StartsidenTips og rådProff

Isolering i grunnen: Nye energikrav og anbefalinger

Her er noen viktige endringer som følge av de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10), samt aktuelle anbefalinger fra SINTEF Byggforsk.

De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder fra 1. januar 2016, med en overgangsordning på ett år.

Isolering i grunnen
Ett av energitiltakene som skjerpes er U-verdikravet for gulv på grunn i småhus og boligblokker. Her er kravet endret fra 0,15 til 0,10W/m2K. I praksis vil dette innebære at isolasjonstykkelsene økes med ca. 50 prosent – avhengig av konstruksjons- og isolasjonstype.

Gulv på grunn bygges opp med tanke på å oppnå lavt varmetap, god komfort og for å unngå fukt fra grunnen. God varmeisolasjon under gulvet vil bidra til å holde temperaturen i grunnen lav i forhold til innetemperaturen, og vil føre til en utadrettet damptransport.

ROCKWOOL Støpeplate Pluss, som er produsert av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull, er ypperlig både til isolering av gulv på grunn, innvendig isolering av ringmur og på kjellergulv som skal støpes.

Ved utlegging av isolasjon i grunnen er det viktig at platene tar opp små ujevnheter uten å brekke når de blir belastet. Støpeplate Pluss har en to-sjikts oppbygging, med en hard overflate som tåler gangtrafikk i forbindelse med utlegging og støping, og en myk og fleksibel underside som tar opp mindre ujevnheter i underlaget.

Isolering av yttervegger mot terreng / kjelleryttervegger
Byggforsks anbefalinger som gjelder isolering av yttervegger mot terreng har blitt endret i løpet av det siste året. Blant endringene (beskrevet i Byggdetaljblad nr. 523.111 mai 2015) anbefaler nå SINTEF Byggforsk at minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen plasseres på utsiden av ytterveggen. Tidligere var anbefalingen at 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skulle være på utsiden. Denne økte isolasjonsandelen på utsiden fører til at veggen blir både tørrere og varmere og bidrar til bedre energikomfort i kjellerrom.

I samme Byggdetaljblad understrekes også viktigheten av å bruke et dampåpent isolasjonsprodukt for å sikre en raskere uttørking av grunnmuren. Ved å montere ROCKWOOL Drensplate som er langt mer dampåpent enn vanlig plastisolasjon direkte på utsiden av betongveggen, vil veggen tørke raskere ut og få et noe lavere fuktinnhold.
Dette er spesielt fordelaktig ved f. eks. rehabilitering av fuktige yttervegger som suger fukt opp fra grunnen og i nybygg hvor mye byggfukt skal ut av konstruksjonen.

I tillegg til å gi en fullverdig isolering, gir ROCKWOOL Drensplate også en fullgod drenering på utsiden av kjellerveggen. Liggende bak en beskyttende dreneringsduk, er platen utstyrt med utfreste drensspor som vil lede vannet videre ned til drensledningen.