StartsidenTips og rådKunnskap

Smartere oppussing

 

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

For å ta best mulig vare på våre hjem og hytter bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det? Les rådene som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet til hvordan du kan pusse opp smartere.

Noen av rådene kan være mer omfattende enn andre, men ved å legge en god plan så er du allerede litt i gang. Husk at det er bedre å følge noen av rådene, enn ingen.

 1. Ta vare på huset, tomten og hytta slik at det tåler dagens og framtidens klima
 2. Velg løsninger som gjør det enkelt å bo hjemme, også i framtiden
 3. Skift vinduer og/eller isolèr hvis det er huskaldt
 4. Sikre huset mot vannlekkasjer
 5. Spør våre flinke Byggmakker-eksperter om råd
 6. Unngå å bruke produkter med giftige stoffer
 7. Velg materialer som tåler påkjenningene
 8. Be om dokumentasjon av oppussingen
 9. Kildesorter avfallet
 10. Sjekk om oppussingen krever tillatelse fra kommunen

⇒ Tak - Sjekk taket jevnlig og skift taktekking før det lekker.

Ved å etterisolere taket får du bedre komfort inne og kan redusere utgiftene til oppvarming.

1. Sjekk jevnlig taket på boligen din

Taket ditt trenger jevnlig vedlikehold. Alt for mange lar være å sjekke taket på boligen. Dette kan koste deg dyrt. Vår og høst bør du fjerne løv fra takrenner og nedløp, og kontrollere at beslag og gjennomføringer er i orden. Er beslagene løse eller du oppdager lekkasjer, bør du reparere dette med en gang.

2. Skift taktekkingen før det lekker

Taktekking må skiftes med jevne mellomrom. Hvor lenge taket på boligen din holder tett kommer an på hva slags materialer som er brukt. Takpapp har en levetid på omtrent 25 år, mens takstein kan holde i minst 75 år. Vær oppmerksom på at skjøter og gjennomføringer i takpappen kan begynne å sprike og takstein kan forskyve seg før den anbefalte levetiden på taket er ute.

Når du skifter taktekking, bør du velge materialer som tåler framtidens klima med mer regn. Ønsker du å skifte fra papp eller plater til et tyngre materiale, som for eksempel takstein? Da må du først vurdere om taket er konstruert for denne vekten.

3. Etterisoler taket hvis du likevel skal skifte taktekking

Har du istapper hengende fra takrenna, betyr det som regel at taket lekker varme. Da er det smart å etterisolere taket utvendig samtidig med at du skifter taktekking. Dette vil gi deg økt komfort inne og redusere behovet for oppvarming, og taket får lengre levetid. Hvordan og hvor mye du bør etterisolere kan du lese mer om i Byggforskserien.

Utvendig etterisolering vil øke mønehøyden. Vær oppmerksom på at reguleringsplanen kan ha bestemmelser om tillatt høyde. Sjekk derfor med kommunen om arbeidet er søknadspliktig.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Er det lokale krav til hva slags taktekking du skal ha på ditt hus? Kontakt kommunen hvis du er usikker.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til huset ditt. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Yttervegg - Etterisoler ytterveggen når du skifter kledning.

1. Velg kledning med riktig kvalitet

Hvis du skal bytte kledning på huset ditt, sørg for å velge materialer som tåler mye vær og vind. Du trenger ikke bytte alt av kledning, noen ganger er det tilstrekkelig å skifte ut ødelagte bord. Du bør være spesielt oppmerksom på de delene av huset som er utsatt for mye vær. For mange hus vil dette være sør- eller vestveggen.

Når du bytter kledning er det viktig at du setter deg inn i hvordan kledningen skal monteres, slik at veggen kan tørke opp.

