StartsidenTips og rådProff

Nordmenn slurver med takkontrollen

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Det ligger mange skjulte kostnadsbomber gjemt i eldre norske takkonstruksjoner. God kontroll på takets tilstand er en investering i boligens verdi.

Folk flest har altfor dårlige rutiner på rundt det å kontrollere taket sitt. Det sier daglig leder i Harry Johansen Tak og Fasade, Harry Johansen, som mener det ligger en potensiell kostnadsbombe i gamle tak.

Over halvparten slurver med taket
En undersøkelse gjennomført av YouGov bekrefter dette. Her sa 57 prosent av boligeierne at de ikke hadde sjekket tilstanden på taket de siste to årene. 19 prosent av respondentene sa at de aldri hadde sjekket taket sitt. Johansen tror mange kvier seg for å ta denne jobben.

– Det er nok en del strutsepolitikk ute og går. Mange er nok litt redde for å klatre opp på taket, eller de vet ikke hva de skal se etter. Andre skyver det bort fordi de frykter at det vil bli veldig dyrt. Sannheten er at jo lenger du venter, jo dyrere blir det, slår Johansen fast.

Lekkasjer starter ofte ved gjennomføringer, altså ved piper og ventiler. Derfra gir det mer alvorlige følgeskader i lekter, rupanel og isolasjon. Dessverre er det slik at når vannet først kommer inn i huset, så kan det allerede ha gjort betydelig skade.

Ta helsesjekk på taket hvert år!
Med rutinemessig kontroll vil du lettere avdekke feil og mangler på et tidlig stadium. Et lite problem vokser fort større om det ikke oppdages.

– Du bør ha samme omsorgen for taket som for resten av huset. Taket bør sjekkes minst én gang i året, og gjerne to. Det mest åpenbare å sjekke er at alle taksteinene er hele og ligger som de skal, og rense takrenner og nedløp. Løft gjerne takstein her og der, spesielt rundt gjennomføringer, for å se hvordan tilstanden til lektene er. Vær ekstra oppmerksom på gradrenner, vinkelrenner og takvinduer. Dette er svake punkter. Mønepanner er også viktige å kontrollere grundig. De blir lett vridd av vær og vind. Vi anbefaler også at du sjekker taket etter kraftig vind eller uvær, sier Johansen.

– Hvis du ikke føler deg kyndig nok for jobben selv, er det absolutt å anbefale at du hyrer inn fagfolk til å ta en årlig "helsesjekk" på taket. Det lønner seg i det lange løp, legger han til.

30-årsregelen
Godt vedlikehold og nødvendige reparasjoner kan forlenge takets levetid. Likevel advarer Johansen mot å tro at et tak varer evig:

– En tommelfingerregel bør være at et tak har en levetid på omlag 30 år. Da bør det som regel byttes. Taket er kanskje husets viktigste fasade, så en investering i taket blir raskt en verdiøkende investering i boligen, sier den erfarne håndverkeren.

I tillegg til problemer skyldes fukt utenfra, er fuktskader som følge av kondens også et utbredt problem.

– Vi ser at mange problemer oppstår som følge av kondens, og flere huseiere prøver seg som hobbysnekkere og isolerer for eksempel gamle loft på egenhånd. Da er det stor fare for å velge dårlige løsninger som stenger kondensen inne, forklarer Johansen.

Finn verdifull informasjon hos SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk har utarbeidet to anvisninger om takkonstruksjoner i eldre bolighus. Disse hjelpemidlene gir en god oversikt over eldre takkonstruksjoner og taktekninger, og er beregnet på håndverkere som skal utbedre og bevare eldre hus.

Den ene anvisningen tar for seg bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre bolighus, altså taktyper og bærekonstruksjoner som var utbredt i norske bolighus fra 1850 og frem til 1950-årene. Det inkluderer åstak, sperrebind, fritt opplagte sperrer, frittbærende takstoler, oppfôret tretak og undertak, og både sutak og taktro. Den andre anvisningen handler om taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger, altså taktekning som var vanlig på mindre bygninger frem til 1950-tallet. Den går gjennom de formater og kvaliteter av de forskjellige tekkematerialene og viser hvordan tekningene ble lagt. Det er også en tredje anvisning om treforbindelser under utarbeidelse.