StartsidenTips og rådProff

Tek17: Skal forenkle boligbygging

Den nye tekniske forskriften TEK17 trer i kraft neste år, og skal gjøre det enklere både for håndverkeren og boligbyggeren å bygge ny bolig.

I praksis innebærer dette å kutte i forskriftens omfang, og heller øke presisjonen. Resultatet blir en teknisk forskrift som er mer oversiktlig, mer forutsigbar og lettere i bruk for både håndverkere og folk som skal bygge hus.

– En av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners målsetninger med endringene skal være å prioritere områder som bidrar til å redusere kostnadene ved boligbygging. Det er veldig positivt. Vi trenger å holde byggekostnadene nede for å holde boligbyggingen oppe her i landet, sier Per Anders Ruud, KAM – Storkunde Byggmakker.

Medvirkning fra bransjen
Arbeidet med å forbedre byggereglene og redusere kostnadene er satt i gang på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og inngår i regjeringens satsning på forenkling og innovasjon i bolig- og byggesektoren. Den nye forskriften vil være basert på en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene som TEK10 i dag stiller til nybygg.

Byggenæringen har vært tungt involvert i prosessen og har gitt sine forslag til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om hvordan dagens regelverk kan forenkles og forbedres. Bransjen har fått anledning til å komme med innspill, og totalt er det levert 12 utredninger fra fagmiljøer som SINTEF, Transportøkonomisk Institutt, Multiconsult, Proba og Holthe Consulting. Utredningene fokuserer blant annet på temaer som lydforhold i boliger, brannsikkerhet, universell utforming, vinduer og dører, samt ventilasjon og termisk inneklima.

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser Byggmakker

Håndverkere ekstra utsatt: – Det kan få store konsekvenser

27.11.2019

– Vi ser veldig mye skader i håndverkerbransjen. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb, men fordi en feil kan få veldig store konsekvenser, sier Harald Holm Glad, fagansvarlig for ansvarsforsikring i Gjensidige.

Aldri mer «løses på byggeplass»! Byggmakker

Aldri mer «løses på byggeplass»!

11.11.2019

Med helproffe tekniske tjenester levert av Byggmakker Team Proff vil prosjekteringsarbeidet ditt få en helt ny dimensjon.

Proffkunder med papirene i orden Byggmakker

Proffkunder med papirene i orden

31.10.2019

Det stilles strenge krav til dokumentasjon i norsk bygg- og anleggsbransje, samtidig som konsekvensene kan bli alvorlige hvis du ikke har alt på stell.

Bruker BM Portalen fordi det er lettvint Byggmakker

Bruker BM Portalen fordi det er lettvint

21.10.2019

Rørosbedriften Kjellmark sparer mye tid på å legge inn varebestillinger og hente ut dokumentasjon fra Byggmakkers smarte nettløsning for proffen.