2. Etterisoler ytterveggen hvis du likevel skal bytte kledning

Når bør du etterisolere ytterveggen? Hvis stenderverket blir synlig når det er rim på ytterveggen, bør du vurdere å etterisolere. Dersom du skal skifte kledning på en hel vegg eller hele huset, vil det være smart å etterisolere samtidig. Ved å etterisolere utvendig er det enklere å tette trekkfulle områder. Når du etterisolerer, må du vurdere om vinduene fortsatt skal stå på samme sted eller om du skal legge dem i flukt med den nye fasaden.

I en del boliger er det mulig å etterisolere vegger uten å skifte kledning. Isolasjon (blåseisolasjon) kan sprøytes inn i hulrommet i veggen. Dette bør gjøres av en fagperson. Du kan også etterisolere veggen på innsiden, men da vil arealet i boligen bli mindre, og det er i tillegg vanskeligere å tette mot trekk og dårlig isolerte punkter.

3. Etterisoler kjellerveggen hvis du likevel skal drenere

Skal du drenere rundt boligen din, er det smart å etterisolere kjellerveggen samtidig. Dette gjelder spesielt dersom kjelleren har oppholdsrom eller du har tenkt å innrede kjelleren senere.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For å få råd om bytte av kledning og etterisolering, kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Inngangsparti - Et romslig inngangsparti uten trinn og snublekanter, gjør det både enklere og tryggere å komme inn og ut av huset. 

Det er smart å tilrettelegge inngangspartiet hvis du likevel skal drenere, etterisolere eller gjøre andre endringer i terrenget eller fasaden.

1. Prøv å unngå trinn og snublekanter ved inngangen

Kanter, trapper og trinn er ofte årsaken til at mange faller og skader seg. Snø og is kan være vanskelig å fjerne fra kanter og trinn, og tynne lag med is kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Ved å fjerne kanter og trinn ved inngangen vil det bli tryggere og enklere både for deg og gjestene å gå inn og ut av huset.

2. Hvis du skal bygge ny trapp, følg trappeformelen

Mange av oss bor i hus der det ikke er mulig å unngå utvendig trapp. Skal du utbedre trappen, pass på at den blir trygg, sklisikker og lett å holde fri for snø og is. Bruk trappeformelen hvis du skal bygge ny trapp, slik at du får riktig stigning og trappen blir god å gå i. Husk å montere rekkverk.

3. Beskytt inngangspartiet

Med et tak over inngangen og ytterdøren skjermer du for både vann, vind og snø. Fukt som trenger inn og UV-stråler fra sola, gir både døren og dørkarmen kortere levetid. Med et tak beskytter du ytterdøren mot værslitasje, og inngangspartiet blir et litt hyggeligere sted å stå når du finner fram husnøkkelen. Vær oppmerksom på at større endringer og tilbygg kan være søknadspliktige. Undersøk derfor med kommunen din før du begynner.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For råd om inngangsparti kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Etterisolering - Er huset ditt kaldt og du har store fyringsutgifter? Da er det smart å etterisolere samtidig med at du pusser opp. 

1. Finn og tett luftlekkasjer

Kjenner du at det trekker i huset ditt? Blafrer stearinlyset uten at noen beveger seg i rommet? Da er nok ikke huset ditt så tett som det bør være. Prøv å lokalisere hvor trekken kommer fra ved hjelp av stearinlyset eller bruk et infrarødt kamera til å måle varmetapet i boligen. Ved å etterisolere områdene hvor varmen forsvinner ut, vil du få betydelig høyere komfort i boligen. Husk at ventiler sørger for at det kommer frisk luft inn i boligen, og de skal ikke tettes igjen.

2. Etterisoler loftet

Hvis loftet har lite eller ingen isolasjon, vil varmen i huset forsvinne ut denne veien. Har du uoppvarmet loft, er det enkelt å etterisolere loftet. Isolasjon kan legges rett på gulvet i loftet og vil sannsynligvis øke komforten i boligen og redusere oppvarmingsbehovet.

