StartsidenTips og rådProff

Kontrakter: Dette må du huske

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Kampanjedager! Se alle våre tilbud her.

 

 

En ryddig kontrakt bør ligge til grunn for ethvert vellykket oppdrag. Advokat Rune Erstad deler sin sjekkliste for kontraktsinngåelser.

Tydelighet, forutsigbarhet og avklaring av ansvar er avgjørende ved kontraktsinngåelser. Det sier advokat Rune Erstad, med ti års forbrukerjuridisk erfaring og bakgrunn som leder for forretningsjuridisk enhet i Virke. Erstad advarer mot konsekvensene av slurv med skriftlige kontrakter og manglende kunnskap om lovverket.

– En tydelig kontrakt kan spare både håndverkeren og oppdragsgiveren for tid, penger og frustrasjon hvis det skulle oppstå uenighet. Men målet med en ryddig avtale bør være å forhindre at det i det hele tatt finnes grunnlag for uenighet mellom avtalepartene, sier Erstad.

– Først av alt må man være tydelig på hvem som faktisk er partene i avtalen. Så må man være krystallklar på rettigheter og plikter hos både håndverkeren og hos oppdragsgiver. Grunnleggende kjennskap til de ulike forbrukerlovenes virkeområder og en grundig kontrakt er alfa og omega, sier han. I følge Erstad er det seks punkter å huske på når du inngår kontrakter.

Kjenn lovverket
Vit hvilken av forbrukerlovene som gjelder. Når huset blir satt opp, er det bustadsoppføringsloven som gjelder. Reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging reguleres henholdsvis av håndverkertjenesteloven og forbrukerkjøpsloven. Dersom tjenesten utgjør den overveiende delen av oppdraget gjelder håndverkertjenesteloven, men forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom kjøpet utgjør den overveiende delen. Grunnleggende kunnskap om hva som faller inn under de ulike forbrukerlovene er viktig før man setter opp kontrakten.

Lag en tydelig skriftlig kontrakt
Kontrakten bør være detaljert med tanke på hvilket arbeid som skal utføres. Omfanget og begrensningene av oppdraget bør spesifiseres så nøyaktig som mulig. Standardkontrakter er lett tilgjengelig på standard.no.

Hvem skal gjøre jobben
Det bør være tydelig hvem det er som faktisk skal utføre arbeidet. Avtalen bør avklare om det skal brukes lærlinger eller underentreprenører, og om forbrukeren selv skal medvirke på noen måte, for eksempel med rivearbeid.

Når skal jobben være gjort
Tidspunktet for endelig ferdigstillelse og pris for oppdraget bør være skriftlig avtalt. Om det skal ilegges dagbøter ved forsinkelser hører også hjemme i kontrakten. Avtalen bør spesifisere om betaling for oppdraget skal skje til fastpris ved ferdigstillelse eller ved løpende betaling.

Ta høyde for endringer
I et hvilket som helst oppdrag kan det oppstå endringer som medfører ekstraarbeid som ikke er avtalt på forhånd. Det kan for eksempel være endring av planene, behov for alternative løsninger eller bestilling av tilleggsarbeid. Hver gang en endring oppstår, bør det avtales separat hvordan dette håndteres. Hvis ikke tilsier prisoverslagsregelen i både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven at du ikke kan fakturere mer enn maksimalt 15 prosent utover den avtalte prisen.

Du hefter for jobben i fem år
Du er ikke er nødvendigvis ferdig med jobben når du er ferdig. Vær klar over at du hefter for jobben i fem år etter ferdigstillelse. Reklamasjon på en mangel skal i utgangspunktet skje innen rimelig tid, men den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Eksempler på en mangel er når resultatet ikke er i samsvar med det som er avtalt, ikke passer til formålet, ikke har de egenskaper eller den holdbarhet som er avtalt eller når arbeidet ikke er utført faglig forsvarlig. Mangler betyr nødvendigvis ikke at noe er ødelagt eller ikke virker.

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Revidert om yttervegg av bindingsverk Byggmakker

Revidert om yttervegg av bindingsverk

15.06.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

Bli ekspert på gipsplater  Byggmakker

Bli ekspert på gipsplater

04.03.2021

Du som er håndverker, vet at ulike rom krever ulike konstruksjoner – men visste du at det finnes ulike gipsplater med ulike egenskaper? Vi har tatt for oss fem helt forskjellige produkter fra Norgips.

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner  Byggmakker

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner

02.03.2021

Snekker Evensen har mer enn hundre Fiks Ferdig-oppdrag på CVen. Les videre og finn ut hvorfor han tar flere av oppdragene sine i samarbeid med Byggmakker.