StartsidenTips og rådKunnskap

Pergola og terrassetak

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Prikken over ièn på terrassen er taket. Terrassetaket kan være et åpent beplantet sperretak, en pergola eller et tett tak som skjermer mot sterk sol og regn, luner mot vind og gir den gode utestuefølelsen.

En pergola gir lett og behagelig skygge, og den er et utmerket klatrestativ for planter. Den kan bestå av korte sperrebiter på toppen av en levegg eller bjelke, eller et åpent tak av sperrer, eventuelt med lekter eller espalier som plantene kan klatre på over sperrene. Plasseres den inn mot huset, skjermer den lite for rommene innenfor. Dessverre beskytter pergolaen ikke mot regn – selv om vi vel sjelden sitter ute når det regner.

 

Pergola 3001 Talgø Møreroyal Brun

 

Pergola 3001 Talgø Møreroyal Grå

Lunt og tørt

Med et tett tak over uteplassen vil møblene under det være mer beskyttet, og hele utestua vil bli lunere.

Taket kan være tilnærmet flatt eller bygd med samme takvinkel og tekking som huset. Er det viktig å ta best mulig vare på lyset, både på uteplassen og i rommet innenfor, kan du tekke det med laminert glass, gjennomskinnelige lysplater, bølgeplater eller kanalplater av plast.

Å bryte opp takflaten med en eller flere takkupler eller takvinduer vil også gjøre taket lettere og plassen under det lysere. Hvis et tett tak går utenfor stuevinduene, vil det stjele mye av dagslyset inne. Dette unngår du med gjennomskinnelige plater.

LUN SOMMERSTEMING: Plastmo-taket TwinLite kan for eksempel legges over terrasse eller pergola.

Konstruksjonen

En pergola, altså et åpent sperretak, får ingen belastning utover vekten av sperrene, og her er det i første rekke utseendet som bestemmer dimensjonene.

En bærebjelke på 48 x 148 mm med sperrer av 48 x 98 eller 48 x 148 mm er passelige dimensjoner.

Et tett tak beregnes og konstrueres som ethvert annet tak. Her er det viktig at materialdimensjonene er solide nok. Vi går ut fra en snølast på 250 kg pr. m2, men normalt vil snøen gli av tak med glatte plastplater, i alle fall ved brattere helling enn 18 grader. Er snølasten mer enn 250 kg pr. m2, må dimensjonene økes. Dette gjelder ikke stolper og lekter, som er solide nok.

  

Stolpene
Stolpene bør være minst 98 x 98 mm. Vil du unngå sprekker, som det gjerne blir i grove materialer, kan du spikre sammen to stk. 48 x 98 mm. Da er det enkelt å lage opplegg for bærebjelken, ved å la den ene stolpedelen være litt kortere enn den andre. Du kan eventuelt lage doble stolper, for eksempel to stk. 48 x 148 mm som festes på hver side av bærebjelken. En kloss under drageren, i nederkant og midt på stolpen, gjør stolpen stiv og binder det hele sammen.

Bærebjelkene
Dragerne eller bærebjelkene må tilpasses avstanden mellom stolpene. Inntil 2,5 m er det tilstrekkelig med 48 x 198 mm. Er spennet mer enn 2,5 m, spikrer du sammen to stk. 48 x 148 mm. Er spennet mer enn 3 m, spikrer du sammen 2 stk. 48 x 173 mm.

Sperrene
Taksperrene skal ligge med maksimum 60 cm avstand. De skal ha en dimensjon på 48 x 98 mm ved et spenn på rundt 2 m, 48 x 123 for 2,5 m, 48 x 148 for 3 m og 48 x 173 mm for spenn over 3,5 m. Vi påstår ikke at konstruksjonen knekker sammen ved litt lengre spenn, men snølasten kan gjøre at taket bøyer seg, og den buen får du aldri rettet opp igjen.

Blir spennet på bærebjelkene for langt, og du ikke ønsker å bruke grovere dimensjoner, kan du redusere spennet ved å sette opp skråstøtter fra vegg- og hjørnestolper. For at de ikke skal gli, må skråstøttene felles inn i hakk både i bærebjelke og vegg/stolpe, og stolpene må være solide nok til å kunne oppta det store sideveis presset.

Lekter og tekking med plater
Bruk kraftige lekter, for eksempel 36/48 x 48 mm, lagt med 60 cm avstand. Denne dimensjonen er god å arbeide med, og gir godt skrufeste uten å sprekke. Lekteavstanden kan variere litt for de ulike tekkematerialene, så det er viktig å sjekke leverandørens monteringsanvisninger først. På vindutsatte steder bør lekter, sperrer og toppsvill forankres med beslag.