3. Velg vindu og ytterdør med god isolasjon

Vinduene, ytterdøren og verandadøren slipper ut mye varme. Ved å skifte til nye vinduer og dører kan du redusere varmelekkasjen betydelig. Isolasjonsevnen til nye vinduer og dører er blitt betraktelig bedre de siste årene. Dagens vinduer og dører har vanligvis en U-verdi som er lavere enn 0,8. U-verdien forteller hvor god isolasjonsevnen er. Jo lavere verdien er, desto mindre varme slipper ut.

Vinduer og utvendige dører har vanligvis en levetid på minst 30 år. Skal du kjøpe nye, bør de helst ha en U-verdi lavere enn 0,8. Vinduer bør være uten spalteventil. En spalteventil vil sjelden gi tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, og den vil samtidig redusere isolasjonsevnen til vinduet. Se punkt 7 nedenfor for mer informasjon om hvordan sikre nødvendig ventilasjon.

Det er viktig å montere vinduer og dører riktig, med god tetting mellom karm og vegg slik at det ikke blir luftlekkasjer. Da vil du heller ikke oppleve problemer med trekk.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For å få råd om etterisolering, kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Vindu - Velg vindu og ytterdør tilpasset norske forhold.

Både vinduer og ytterdør er utsatt for mye slitasje, vær og vind. Når du skal skifte disse, er det viktig å velge god kvalitet og montere nøyaktig.

1. Velg vindu og ytterdør med god isolasjon

Vinduene, ytterdøren og verandadøren slipper ut mye mer varme enn vegger og tak. Ved å skifte til nye vinduer og dører kan du redusere varmelekkasjen betydelig. Isolasjonsevnen til nye vinduer og dører er blitt betraktelig bedre de siste årene. Dagens vinduer og dører har vanligvis en U-verdi som er lavere enn 0,8. U-verdien forteller hvor god isolasjonsevnen er. Jo lavere verdien er, desto mindre varme slipper ut.

Vinduer og utvendige dører har vanligvis en levetid på minst 30 år. Skal du kjøpe nye, bør de helst ha en U-verdi lavere enn 0,8. Vinduer bør være uten spalteventil. En spalteventil vil sjelden gi tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, og den vil samtidig redusere isolasjonsevnen til vinduet.

Det er viktig å montere vinduer og dører riktig, med god tetting mellom karm og vegg slik at det ikke blir luftlekkasjer. Da vil du heller ikke oppleve problemer med trekk.

2. Velg et vindu som er enkelt å åpne

Vurderer du å skifte vindu, bør du velge et som er enkelt å åpne. En god test er å se om du kan åpne vinduet kun med én hånd. Hvis det er flere hendler, bør hver hendel kunne betjenes etter tur med én hånd til vinduet er åpnet. Håndtaket bør være plassert omtrent 0,8-1,2 meter over gulvet.

3. Velg bred dør og lav terskel

Dersom du skal skifte ytterdør, sjekk om inngangspartiet har plass til en bredere dør. Da blir det enklere å komme inn og ut med handleposer, møbler og utstyr, og eventuelt barnevogn eller rullestol. Det er fort gjort å snuble i dørterskler. Reduser terskelhøyden hvis det lar seg gjøre. Dette gjelder spesielt terskler i inngangspartiet og til badet.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. Dører og vinduer må monteres nøyaktig for å fungere over tid. Fagfolk ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For råd om bytte av vinduer og ytterdør kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på vinduer, dører og andre produkter du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Ytterdør - Velg vindu og ytterdør tilpasset norske forhold.

Både vinduer og ytterdør er utsatt for mye slitasje, vær og vind. Når du skal skifte disse, er det viktig å velge god kvalitet og montere nøyaktig.

