StartsidenTips og rådProff

"fiks ferdig" gjør folk mer beviste på å sjekke taket

Mens badet pusses opp for flere hundre tusen kroner, blir mange huseiere først oppmerksom på taket når det renner vann nedover gipsplatene. Dermed blir det som i utgangspunktet kanskje ikke hadde kostet så mye svært dyrt. Vi spurte Robert Johannesen i Storhamar Tak, som gjennom tre år har fått formidlet takoppdrag gjennom Byggmakker, om hva han synes om konseptet.

Hva er din erfaring med takkonseptet?

– Folk er ganske sløve når det kommer til taket. Da frister det mer å åpne lommeboken for noe de ser hver dag. Taket, som de kanskje aldri har vært oppe på engang, blir prioritert nederst. Derfor er BM Tak et meget godt konsept.

Kan du utdype det?

– Det jeg har erfart er at taksjekk er noe du først tenker på når du ser at naboen i gang med sitt tak. Du får altså en form for oppvåkning. Litt av det samme ser vi på Byggmakkers takkampanjer, hvor boligeieren får det nødvendige sparket bak. At taksjekken i tillegg er gratis trigger kanskje mest.

Hva vil du si er den største styrken med «Fiks ferdig tak»?

– Utover at taksjekken er gratis, vil jeg fremheve to faktorer; Det ene er den seriøsiteten Byggmakker representerer. Slike takjobber kan jo blir ganske dyre og da tror jeg mange vegrer seg for å ringe noen tilfeldige håndverkere.

– Dernest har vi den strømlinjeformede og strenge prosessen rundt oppdragene, med garanti på oppmøtetidspunkt for taksjekk og oppfølging i etterkant. Det står i sterk kontrast til det mange boligeiere har opplevd tidligere. Flere jeg har snakket med hørte aldri noe mer etter deres første henvendelse på telefon. Noen boligeiere har til og med opplevd å ikke høre noe fra håndverkeren selv etter en taksjekk var gjennomført!

Robert Johannesen i Storhamar Tak, som har sitt nedslagsfelt på Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, er stor fan av «Fiks ferdig tak». Han mener konseptet gir boligeiere det nødvendige sparket bak for at de sjekker taket sitt.

Hva er responsen på taksjekkene, blir det mange nye oppdrag?

– Rundt halvparten av alle taksjekker ender i oppdrag, og det er jo vel anvendt tid. Det aller viktigste er å komme i kontakt med folk og det gjør jeg gjennom Byggmakkers oppdragsformidling. For når man først er ute hos boligeieren har det en tendens til å «balle på seg» med andre oppdrag

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Revidert om yttervegg av bindingsverk Byggmakker

Revidert om yttervegg av bindingsverk

15.06.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

Smartere oppussing Byggmakker

Smartere oppussing

09.03.2021

For å ta best mulig vare på våre hjem og hytter bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det? Les rådene som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet til hvordan du kan pusse opp smartere.

Bli ekspert på gipsplater  Byggmakker

Bli ekspert på gipsplater

04.03.2021

Du som er håndverker, vet at ulike rom krever ulike konstruksjoner – men visste du at det finnes ulike gipsplater med ulike egenskaper? Vi har tatt for oss fem helt forskjellige produkter fra Norgips.