StartsidenTips og rådProff

Slik sikrer du boligen mot helseskadelig radongass

Radoninfisert luft innendørs øker dramatisk risikoen for lungekreft, og det er anslått at denne radioaktive gassen forårsaker hele 12-14 prosent av lungekrefttilfellene hvert år. Heldigvis er det enkelt å måle radon, og om nivåene er for høye finnes det gode tiltak som kan iverksettes og som gir deg og familien din effektiv beskyttelse.

TEK17 inneholder strenge krav til radonforebyggende tiltak når nye bygg skal føres opp. Blant annet må maksimal radonkonsentrasjonen innendørs i varig oppholdsrom ikke overstige 200 Bq/m3, samt være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3. Alle nybygg skal også ha radonsperre mot grunnen. Les mer om kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Tenk radonsikring allerede i prosjekteringen

– Det er særdeles viktig at du allerede i prosjekteringen tenker på hvordan radon skal forhindres å sive inn gjennom sprekker og utettheter. Går du i gang med det radonforebyggende arbeidet når mye av byggverket er oppe blir det mer komplisert og dyrere å gjøre gode tiltak. Dessuten oppnår du da neppe den tettheten du ønsker, sier Tom Chr. Gefle i Weber.

«Teknisk Godkjenning» fra SINTEF Byggforsk

Weber Radonsystem er en komplett løsning for tetting mot radon fra grunnen. Systemet er skreddersydd for å håndtere norske forhold og har også oppnådd kvalitetsbetegnelsen «Teknisk Godkjenning» fra SINTEF Byggforsk, opplyser Gefle.

– Den risikoen radon utgjør overfor de som oppholder seg eller bor i bygget medfører stadig strengere krav til radonforebyggende tiltak. Derfor må proffene sette seg skikkelig inn temaet, slik at de kan gi gode råd til huseierne, avslutter han.

 Radonprodukter fra Weber

  • Weber Radonsperre

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av bitumen, plast eller gummi. SINTEF Byggforsk kategoriserer plasseringen for radonmembraner i tre forskjellige bruksgrupper: A, B og C. Plasseringen avgjør hvordan membranen kan belastes mekanisk og kjemisk. Weber Radonsystem er tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner.

  • Weber Radonsperre til ringmur

Radonsperren legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon, beskyttelsesplast eller annet glide- eller beskyttelsessjikt. Minst to tredjedeler av isolasjonstykkelsen bør ligge på undersiden av membranen. Radonsperren føres ut over ringmurskronen for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv.

  • Weber Radonsperre til Leca Isoblokk

Ved bruk av Leca Isoblokk ringmurssystem, benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Isoblokkene. Når gulvet senere skal oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.

  • Weber Radonsperre til Thermomur

Ved bruk av Thermomur ringmurssystem benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Thermomurelementene. Når gulvet senere oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.

 

Har arbeidsdagen for få timer? Byggmakker

Har arbeidsdagen for få timer?

20.01.2021

Byggmakker tilbyr profesjonelle tekniske tjenester slik at du får kabalen til å gå opp.

Slik gir de kundene en enklere hverdag Byggmakker

Slik gir de kundene en enklere hverdag

12.11.2020

Våre proffselgere er lidenskapelig opptatt av det de gjør. Med stor fagkunnskap og engasjement hjelper de folk med å gjøre de riktige valgene i byggeprosjektene sine.

Arbeidstøyet som tåler «alt» Byggmakker

Arbeidstøyet som tåler «alt»

04.11.2020

Disse arbeidsklærne gjør hverdagen tryggere, enklere og mer komfortabel.

Inspirasjon: Bli en superproff på tak Byggmakker

Inspirasjon: Bli en superproff på tak

29.10.2020

Riktig valg av taktekking gir bærekraftige fasader som holder i mange tiår. Les videre og finn ut hvordan du avanserer fra utførende håndverker til inspirerende rådgiver.