1. Velg vindu og ytterdør med god isolasjon

Vinduene, ytterdøren og verandadøren slipper ut mye mer varme enn vegger og tak. Ved å skifte til nye vinduer og dører kan du redusere varmelekkasjen betydelig. Isolasjonsevnen til nye vinduer og dører er blitt betraktelig bedre de siste årene. Dagens vinduer og dører har vanligvis en U-verdi som er lavere enn 0,8. U-verdien forteller hvor god isolasjonsevnen er. Jo lavere verdien er, desto mindre varme slipper ut.

Vinduer og utvendige dører har vanligvis en levetid på minst 30 år. Skal du kjøpe nye, bør de helst ha en U-verdi lavere enn 0,8. Vinduer bør være uten spalteventil. En spalteventil vil sjelden gi tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, og den vil samtidig redusere isolasjonsevnen til vinduet.

Det er viktig å montere vinduer og dører riktig, med god tetting mellom karm og vegg slik at det ikke blir luftlekkasjer. Da vil du heller ikke oppleve problemer med trekk.

2. Velg et vindu som er enkelt å åpne

Vurderer du å skifte vindu, bør du velge et som er enkelt å åpne. En god test er å se om du kan åpne vinduet kun med én hånd. Hvis det er flere hendler, bør hver hendel kunne betjenes etter tur med én hånd til vinduet er åpnet. Håndtaket bør være plassert omtrent 0,8-1,2 meter over gulvet.

3. Velg bred dør og lav terskel

Dersom du skal skifte ytterdør, sjekk om inngangspartiet har plass til en bredere dør. Da blir det enklere å komme inn og ut med handleposer, møbler og utstyr, og eventuelt barnevogn eller rullestol. Det er fort gjort å snuble i dørterskler. Reduser terskelhøyden hvis det lar seg gjøre. Dette gjelder spesielt terskler i inngangspartiet og til badet.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. Dører og vinduer må monteres nøyaktig for å fungere over tid. Fagfolk ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For råd om bytte av vinduer og ytterdør kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på vinduer, dører og andre produkter du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Tomt og drenering - Sjekk dreneringen før huset får skader.

I årene som kommer forventer vi mer nedbør og styrtregn. Med riktig utformet tomt og med god drenering kan du redusere risikoen for vannskader på boligen din.

1. Planlegg tomten

Tomtens beliggenhet, utforming og høyde i forhold til omkringliggende områder er avgjørende for hvordan den takler nedbør og styrtregn. Du kan i stor grad selv påvirke hvor store mengder vann som tomten din kan tåle. Ved å unngå store tette flater, kan tomten absorbere regn- og smeltevann slik at det trenger ned i bakken. Vannet vil samle seg på de laveste punktene. Finn ut hvor vannet renner på tomten og sørg for at disse områdene kan ta imot og absorbere vannmengdene. Pass på at vannet ledes unna boligen din, og at vannet ikke ledes til naboens tomt.

2. Led regnvannet vekk fra boligen

For å unngå fukt i kjelleren, må regn- og smeltevannet fra taket ledes vekk fra husveggen. Sørg for at nedløpene fra taket ikke ender i dreneringen, men blir ledet ut på tomten. Hvis terrenget heller inn mot grunnmuren, bør du flytte jordmasser slik at fallet på terrenget går vekk fra grunnmuren. Da kan vannet renne ut på tomten i stedet for inn i kjelleren.

3. Dreneringen varer ikke evig og må oppgraderes

Dreneringen rundt boligen sørger for at det ikke trenger vann inn i kjelleren. De drenerende massene rundt boligen blir vanligvis tette av jord og leire etter en tid. Avhengig av forholdene rundt boligen og kvaliteten på selve dreneringen, kan du forvente at en god drenering holder opp mot 60 år dersom den vedlikeholdes godt.

