StartsidenTips og rådProff

Enkle rutiner kan forhindre alvorlige fallulykker


Sjekk ut hvilke varer som er på kampanje her!


 

 

Arbeid i høyden hører med til en vanlig dag på jobben for håndverkere flest. Den beste beskyttelsen mot ulykker er å følge disse enkle ekspertrådene.

Fallulykker er blant de vanligste årsakene til skader, alvorlige ulykker og dødsfall på norske arbeidsplasser, og byggebransjen er spesielt utsatt. Enkelte av håndverkerens arbeidsoppgaver er likevel nødt til å løses i høyden. Derfor er det uhyre viktig med både riktig utstyr og riktig bruk av utstyret for å unngå ulykker.

Dette handler i stor grad om å utarbeide gode og klare rutiner for HMS som ikke gir rom for forskjellige tolkninger. Ikke minst er det viktig at alle ansatte i håndverkerbedriften faktisk følger reglene til punkt og prikke hver gang det jobbes i høyden. God opplæring, kombinert med jevnlig oppfriskning, er avgjørende for å etablere slike rutiner.

Et lurt sted å starte hvis din bedrift skal utarbeide nye- eller friske opp HMS-rutinene for arbeid i høyden, er å se på anbefalingene fra Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden). Disse ekspertrådene er utarbeidet på bakgrunn av ulykkesstatistikk og reelle hendelser fra norsk arbeidsliv, og gir et riktig bilde av hvordan man kan jobbe forebyggende for å forhindre fallulykker.

For eksempel anbefaler Arbeidstilsynet å først og fremst sørge for kollektiv fallsikring fremfor kun individuelt fallsikringsutstyr. Med andre ord vil det kunne redusere antall ulykker å velge stillas og rekkverk i stedet for en lang stige, dersom det lar seg gjøre. En fallsikringsline vil ofte være en veldig god idé, men bør helst anses som et sikkerhetstiltak som kommer på toppen av kollektiv fallsikring.

Ekspertråd for å gjøre det tryggere å jobbe i høyden

Arbeidstilsynet har laget en rekke gode råd som det kan være svært nyttig for håndverkere å lytte til. Her er de viktigste tipsene, kort oppsummert:

  • Gjør så mye som mulig av arbeidet på bakkenivå
  • Sjekk at alt arbeidsutstyr – deriblant stillas og stiger – egner seg for arbeid i høyden, at det er i god stand og er godt vedlikeholdt
  • Kontroller arbeidsutstyret før bruk. Utstyr som ikke er i orden, skal tas ut av bruk.
  • Bruk løfteutstyr eller kran til heising av materialer
  • Sørg for kollektivt vern mot fallende gjenstander (ikke bare hjelm)
  • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere
  • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten
  • Vurder rutiner og tiltak for nødevakuering og redningsoperasjoner
  • Husk ansvar for tredjeperson

Det klart viktigste argumentet for å følge disse rådene er selvsagt at de kan bidra til å øke sikkerheten blant de ansatte som arbeider i høyden. I tillegg er det en kjensgjerning at Arbeidstilsynet hvert år gjennomfører omfattende kontroller i byggebransjen, og at flere titalls håndverkerbedrifter har fått stanset arbeidet og blitt ilagt overtredelsesgebyrer.

Se etter «Bra arbeidsmiljøvalg»-merket

Entreprenørforeningen (EBA) har i samarbeid med sentrale aktører i byggebransjen, deriblant Skanska, Veidekke og Peab, lansert en ny fellesmerking for sikre stigeprodukter. Det grønne «Bra arbeidsmiljøvalg»-merket skal gjøre det lettere å velge sikrere stiger.

Stigene klassifiseres etter fire ulike høydenivåer, hvor hvert nivå har ulike krav til høyde, dybde, antall trinn, ståplan, stopp-/støttebøyle og rekkverk.

Mindre punsjing neste gang du bestiller byggevarer? Byggmakker

Mindre punsjing neste gang du bestiller byggevarer?

27.03.2020

Forbedringene som har blitt gjort i BM Portalen det siste året, har gitt mange av proffkundene til Byggmakker gode gevinster. Integrasjon med kalkulasjonsprogrammer og et nytt BREEAM-filter er noen av funksjonene som skal gi deg en mer effektiv hverdag – hver dag!

Kraftig vekst i BM Portalen: Proffen vil bestille selv! Byggmakker

Kraftig vekst i BM Portalen: Proffen vil bestille selv!

06.01.2020

Byggmakkers skreddersydde nettjeneste for proffen har fått mange nye brukere i 2019. Enda enklere varebestilling og tilgang til informasjon og dokumentasjon gjør hverdagen mer effektiv.

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser Byggmakker

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser

27.11.2019

– Vi ser veldig mye skader i håndverkerbransjen. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb, men fordi en feil kan få veldig store konsekvenser, sier Harald Holm Glad, fagansvarlig for ansvarsforsikring i Gjensidige.

Aldri mer «løses på byggeplass»! Byggmakker

Aldri mer «løses på byggeplass»!

11.11.2019

Med helproffe tekniske tjenester levert av Byggmakker Team Proff vil prosjekteringsarbeidet ditt få en helt ny dimensjon.