StartsidenTips og rådProff

Revidert om yttervegg av bindingsverk

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

I anvisning 523.255 ser du også konstruksjonsdetaljer for hjørner og sammenføyninger og anbefalt tetting av gjennomføringer.

For å tilfredsstille TEK17-kravene anbefales det alltid å bygge isolerte yttervegger med diffusjons- og lufttett dampsperre sjikt på innvendig side og med dampåpen vindsperre på utvendig side. Utvendig kledning må være drenert og luftet etter prinsippet om utvendig totrinnstetting.

Prinsipiell oppbygging av yttervegg med innvendig vertikal påfôring og inntrukket dampsperre. I tillegg må veggen beskyttes utvendig med kledning, som regel bygget opp med lufting mellom vindsperre og kledning. (Ill: Byggforskserien)

Monteringsprinsipp for vindsperre på rull, her med skjøter klemt med sløyfer og klemlekter. Horisontale lekter kan skråskjæres på toppen slik at vann renner av lektene. (Ill: Byggforskserien)

Monteringsprinsipp for vindsperre av plater, her med skjøter klemt med lekter. Teip kan være et alternativ til klemlekter. Plateskjøter må alltid være understøttet av stender eller spikerslag. (Ill: Byggforskserien)

Eksempel på utvendig hjørne med liggende trekledning. Hvis det ikke skal være innvendig påfôring, kan dampsperren klemmes med innvendig platesjikt. (Ill: Byggforskserien)

Oppbygging

For veggtykkelser opp til 248 mm kan du benytte gjennomgående heltre stendere av konstruksjonstrevirke. For større veggtykkelser må slike stendere påfôres; enten med isolert utlekting eller med kontinuerlig isolasjon tilpasset formålet.

Du kan også benytte stendere av limtre, I-profiler eller trestendere med isolasjonssjikt. Hensikten med påfôring er å få riktig veggtykkelse. Den utføres med horisontale eller vertikale lekter eller rekker som vanligvis monteres med senteravstand 600 mm ved vertikal påfôring eller 900 mm ved horisontal.

Forskjellen på horisontal eller vertikal påfôring har liten betydning for varmetap fra kuldebroer. Alle hulrom bør fylles med varmeisolasjon. Lektene bør ha tykkelse på minst 36 mm og bredde 48 mm for å gi godt anlegg bak plateskjøter.

Innvendig påfôring er mest vanlig. Det muliggjør inntrukket dampsperre, som reduserer faren for perforeringer ved montering av rør og elektrisk anlegg. Av hensyn til kondensfare på innsiden av dampsperren bør maksimalt en fjerdedel av isolasjonen i veggen monteres på varm side av dampsperren. 

Unngå fukt!

Før du lukker veggkonstruksjonen med isolasjon og dampsperre, er det viktig at du påser at trefuktigheten i bindingsverket er mindre enn 20 vektprosent.

For deler av veggen som eventuelt ligger under terreng, og dermed dårligere uttørkingsmulighet, bør det tilstrebes maksimalt 15 vektprosent.

Isolasjon og konveksjon

Branntekniske egenskaper for veggkonstruksjoner avhenger av hvilke materialer som inngår i konstruksjonen.

Valg av varmeisolasjon innvirker på veggens branntekniske egenskaper og må vurderes særskilt. For å tilfredsstille minstekrav til U-verdi for yttervegger, må du vanligvis isolere med 200 til 250 mm isolasjon.

For isolasjonstykkelser opp til 200 mm bør isolasjonen deles opp med en konveksjonssperre i midten for å hindre konveksjon i isolasjonssjiktet. For å hindre naturlig konveksjon, er det viktig at isolasjonen fyller alle hulrom og slutter tett mot stendere, gjennomføringer, spikerslag og særlig topp- og bunnsvill.

Sperresjikt

Vindsperre hindrer at uteluft trenger inn i varmeisolasjonen og bidrar til å hindre luftlekkasjer gjennom ytterveggen og at fukt som kommer inn bak kledningen, dreneres bort før den kommer inn i veggkonstruksjonen. Vindsperremateriale må derfor være både lufttette og vannavvisende.

For å sikre bedre vanntetthet i vindsperresjiktet kan du bruke dobbel vindsperre, spesielt ved horisontale plateskjøter. Dobbel vindsperre er også aktuell for å beskytte plateprodukter ved montering i slagregnutsatte strøk, eller dersom kledningen er mindre slagregnstett. Da benyttes gjerne en vindsperre av rullprodukt utenpå en platebasert vindsperre.

Vindsperren med lavest vanndampmotstand må monteres ytterst. Ved montering av vindsperre på rull er det viktig å klemme skjøtene med klemlekter og sløyfer eller lekter for å sikre god tetthet. Ved horisontale skjøter er det et godt prinsipp å legge skjøtens omlegg i riktig rekkefølge for å hindre vann i å renne inn bak sperresjiktet ved eventuelle utettheter.

Dampsperre

Dampsperre skaper et luft- og damptett sjikt på innsiden av ytterveggen. Dampsperre hindrer luftlekkasjer og vanndampdiffusjon utover i veggen, og består normalt av en 0,15 mm tykk polyetylenfolie.

Det finnes også «smarte» dampsperrer, som er fuktadaptive der dampmotstanden varierer avhengig av fuktnivå på hver side av dampsperren.

I perioder av året kan slike dampsperrer sørge for en viss uttørkingseffekt også innover i rommet, samt at de kan være aktuelle å benytte i konstruksjoner med begrenset mulighet for uttørking på utvendig side. Dampsperre bør monteres like etter at veggen er isolert, etter at du har kontrollert fuktnivå i konstruksjonen.

Venter du for lenge, kan det oppstå kondens i den ytterste delen av veggen. Er det ikke mulig å montere dampsperre umiddelbart etter at veggen er isolert, er det viktig ikke å sette på varme i bygget.

Dampsperren festes med omlegg som klemmes med innvendig platekledning, ved bruk av klemlekt som ikke er tykkere enn 36 mm og eventuelt med teip med dokumenterte egenskaper.

Kährs Woodloc – legg parkett raskere og enklere enn noensinne Byggmakker

Kährs Woodloc – legg parkett raskere og enklere enn noensinne

01.12.2021

Kährs-gulv gjør jobben enkel for deg som håndverker. Og med rask legging, høy kvalitet, stort utvalg og matchende gulv- og funksjonslister, har spesielt Kährs Woodloc blitt svært populært blant Byggmakkers proffkunder.

Essve – smarte produkter for deg som bygger terrasser Byggmakker

Essve – smarte produkter for deg som bygger terrasser

18.11.2021

Håndverkere som benytter seg av Essve-universet skryter av enkelhet, effektivitet og holdbarhet. Siden 1970 har de kalt seg “din proffpartner på festemidler” gjennom å tilby produkter, tjenester og service du som håndverker trenger for å få gjort jobben skikkelig – og for å få fornøyde kunder.

Spar tid og penger med S-bjelken – proffens favoritt Byggmakker

Spar tid og penger med S-bjelken – proffens favoritt

17.11.2021

S-bjelken kommer fra Moelven Limtre. Dette er en lokalt norskprodusert, meget sterk og stiv splittet limtrebjelke som er optimal til bjelkelag og takkonstruksjoner. Den er laget av spesialsortert nedtørket trelast, er rett og nøyaktig å bearbeide og montere, har enkel innfesting og kan leveres direkte til byggeplassen med ferdige hakk, hull og skråskjæringer.

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.