Hvis kjelleren er fuktig eller du kjenner at det lukter «kjeller», kan det være et tegn på at noe bør gjøres. Noen ganger kan det være nok å stake opp eller spyle drensrøret, mens andre ganger må du gå grundigere til verks og grave ny drenering. Dette kan være vanskelig å avgjøre på egenhånd, så vi anbefaler at du tar kontakt med fagfolk som kan gjøre en vurdering. Du kan eventuelt grave stikkprøver i dreneringen selv og sjekke om de drenerende massene er tettet igjen med jord og leire.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Hvis du ønsker hjelp til å håndtere regnvannet, kan en landskapsarkitekt være til hjelp. For arbeid i forbindelse med vann, kan det være krav om å bruke en rørlegger.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind, eller som blir utsatt for stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til tomten, dreneringen eller boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Gulv - Fjern snublekanter og trinn når du legger nytt gulv.

Skal du legge nytt gulv i huset, er det smart å samtidig fjerne unødige trinn og snublekanter. Er det gulvkaldt hos deg, bør du vurdere å etterisolere når du først er i gang.

1. Slik kan du etterisolere gulvet

Det er flere metoder for å etterisolere gulv. Du kan isolere fra toppen hvis du likevel skal skifte gulvet. Da etterisolerer du mellom gulvbjelkene før du legger nytt gulv. Hvis du ikke har planer om å skifte gulvet og du kommer til fra kjelleren, kan du etterisolere mellom bjelkelaget fra undersiden. Det er også mulig å etterisolere gulvet langs ytterveggene eller blåse isolasjon inn under gulvet. Da anbefaler vi å ta kontakt med en fagperson.

Det er viktig at du finner og tetter alle luftlekkasjer ved gulvet, slik at det ikke fortsetter å trekke kaldt også etter at du har isolert.

2. Velg riktig gulv

Mange fallulykker skjer i hjemmet. Gulvet på kjøkkenet, badet og i entreen blir ofte utsatt for vannsøl og kan dermed bli spesielt glatt. Skal du skifte gulv eller belegg på gulvet, velg et materiale som ikke er glatt.

Snakk med en håndverker eller leverandøren av gulvtypen du vurder å kjøpe, slik at du velger et gulv som passer dine behov. På badet gjelder det egne anbefalinger.

3. Unngå terskler og snublekanter

Snublekanter, trapper og trinn er ofte årsaken til at mange faller og skader seg. Skal du gjøre noe med gulvet, bør du samtidig vurdere om du kan ta vekk terskler eller snublekanter. Vær oppmerksom på at løse gulvtepper også kan føre til fall og skader.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på gulvet ditt. Dette er spesielt viktig for gulv som blir utsatt for stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Bad - Bygg et vanntett bad som passer alle.

Et av de dyreste rommene å pusse opp er badet. Pass derfor på at jobben gjøres skikkelig med en gang.

1. Pass på at gulvet er vanntett og har fall til sluk

På badet må hele gulvet ha et vanntett sjikt, også kalt membran. Membran må legges på veggen i dusj- og badesonen, bak toalettsisternen, hvis den er innebygget, og bak servanten. Hvis du bare pusser opp overflatene på badet ditt og er usikker på om membranen er god nok, eller du vet at badet ikke har membran, bør du sette inn dusjkabinett eller badekar slik at du unngår å dusje rett på gulvet.

Alt vann må renne til sluket, både bruksvann og eventuelt lekkasjevann. Innebygde toalettsisterner skal monteres slik at eventuelle lekkasjer blir synlige. Ved lekkasje skal vannet renne ut i baderommet slik at du oppdager lekkasjen. Se etter at det finnes en spalte for lekkasjevann fra toalettsisternen.

2. Unngå glatte gulv og snublekanter

Mange fallulykker skjer i hjemmet. Du bør derfor velge fliser eller et gulvbelegg som ikke blir glatt selv om det er vått på gulvet.

Dusjsonen må bygges uten trinn og snublekanter. Dersom du ønsker å sette inn dusjkabinett bør du velge et med lav kant, slik at det er enkelt å gå ut og inn.

