StartsidenTips og rådProff

Tek17: Skal forenkle boligbygging

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Den nye tekniske forskriften TEK17 trer i kraft neste år, og skal gjøre det enklere både for håndverkeren og boligbyggeren å bygge ny bolig.

I praksis innebærer dette å kutte i forskriftens omfang, og heller øke presisjonen. Resultatet blir en teknisk forskrift som er mer oversiktlig, mer forutsigbar og lettere i bruk for både håndverkere og folk som skal bygge hus.

– En av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners målsetninger med endringene skal være å prioritere områder som bidrar til å redusere kostnadene ved boligbygging. Det er veldig positivt. Vi trenger å holde byggekostnadene nede for å holde boligbyggingen oppe her i landet, sier Per Anders Ruud, KAM – Storkunde Byggmakker.

Medvirkning fra bransjen
Arbeidet med å forbedre byggereglene og redusere kostnadene er satt i gang på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og inngår i regjeringens satsning på forenkling og innovasjon i bolig- og byggesektoren. Den nye forskriften vil være basert på en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene som TEK10 i dag stiller til nybygg.

Byggenæringen har vært tungt involvert i prosessen og har gitt sine forslag til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om hvordan dagens regelverk kan forenkles og forbedres. Bransjen har fått anledning til å komme med innspill, og totalt er det levert 12 utredninger fra fagmiljøer som SINTEF, Transportøkonomisk Institutt, Multiconsult, Proba og Holthe Consulting. Utredningene fokuserer blant annet på temaer som lydforhold i boliger, brannsikkerhet, universell utforming, vinduer og dører, samt ventilasjon og termisk inneklima.

Treterrasser på terreng Byggmakker

Treterrasser på terreng

15.06.2021

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Revidert om yttervegg av bindingsverk Byggmakker

Revidert om yttervegg av bindingsverk

15.06.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

Bli ekspert på gipsplater  Byggmakker

Bli ekspert på gipsplater

04.03.2021

Du som er håndverker, vet at ulike rom krever ulike konstruksjoner – men visste du at det finnes ulike gipsplater med ulike egenskaper? Vi har tatt for oss fem helt forskjellige produkter fra Norgips.

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner  Byggmakker

Derfor er jeg Fiks Ferdig-partner

02.03.2021

Snekker Evensen har mer enn hundre Fiks Ferdig-oppdrag på CVen. Les videre og finn ut hvorfor han tar flere av oppdragene sine i samarbeid med Byggmakker.