StartsidenTips og rådProff

Slik sikrer du boligen mot helseskadelig radongass

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Radoninfisert luft innendørs øker dramatisk risikoen for lungekreft, og det er anslått at denne radioaktive gassen forårsaker hele 12-14 prosent av lungekrefttilfellene hvert år. Heldigvis er det enkelt å måle radon, og om nivåene er for høye finnes det gode tiltak som kan iverksettes og som gir deg og familien din effektiv beskyttelse.

TEK17 inneholder strenge krav til radonforebyggende tiltak når nye bygg skal føres opp. Blant annet må maksimal radonkonsentrasjonen innendørs i varig oppholdsrom ikke overstige 200 Bq/m3, samt være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3. Alle nybygg skal også ha radonsperre mot grunnen. Les mer om kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Tenk radonsikring allerede i prosjekteringen

– Det er særdeles viktig at du allerede i prosjekteringen tenker på hvordan radon skal forhindres å sive inn gjennom sprekker og utettheter. Går du i gang med det radonforebyggende arbeidet når mye av byggverket er oppe blir det mer komplisert og dyrere å gjøre gode tiltak. Dessuten oppnår du da neppe den tettheten du ønsker, sier Tom Chr. Gefle i Weber.

«Teknisk Godkjenning» fra SINTEF Byggforsk

Weber Radonsystem er en komplett løsning for tetting mot radon fra grunnen. Systemet er skreddersydd for å håndtere norske forhold og har også oppnådd kvalitetsbetegnelsen «Teknisk Godkjenning» fra SINTEF Byggforsk, opplyser Gefle.

– Den risikoen radon utgjør overfor de som oppholder seg eller bor i bygget medfører stadig strengere krav til radonforebyggende tiltak. Derfor må proffene sette seg skikkelig inn temaet, slik at de kan gi gode råd til huseierne, avslutter han.

 Radonprodukter fra Weber

  • Weber Radonsperre

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av bitumen, plast eller gummi. SINTEF Byggforsk kategoriserer plasseringen for radonmembraner i tre forskjellige bruksgrupper: A, B og C. Plasseringen avgjør hvordan membranen kan belastes mekanisk og kjemisk. Weber Radonsystem er tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner.

  • Weber Radonsperre til ringmur

Radonsperren legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon, beskyttelsesplast eller annet glide- eller beskyttelsessjikt. Minst to tredjedeler av isolasjonstykkelsen bør ligge på undersiden av membranen. Radonsperren føres ut over ringmurskronen for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv.

  • Weber Radonsperre til Leca Isoblokk

Ved bruk av Leca Isoblokk ringmurssystem, benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Isoblokkene. Når gulvet senere skal oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.

  • Weber Radonsperre til Thermomur

Ved bruk av Thermomur ringmurssystem benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Thermomurelementene. Når gulvet senere oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.

 

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Revidert om yttervegg av bindingsverk Byggmakker

Revidert om yttervegg av bindingsverk

15.06.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

Bli ekspert på gipsplater  Byggmakker

Bli ekspert på gipsplater

04.03.2021

Du som er håndverker, vet at ulike rom krever ulike konstruksjoner – men visste du at det finnes ulike gipsplater med ulike egenskaper? Vi har tatt for oss fem helt forskjellige produkter fra Norgips.

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner  Byggmakker

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner

02.03.2021

Snekker Evensen har mer enn hundre Fiks Ferdig-oppdrag på CVen. Les videre og finn ut hvorfor han tar flere av oppdragene sine i samarbeid med Byggmakker.