3. Forsterk veggen slik at du kan ettermontere utstyr

Over tid kan det være aktuelt å fornye eller tilpasse utstyret på badet, for eksempel montere hyller og skap, stellebord, sittemulighet i dusjen, støttehåndtak eller annet. Hvis du åpner veggene på badet når du pusser opp, er det smart å forsterke veggen. Vegger som tåler ettermontering av utstyr, gjør det enklere for deg å tilpasse badet når behovene melder seg. Pass på at du ikke ødelegger membranen når du monterer nytt utstyr. Hvis du må ta hull i membranen, sørg for å tette godt rundt og i hullet med silikon eller liknende.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. Dette er spesielt viktig for å unngå vann- og fuktskader på bad og andre våtrom. Håndverkere og fagfolk ser gjerne flere alternative løsninger som kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. For arbeid med vanninstallasjoner, kan det være krav om å bruke kvalifisert rørlegger. Følger du våtromsnormen sikrer du nødvendig kvalitet på badet ditt.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler, slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som er utsatt for vann, fukt eller stor slitasje. Vannkraner og andre produkter som kommer i kontakt med drikkevann, bør ha norsk produktsertifikat.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Kjøkken - Unngå vannlekkasjer på kjøkkenet.

Kjøkkenet er et av de rommene som får flest vannskader, og antallet vannskader øker. I motsetning til hva som gjelder for badet, er det ikke krav om membran på kjøkkenet. Rommet er derfor mer utsatt for vannskader.

1. Installer automatisk lekkasjestopper til utstyr som er tilkoblet vann

For å unngå lekkasjeskader er det smart, og ofte et krav, å installere automatisk lekkasjestopper for utstyr som er koblet til vann. Dette gjelder oppvaskmaskin, dampovn, isbitmaskin og lignende utstyr.

2. Vurder å legge vanntett beskyttelse under oppvaskmaskinen

Små lekkasjer er vanskelig å oppdage og kan gi store skader dersom de lekker over tid. Ved å legge en vanntett beskyttelse under utstyr og tekniske installasjoner som er koblet til vann, vil du raskere oppdage en lekkasje før det er blitt store skader.

Du kan for eksempel kjøpe et plastbrett hos din elektroforhandler. Med dette under oppvaskmaskinen og kjøle- og fryseskapet vil eventuelt lekkasjevann eller smeltevann renne ut på kjøkkengulvet foran maskinen og du vil raskere oppdage lekkasjen.

3. Velg riktig gulv

Mange fallulykker skjer i hjemmet. Gulvet på kjøkkenet blir ofte utsatt for stor slitasje og vannsøl og kan dermed bli spesielt glatt. Skal du skifte gulv eller belegg på gulvet, så velg et materiale som tåler slitasje og som ikke er glatt.

Snakk med en håndverker eller leverandøren av gulvtypen du vurderer å kjøpe, slik at du velger et gulv som passer dine behov.

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Engasjer en elektriker til det elektriske arbeidet og en rørlegger til alle arbeider med vann og avløp.

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som er utsatt for vannsøl eller stor slitasje. Vannkraner og andre produkter som kommer i kontakt med drikkevann, bør ha norsk produktsertifikat.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Bruk av håndverker - Bestill jobben Fiks Ferdig gjennom Byggmakker. 

1. Bruk gjerne håndverker

Er du en ivrig hobbyhåndverker som liker å gjøre oppussingen selv, eller synes du det er enklest og tryggest å bruke fagfolk til jobben? Når du skal pusse opp er det fullt mulig å gjøre mye selv, men det kan ofte være en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere muligheter og kan sikre gode og helhetlige løsninger for deg og boligen din. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger.

