StartsidenTips og rådProff

Tek17: Skal forenkle boligbygging

 

Se hvilke produkter vi har i vår Sommerkampanje!

 

Den nye tekniske forskriften TEK17 trer i kraft neste år, og skal gjøre det enklere både for håndverkeren og boligbyggeren å bygge ny bolig.

I praksis innebærer dette å kutte i forskriftens omfang, og heller øke presisjonen. Resultatet blir en teknisk forskrift som er mer oversiktlig, mer forutsigbar og lettere i bruk for både håndverkere og folk som skal bygge hus.

– En av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners målsetninger med endringene skal være å prioritere områder som bidrar til å redusere kostnadene ved boligbygging. Det er veldig positivt. Vi trenger å holde byggekostnadene nede for å holde boligbyggingen oppe her i landet, sier Per Anders Ruud, KAM – Storkunde Byggmakker.

Medvirkning fra bransjen
Arbeidet med å forbedre byggereglene og redusere kostnadene er satt i gang på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og inngår i regjeringens satsning på forenkling og innovasjon i bolig- og byggesektoren. Den nye forskriften vil være basert på en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene som TEK10 i dag stiller til nybygg.

Byggenæringen har vært tungt involvert i prosessen og har gitt sine forslag til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om hvordan dagens regelverk kan forenkles og forbedres. Bransjen har fått anledning til å komme med innspill, og totalt er det levert 12 utredninger fra fagmiljøer som SINTEF, Transportøkonomisk Institutt, Multiconsult, Proba og Holthe Consulting. Utredningene fokuserer blant annet på temaer som lydforhold i boliger, brannsikkerhet, universell utforming, vinduer og dører, samt ventilasjon og termisk inneklima.

Røff og robust gipsplate Byggmakker

Røff og robust gipsplate

29.06.2020

Ultraboard gir deg brannsikrede og lyddempede vegger, i tillegg til en solid og skruefast overflate. Les mer om den robuste gipsplaten fra Norgips.

Byggmakker jakter håndverkere Byggmakker

Byggmakker jakter håndverkere

19.06.2020

Etterspørselen på Byggmakkers konsept for sluttkunden, Fiks Ferdig, øker kraftig. Det gjør at Byggmakker nå leter etter flere håndverkere.

Ett kontaktpunkt på 1500 m² Byggmakker

Ett kontaktpunkt på 1500 m²

16.06.2020

Når Freddy Engebretsen bestiller materialer til den gigantiske eneboligen på Nesøya er Byggmakker entreprenørens eneste kontaktpunkt.

En arbeidssko å regne med Byggmakker

En arbeidssko å regne med

05.06.2020

Ute etter en vernesko som dekker dine behov uansett oppdrag? Verneskoene fra Sievi er både behagelige og brukervennlige. Les mer om de her.