Helene Nilsen markedssjef i Plastmo AS leverer mye av de plastplatene som monteres rundt i det ganske land. Et viktig poeng når disse platene monteres er at sperrer/lekter som vender opp mot platen males/beises hvit eller dekkes med hvit lektetape. Da unngår du varmeutvikling pga. plate mot gulnet/mørkt treverk og platen vil holde seg pen mye lenger.

Plastplater blir forholdsvis sprø i kulde, og plutselige belastninger er nok til at de sprekker eller knekker helt. Derfor bør de unngås der det er fare for snøras fra et høyereliggende tak.

Takrenner må vurderes. Dersom takvannet plasker ned og gjør vegg eller andre konstruksjoner våte, monterer du takrenner og sørger for nedløp som leder vannet vekk fra vegg og fundament.

 

Hva sier byggereglene

Når det gjelder større byggeprosjekter, som boder, annekser og tak over terrassen, kan det være krav om å sende søknad eller forenklet byggemelding.

Vanligvis kan du fritt sette opp et frittstående bygg som er mindre enn 15 m2, med en mønehøyde inntil 3 meter og med en avstand på minimum 4 meter til nabogrensen og minst en meter fra bygninger på samme eiendom. Bygget må ikke benyttes til boligformål.

Er bygget større enn 15 m2, men under 50 m2, er det normalt tilstrekkelig med forenklet byggemelding. Siden det kan finnes spesielle reguleringsbestemmelser for området der du bor, er det uansett lurt å ta kontakt med kommunen før du setter i gang. 

Med tak over uteplassen spiller en regnskur eller to ingen rolle. Bølgeplatene av plast er skrudd fast til de tversgående lektene med skruer med gummipakninger. Til denne konstruksjonen er det også laget glassvegg mot nord, ved at åpningen er delt i felt på ca. 80 x 60 cm, stolpene er på 48 x 98 mm. I tillegg til å dele opp glassflaten, stiver de også av toppsvillen så den ikke siger og klemmer glassene. Lager du glassveggen i vinkel, får du en ekstra lun og fin utestue.

Det er flere måter å konstruere taket på. Her er det valgt en konstruksjon med samme prinsipp og vinkel som hovedtaket. Sperrene (48 x 98 mm) ligger oppå toppsvillene og har utstikk for- an og bak på ca. 35 cm. Lektene er 48 x 48 mm, og både lekter og sperrer legges med ca. 60 cm avstand. Fordel avstanden slik at det blir samme avstand mellom alle. Alle sammenføyninger skjer med spiker, og skråstøtter av bord (sverting) holder konstruksjonen i ro og lodd mens du arbeider.

Sidesnitt gjennom taket i forkant. Sperrene sages slik at avslutningen i fronten blir loddrett. Sag også små hakk i sperrene, slik at de ligger godt an på toppsvillene både foran og bak. Sperrene festes med stikkspiker til toppsvillen eller med bygningsbeslag, dersom det er værutsatt.

Vindskiene, her 19 x 123 mm, legges doble, slik at dekkbordet blir liggende like over platene, men først høvles øverste kant av så den stemmer med takvinkelen. Dermed blir det regntett, og dekkbordet foran kan lett tilpasses dekkbordet på siden.

Legge belegningsstein og heller - slik gjør du det Byggmakker

Legge belegningsstein og heller - slik gjør du det

15.06.2021

Ønsker du en ny og flott uteplass med heller og belegningsstein? Det er enkelt, og du klarer fint å legge det selv – her viser vi deg hvordan.

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Også du kan bygge terrassen din selv! Byggmakker

Også du kan bygge terrassen din selv!

25.05.2021

Selvgjort er velgjort, heter det – og få ting er mer velgjort enn en selvgjort terrasse. Men hvordan skal du klare å bygge terrasse når du har ti tommeltotter, få eller ingen kunnskaper om snekring, ikke vet opp ned på en hammer og tror at drill kun er noe garden gjør? Det er da Byggmakker kommer med en hjelpende hånd – eller håndverker, hvis du ønsker det.

Glassrekkverk på terrassen? Kast deg på trenden! Byggmakker

Glassrekkverk på terrassen? Kast deg på trenden!

21.05.2021

Med glassrekkverk føles hjemmet ditt mer åpent, det blir lysere, naturen kommer nærmere og utsikten blir bedre. Samtidig bidrar det til å øke romfølelsen – både ute og inne.