StartsidenTips og rådProff

Dårlig drenering gir skader på bolig og helseplager

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

 

Se våre supertilbud - gjelder t.o.m 27. juni

 

 

Mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren og resultatet er ofte fukt i kjelleren som medfører sopp og råte. For boligeiere som bruker kjellerarealet som kjellerstue, oppholdsrom eller soverom kan det fuktige klimaet også gi alvorlige helseplager.

Tall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger, og det anslås at mer enn 600.000 norske bygninger har høy risiko for råteskader. Som konsekvens av klimaforandringer vil dette tallet øke også betydelig i årene fremover.

God drenering – en meget bra investering
Rapporten «Klima i Norge 2100», som blant annet Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og NVE står bak konkluderer også med at økt nedbør og dårlig drenering blir en betydelig utfordring for Norge fremover.

– Å drenere rundt boligen er en svært god investering for boligeieren, sier Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet, som oppfordrer håndverkere til å anbefale å etterisolere kjellervegger og gulv samtidig med drenering.

– Dette utgjør en relativt liten kostnad, og vil sikre både lavere strømregning og bedre komfort, understreker Karlsen.

Halverer regningen ved å etterisolere samtidig med drenering
En beregning gjort av Lavenergiprogrammet viser at det lønner seg stort for huseieren å etterisolere samtidig som dreneringsjobben. Et kostnadsestimatet hentet fra Lavenergiprogrammets nettside for smart oppussing viser blant annet følgende:

  • Kostnad når dreneringen rundt huset allikevel skal utbedres: 700–900 kr/løpemeter vegg.
  • Kostnad hvis dreneringen allerede er utbedret: 1.600–2.000 kr/løpemeter vegg.

Estimatet er basert på etterisolering av kjellervegg til u-verdi på 0,12 med grunnmursplater og er basert på Holte prisbase. I Lavenergiprogrammets eksempelhus koster det 30.000–36.000 kroner å etterisolere kjellervegg og sokkel samtidig som det dreneres. Det koster 70.000–83.000 kroner dersom kjellervegg og sokkel skal etterisoleres etter at dreneringen er ferdig. Tiltaket vil også redusere energiforbruket med 5 kWh/m²/år. Lavenergiprogrammets eksempelhus vil med dette tiltaket redusere energiforbruket med 850 kWh i året.

Kilde: www.lavenergiprogrammet.no

 

  1. Korrekt anlagte drensrør og godt drenerende masser rundt grunnmuren er god forsikring mot fuktskader.
  2. Takvannet bør via takrenne og nedløpsrør føres inn i eget rørsystem parallelt med drensrørene. Takvannet føres i tett ledning til drenskummen.
  3. Drensrørets topp skal ligge 20 cm lavere enn kjellergulvet. Beregn et fall på minimum 5 cm per 10 meter. Rundt rørene minst 10 cm finpukk.
  4. Fest knasteplast eller isolasjonsplater utenpå grunnmuren før tilbakefylling.
  5. Bruk filtrerende fiberduk til å skille pukken rundt drensledningene fra de øvrige jordmassene. Legg fiberduk også opp langs grøftekanten.
  6. Skrå grusmassene oppover for et best mulig drenerende lag langs grunnmuren. Etterfyll med stedlige masser. De siste 20 centimeterne kan du legge fiberduken inn mot veggen og fylle på jord dersom du ønsker beplantning langs husveggen.

 Kilde:Vi i Villa