StartsidenTips og rådProff

Kontrakter: Dette må du huske


Sjekk ut hvilke varer som er på kampanje her!


 

 

En ryddig kontrakt bør ligge til grunn for ethvert vellykket oppdrag. Advokat Rune Erstad deler sin sjekkliste for kontraktsinngåelser.

Tydelighet, forutsigbarhet og avklaring av ansvar er avgjørende ved kontraktsinngåelser. Det sier advokat Rune Erstad, med ti års forbrukerjuridisk erfaring og bakgrunn som leder for forretningsjuridisk enhet i Virke. Erstad advarer mot konsekvensene av slurv med skriftlige kontrakter og manglende kunnskap om lovverket.

– En tydelig kontrakt kan spare både håndverkeren og oppdragsgiveren for tid, penger og frustrasjon hvis det skulle oppstå uenighet. Men målet med en ryddig avtale bør være å forhindre at det i det hele tatt finnes grunnlag for uenighet mellom avtalepartene, sier Erstad.

– Først av alt må man være tydelig på hvem som faktisk er partene i avtalen. Så må man være krystallklar på rettigheter og plikter hos både håndverkeren og hos oppdragsgiver. Grunnleggende kjennskap til de ulike forbrukerlovenes virkeområder og en grundig kontrakt er alfa og omega, sier han. I følge Erstad er det seks punkter å huske på når du inngår kontrakter.

Kjenn lovverket
Vit hvilken av forbrukerlovene som gjelder. Når huset blir satt opp, er det bustadsoppføringsloven som gjelder. Reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging reguleres henholdsvis av håndverkertjenesteloven og forbrukerkjøpsloven. Dersom tjenesten utgjør den overveiende delen av oppdraget gjelder håndverkertjenesteloven, men forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom kjøpet utgjør den overveiende delen. Grunnleggende kunnskap om hva som faller inn under de ulike forbrukerlovene er viktig før man setter opp kontrakten.

Lag en tydelig skriftlig kontrakt
Kontrakten bør være detaljert med tanke på hvilket arbeid som skal utføres. Omfanget og begrensningene av oppdraget bør spesifiseres så nøyaktig som mulig. Standardkontrakter er lett tilgjengelig på standard.no.

Hvem skal gjøre jobben
Det bør være tydelig hvem det er som faktisk skal utføre arbeidet. Avtalen bør avklare om det skal brukes lærlinger eller underentreprenører, og om forbrukeren selv skal medvirke på noen måte, for eksempel med rivearbeid.

Når skal jobben være gjort
Tidspunktet for endelig ferdigstillelse og pris for oppdraget bør være skriftlig avtalt. Om det skal ilegges dagbøter ved forsinkelser hører også hjemme i kontrakten. Avtalen bør spesifisere om betaling for oppdraget skal skje til fastpris ved ferdigstillelse eller ved løpende betaling.

Ta høyde for endringer
I et hvilket som helst oppdrag kan det oppstå endringer som medfører ekstraarbeid som ikke er avtalt på forhånd. Det kan for eksempel være endring av planene, behov for alternative løsninger eller bestilling av tilleggsarbeid. Hver gang en endring oppstår, bør det avtales separat hvordan dette håndteres. Hvis ikke tilsier prisoverslagsregelen i både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven at du ikke kan fakturere mer enn maksimalt 15 prosent utover den avtalte prisen.

Du hefter for jobben i fem år
Du er ikke er nødvendigvis ferdig med jobben når du er ferdig. Vær klar over at du hefter for jobben i fem år etter ferdigstillelse. Reklamasjon på en mangel skal i utgangspunktet skje innen rimelig tid, men den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Eksempler på en mangel er når resultatet ikke er i samsvar med det som er avtalt, ikke passer til formålet, ikke har de egenskaper eller den holdbarhet som er avtalt eller når arbeidet ikke er utført faglig forsvarlig. Mangler betyr nødvendigvis ikke at noe er ødelagt eller ikke virker.

Disse jobbene trenger kunden fremdeles Byggmakker

Disse jobbene trenger kunden fremdeles

03.04.2020

Norge befinner seg i en krise som følge av koronaviruset, og stadig flere næringer blir nødt til å midlertidig lukke dørene. Regjeringen oppfordrer imidlertid folket til å ta tak i oppussingsprosjekter. Her er våre tips til hvilke jobber du trygt kan gjennomføre.

Mindre punsjing neste gang du bestiller byggevarer? Byggmakker

Mindre punsjing neste gang du bestiller byggevarer?

27.03.2020

Forbedringene som har blitt gjort i BM Portalen det siste året, har gitt mange av proffkundene til Byggmakker gode gevinster. Integrasjon med kalkulasjonsprogrammer og et nytt BREEAM-filter er noen av funksjonene som skal gi deg en mer effektiv hverdag – hver dag!

Kraftig vekst i BM Portalen: Proffen vil bestille selv! Byggmakker

Kraftig vekst i BM Portalen: Proffen vil bestille selv!

06.01.2020

Byggmakkers skreddersydde nettjeneste for proffen har fått mange nye brukere i 2019. Enda enklere varebestilling og tilgang til informasjon og dokumentasjon gjør hverdagen mer effektiv.

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser Byggmakker

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser

27.11.2019

– Vi ser veldig mye skader i håndverkerbransjen. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb, men fordi en feil kan få veldig store konsekvenser, sier Harald Holm Glad, fagansvarlig for ansvarsforsikring i Gjensidige.