av kleberstein.
 • Kakkelovner med lange røykrør som kan magasinere varme i inntil 24 timer.
 • Ovner med innebygd varmemagasin. Magasinet, som kan være meget tungt, er produsert i et varmelagrende materiale, som oftest olivinstein, og er plassert over eller rundt brennkammeret. Varmelagringen kan vare i fra 12 til 24 timer etter avsluttet fyring. Det finnes også systemer hvor olivinstein kan bygges inn i noen eksisterende peis- og ovnsmodeller.


Fyr riktig


Du kan forebygge pipebrann ved å fyre riktig. Samtidig får du mer effekt ut av veden din. Første råd er å unngå «fisefyring» med liten trekk og mer ulming enn ild. Når du fyrer opp, er det viktig med grunnvarme. Bruk gjerne oppfyringsbriketter og flis i bunnen, før du gradvis fôrer på med større kubber. Husk mye luft mellom vedkubbene. Dersom ilden får for lite surstoff, vil den ulme og dø ut. Du skal ikke regulere varmen med trekken, men med vedmengden.

Veden må være tørr, helst med fuktinnhold under 16–20 %. Hvis du er i tvil, kan du måle dette selv med et enkelt instrument som koster noen få hundrelapper hos Byggmakker. Lær deg å fyre «riktig». Det gir større gevinst både økonomisk og ikke minst med tanke på avgitt varme.

Hva med skorsteinen?


Like viktig som selve ildstedet er skorsteinen/pipa. Den må nemlig være tilpasset det eller de ildsteder som skal tilknyttes. Dersom tverrsnittet blir for lite, kan dette føre til røykutslag, mangelfull forbrenning og dårlig trekk.

Dersom tverrsnittet er for stort, vi llufta «suges» ut av rommet med det resultat at det er vanskelig å få ønsket romtemperatur. Ildsted og skorstein må derfor alltid planlegges sammen.

Det finnes flere alternative skorsteinstyper:

 • Teglsteinsskorstein
 • Elementskorstein med sementbasert fôring
 • Elementskorstein med keramisk fôring (glassert og uglassert)
 • Stålpipe (rørpipe)

Uansett valg av type bør en fagmann kontaktes før arbeidet igangsettes.

Røykrøret må være så rett som mulig. Skarpe knekker kan gi redusert trekk og økt fare for soting og fordrer som oftest feieluke.

Gjennomføring i etasjeskiller og tak må utføres forskriftsmessig og helst ikke plasseres i kollisjon med takstoler og andre bærende konstruksjoner – selv om en fagmann også kan løse disse problemene med utvekslinger. Det er meget viktig å følge gjeldende bestemmelser med tanke på avstand til brennbart materiale – også på loftet og andre lite synlige plasser.

En teglsteinsskorstein krever fagmessig kompetanse om muring. På den annen side kan den tilpasses de fleste bygningskonstruksjoner og kan «strekkes», skråstilles på loftet, for å komme så nær mønet som mulig. En slik skorstein kan også bygges med flere løp, i likhet med elementskorsteiner.

Elementskorsteinen er ofte basert på selvbyggerprinsippet, men det er avgjørende viktig at monteringsanvisningen følges under oppsetting. Den består av et ytterelement med eller uten isolasjon og en keramisk eller sementbasert fôring. De leveres i en rekke varianter og størrelser, så det er lett å tilpasse den ditt behov. Dersom skorsteinen har innebygde luftekanaler, må disse være åpne helt opp. Om de tettes, er det ulovlig å montere elementene rett mot treverk.

Stålpipe blir lite brukt i moderne boligbygging, men oftere på både nye og gamle hyttebygg. De kan brukes på alle ildsteder hvor det brukes fast brennstoff, men ikke på oljefyranlegg. En stålpipe er lett og rask å sette opp, og den trenger ikke det kraftige fundamentet som en tilsvarende skorstein av tegl eller elementer krever. Den er også lett å frakte til bygg som ligger langt fra veien. Det finnes mange modeller og dimensjoner på markedet. De fleste er laget for toppmontasje, men det leveres også løsninger for gjennomføring i vegg, samt utvendig montasje med sotluke.

NB: For at skorsteinen skal trekke skikkelig er det påkrevet med god høyde over mønet (min. 80 cm), noe som også reduserer brannfaren fra gnister

Fornybar energi til oppvarming

Det er et viktig klimamål å gjøre oss mer uavhengige av fossil energi. Et viktig tiltak er å erstatte olje og elektrisitet til oppvarming med fornybar energi som solvarme, omgivelsesvarme eller bioenergi. For nye hus stilles det krav om at deler av oppvarmingsbehovet skal dekkes av fornybare kilder. For eldre hus er det ikke et krav, men klimagevinsten er jo størst i et hus med stort varmetap. I tillegg til tradisjonelle vedovner finnes det i dag vedovner med vannmantel, slik at ovnen også kan varme tappevann. I hus med vannbåren varme kan en pelletskjel være en interessant investering.

Alternativer for pipeløse

En lukket gasspeis kan installeres uten egentlig pipe. Det trengs bare å føre et rør ut til friluft. Det er også mulig å få tillatelse til å installere gasspeis i en leilighet.

Isolasjon – gode tips og råd før du setter i gang Byggmakker

Isolasjon – gode tips og råd før du setter i gang

20.08.2021

Å montere isolasjon er enkelt, rimelig og miljøvennlig. Med et varmere hus blir også strømregningen lavere, så dette er oppussing du kan tjene penger på over tid. Men hvilke typer isolasjon finnes, og når skal du bruke dem? Og hva kan du gjøre selv?

Ny peis? Disse to er våre favoritter Byggmakker

Ny peis? Disse to er våre favoritter

06.07.2020

Vi har sjekket ut nyhetene fra Jøtul og tatt med oss noen hete tips til deg som vurderer å fornye ildstedet.

Ventilasjon: Derfor bør du prioritere kjøkkenet Byggmakker

Ventilasjon: Derfor bør du prioritere kjøkkenet

11.02.2020

God ventilasjon på kjøkkenet er avgjørende for et sunt inneklima. Det finnes flere løsninger, men en av dem skiller seg tydelig fra de andre.

Slipp vinteren inn! Byggmakker

Slipp vinteren inn!

27.11.2019

Åpne vinduer er ikke det første du ønsker en kald vintersdag. Samtidig kan mangel på ventilasjon være faretruende for helse og trivsel dersom det ikke tas på alvor.