2. Lag en god oppdragsbeskrivelse

Når du skal bruke håndverker, er det viktig å tenke nøye gjennom hva du skal ha hjelp til. Lag en detaljert beskrivelse av jobben du ønsker utført. Det er lurt å lage tegninger med oppgitte mål og gjerne finne bilder på nettet som viser hva du ønsker å oppnå med arbeidet. Du bør sette en frist for når du ønsker jobben gjort og til hvilken kvalitet. Du bør også angi om du vil ha en fast pris på arbeidet eller om du bare ønsker et prisoverslag. En god oppdragsbeskrivelse gjør det lettere for håndverkeren å gi tilbud på jobben, og det blir enklere for deg å sammenligne tilbudene du mottar.

"Vi hadde ikke hørt om Fiks Ferdig før vi ramlet over konseptet i Google. Det som skilte seg ut med ordningen til Byggmakker var at den virket utrolig enkel." Les hele saken her.
- Familien Bue

⇒ Avfall - Sorter avfallet så sparer du miljøet og lommeboken.

Når du pusser opp, blir det mye avfall. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Spesielt viktig er det å sortere ut det farlige avfallet.

1. Undersøk om avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Mange gamle byggematerialer inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Noen av stoffene er svært farlige. Dette gjelder for eksempel asbest, PCB, ftalater, kvikksølv, bly og bromerte flammehemmere. Bruk av asbest og PCB var på sitt høyeste fra 1960 til de ble forbudt i 1980. Samtidig ble det også brukt ftalater og kvikksølv. Byggematerialer etter 1980 kan inneholde ftalater, klorparafiner, bromerte flammehemmere og andre helse- og miljøfarlige stoffer.

2. Sjekk produksjonsåret til gamle vinduer

Gamle vinduer inneholder ofte helse- og miljøfarlige stoffer. Isolervinduer som er produsert mellom 1965 og 1980 kan inneholde PCB. Produksjonsåret er som oftest trykket i avstandslisten mellom glassene. Det er limet mellom glasset og karmen som inneholder PCB. Vinduer produsert i perioden 1975-1990 kan inneholde klorparafiner i limet og i gummilistene. Verken PCB eller klorparafiner er farlig så lenge vinduet står fastmontert eller når du fjerner hele vinduet. Lever derfor hele vinduet som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.

3. Malingrester og andre flytende kjemikalier er farlig avfall

Gammel maling, lakk, lim, murpuss, avrettingsmasse og fugemasse kan inneholde bly, PCB, asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig at du leverer rester av gammel maling og andre flytende kjemikalier som farlig avfall.

4. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall

I 2002 ble det forbudt å bruke trykkimpregnert trevirke som inneholder kobber, krom og arsen (CCA-impregnert trevirke). Etter 2002 har det vært vanlig å bruke kobberimpregnert trevirke. Når impregnert trevirke har blitt utsatt for vær og vind, er det omtrent umulig å skille kobberimpregnert fra CCA-impregnert trevirke. Derfor skal alt impregnert trevirke leveres som farlig avfall dersom du ikke er helt sikker på at det er kobberimpregnert. Kobberimpregnert kan leveres som vanlig avfall. Uansett skal ikke trykkimpregnert trevirke brennes. Ved brenning utvikles det både giftige gasser og aske.

5. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Til sanering av asbest har du bare lov til å engasjere spesialfirma med tillatelse fra Arbeidstilsynet. Asbest er svært farlig å sanere, og det er strenge retningslinjer for hvordan asbestholdige materialer skal fjernes.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

⇒ Søk om tillatelse - Sjekk om du må søke kommunen om tillatelse.

Du kan pusse opp eller endre mye på boligen eller tomten din uten å søke kommunen, men noen endringer krever tillatelse.

1. Dette kan du gjøre uten å søke kommunen om tillatelse

 1. Vanlig vedlikehold og kosmetisk oppussing.

 2. Skifte yttervegg, tak og vinduer dersom boligen ikke endrer utseende. Hvis du bor i et hus som er vernet eller kommunen stiller spesielle krav til materialer eller farger, må du sjekke med kommunen først.

 3. Pusse opp et eksisterende bad dersom oppussingen ikke påvirker andre boenheter i huset.

 4. Sette opp eller ta ned en lettvegg. Er du usikker på om veggen er en bærevegg eller lettvegg, sjekk med en byggmester, tømrer eller bygningsingeniør.

 5. Installere eller endre enkle installasjoner slik som ventilasjonsanlegg, røropplegg, små varmepumper eller solcellepanel i eller på boligen din.

 6. Sette opp et tillbygg under 15 kvaratmeter. Ut i fra hvor du bor og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må sende byggesøknad for tilbygg eller ikke. 
  Les mer om byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller her.

 7. Gjøre mindre endringer i terrenget på eiendommen. Du kan fylle opp eller planere dersom avstanden til nabogrensen er minst 1 meter. Høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget kan være inntil:
  • 3 meter i spredtbygd strøk
  • 1,5 meter i tettbygd strøk
  • 0,5 meter på eiendommer med rekkehus og lignende tett bebyggelse
  Terrengendringen må ikke på noe punkt overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift.

Selv om du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse, må du passe på å overholde kommunens arealplaner for området der du bor. Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge. Arealplanene finner du på kommunens nettside. Kommunen din kan hjelpe deg med å finne og forstå planene.

Du må også passe på å følge de tekniske kravene som gjelder for byggverk. Dette kan du lese mer om i byggteknisk forskrift.

2. Dette må du søke kommunen om tillatelse til å gjøre

 1. Innrede kjeller, bod og loft til oppholdsrom. Skal du bruke eller leie ut rom i boligen din til noe annet enn det rommet er godkjent for, må du søke kommunen om bruksendring. For å finne ut hvilken bruk som er godkjent, ta kontakt med kommunen din. Ta veiviseren bruksendring for å finne ut om du kan endre bruken av et rom i boligen din.

 2. Endre bærende konstruksjoner, for eksempel en bærebjelke.

 3. Bryte brannskillende konstruksjoner som påvirker brannmotstanden. Er du usikker, kontakt en byggmester eller bygningsingeniør for hjelp og råd.

 4. Endre fasaden på huset, for eksempel ved å sette inn flere vinduer eller dører.

 5. Bygge påbygg eller større tilbygg til huset. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.Les mer om byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller her.

 6. Gjøre større endringer i terrenget.

Er du fortsatt usikker på om du må søke? Snakk med kommunen din.

Legge laminatgulv – så enkelt gjør du det selv Byggmakker

Legge laminatgulv – så enkelt gjør du det selv

23.08.2021

Det er mange gode grunner til å velge laminat: Det er vedlikeholdsfritt, pent å se på, gjør det selv-vennlig og slitesterkt – på noen merker får du til og med livstidsgaranti! Vi viser deg hvordan du enkelt legger laminatgulvet selv.

Isolasjon – gode tips og råd før du setter i gang Byggmakker

Isolasjon – gode tips og råd før du setter i gang

20.08.2021

Å montere isolasjon er enkelt, rimelig og miljøvennlig. Med et varmere hus blir også strømregningen lavere, så dette er oppussing du kan tjene penger på over tid. Men hvilke typer isolasjon finnes, og når skal du bruke dem? Og hva kan du gjøre selv?

Dette er årets kjøkkentrender! Byggmakker

Dette er årets kjøkkentrender!

17.08.2021

Det er få prosjekter i hjemmene våre vi investerer like mye tid og penger i som et nytt kjøkken. Og det er kanskje ikke så rart – kjøkkenet brukes mye, det skal være pent og praktisk, og helst vare i 20-30 år. Da er det viktig å velge kjøkkentrender som varer.

Kjøkken kampanje - Norema Byggmakker

Kjøkken kampanje - Norema

08.08.2021

GRATIS MONTERING + reduserte priser på utvalgte hvitevarer. Gjelder i perioden 9. august - 2. oktober.