StartsidenTips og rådProff

Treterrasser på terreng

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Byggforskserien har revidert anvisning 517.111, som omhandler terrasser av tre i flukt med bakken eller direkte over terreng. Anvisningen kan også være aktuell for tregulv på balkonger og takterrasser.

Anvisningen gir informasjon om materialvalg, prinsipper for utførelse som gir god fuktsikring, oppbygging av underlag ved ulike grunnforhold og anbefalte dimensjoner på bjelker eller tilfarere og terrassebord. Der treplattinger skal anlegges i arealer med stor bruksbelastning, bør det stilles høye krav til materialer og utførelse. Detaljer bør utformes med tanke på å redusere fuktbelastningen og begrense fuktopptaket. Særlig viktig er detaljer rundt endeved, festemidler og utlufting.

Selv enkle utegulv på terreng er omfattet av byggereglene, men er vanligvis
unntatt søknadsplikt. Men uansett skal terrasseplattingen oppfylle tekniske krav
i Plan- og bygningsloven og TEK17, blant annet til konstruksjonssikkerhet, sikkerhet i bruk og tilgjengelighet. Der tilstøtende terreng er en halv meter lavere enn gulvet, kan det være nødvendig med rekkverk.

Eksempel på avslutning over terreng. Det må være en viss avstand mellom kantbord og terreng for å sikre gjennomlufting under terrassen. (Illustrasjon: Byggforskserien)

Eksempel på avslutning av terrasse mot husvegg. (Illustrasjon: Byggforskserien)

Eksempel på terrassegulv med punktunderstøtting på avrettet underlag. (Illustrasjon: Byggforskserien)

Materialer og grunnforhold

I tillegg til tabeller og veiledning om egenskaper for de vanligste materialer til terrassebord, gir denne anvisningen også veiledning om bjelker og tilfarere og hvilke festemidler som SINTEF anbefaler.

Konstruksjonen må utformes slik at det blir lufting under terrassebordene og materialene kan tørke raskt etter nedbør. Den beste løsningen er å legge terrassebord og tilfarere over tilgrensende terreng, som her. (Foto: Per Skogstad, Treteknisk/Byggforskserien)

For å unngå stående overflatevann under terrasser på terreng, må underlaget utføres slik at vann dreneres bort, og ha fall bort fra eventuell tilstøtende bygning. Bygges terrassen på bløte jordmasser, bør den legges på et selvdrenerende lag med tykkelse minst 20 cm.

Det kan utføres med et sjikt grovpukk i bunn og deretter et sjikt med finpukk for avretting oppå. En fiberduk bør legges mellom jordlag og pukklag, og også mellom pukklagene hvis grovpukken har betydelig større gradering enn finpukken. I tillegg til å drenere grunnen under terrassen brukes pukklaget til avretting av underlaget slik at tilfarerne kan legges direkte på pukken, eller at avrettingen brukes som underlag for bjelker på betongheller, underlagsklosser eller annen understøtting. Tilfarerne legges med understøtting i hele lengden, noe som ikke stiller krav til bæreevne, men dimensjonen bør være minst 48 mm brede for å ha plass til å endeskjøte to bord på samme tilfarer.

Montering og innfesting

Terrassebord bør ha et innbyrdes mellomrom på ca. 5 mm slik at vann kan renne av mellom bordene, og slik at bordene har bevegelsesmulighet ved krymp og svelling.

Terrassebordene skrus vanlig til bjelker eller tilfarere. For å hindre smussansamlinger og stående vann over skruehodene, bør overkant skruehode ligge mest mulig i flukt med bordenes overtflate. Når skruehodene flukter med overflaten på bordene, unngår du også eksponerte brutte trefibre som vil gi kapillærsug.

Du kan også feste terrassebord med kantskruing. En slik innfesting kan gi bedre holdbarhet siden det ikke samler seg vann ved skruehodene. Kantskruing reduserer oppflising på overflaten. Ved kantmontering bør du bruke egnede skruer og skruemal eller monteringsverktøy for å få riktig vinkel og jevn plassering.

Terrassebord som er festet med kantskruing er vanskeligere å bytte ut enn terrassebord med toppskruing. Kantskruing reduserer bevegelighetsmulighetene til bordene og kan øke faren for oppsprekking. Festing med klips gir skjult innfesting. Flere klipssystemer gir en fast avstand mellom terrassebord og bjelke/tilfarer som sikrer god avrenning og er en fuktsikker god løsning. Løsningen krever bruk av terrassebord med spor beregnet for festing med klips.

Skjøter

Terrassebord bør spenne over minst to felter mellom endeskjøter. Skjøter må ha understøtting og bør fordeles mest mulig jevnt over terrassegulvet.

Høyst hvert tredje bord bør skjøtes på samme bjelke eller tilfarer. I skjøter bør bordendene legges tett i tett uten avstand hvis du ikke bruker doble bjelker eller tilfarere. Avstand fra skruer til bordende bør være minst 20-25 mm, og det bør forbores for å unngå sprekker.

En alternativ utførelse av skjøtene er at terrassebordene festes til doble bjelker. Da kan du legge skjøtene med 5 mm avstand. Vann kan renne fritt mellom bordendene i skjøten. Det gir bedre uttørking mellom bordendene og kan forlenge levetiden.

Avslutninger

Konstruksjonen må utformes slik at det blir lufting under terrassebordene og materialene kan tørke raskt etter nedbør.

Fuktteknisk vil den beste løsningen derfor ofte være å legge terrassebord og tilfarere over tilgrensende terreng. Over terreng kan terrassen avsluttes med kantbord. For å sikre gjennomlufting under terrassen må det være en viss avstand mellom kantbord og terreng.

Avslutning i flukt med terreng gir generelt mindre lufting og større risiko for kortere levetid sammenlignet med avslutning over terreng. Terrasser bør ha gjennomgående luftespalter med spalteåpninger i minst to endre av terrassen for å sikre god utlufting under terrassebordene.

Revidert om yttervegg av bindingsverk Byggmakker

Revidert om yttervegg av bindingsverk

15.06.2021

En revidert anvisning i Byggforskserien om oppbygging av yttervegger med bindingsverk av tre, beskriver materialer, varmeisolasjon og tettesjikt. Her får du veiledning i montering av isolasjon, vindsperre og dampsperre.

Også du kan bygge terrassen din selv! Byggmakker

Også du kan bygge terrassen din selv!

25.05.2021

Selvgjort er velgjort, heter det – og få ting er mer velgjort enn en selvgjort terrasse. Men hvordan skal du klare å bygge terrasse når du har ti tommeltotter, få eller ingen kunnskaper om snekring, ikke vet opp ned på en hammer og tror at drill kun er noe garden gjør? Det er da Byggmakker kommer med en hjelpende hånd – eller håndverker, hvis du ønsker det.

Glassrekkverk på terrassen? Kast deg på trenden! Byggmakker

Glassrekkverk på terrassen? Kast deg på trenden!

21.05.2021

Med glassrekkverk føles hjemmet ditt mer åpent, det blir lysere, naturen kommer nærmere og utsikten blir bedre. Samtidig bidrar det til å øke romfølelsen – både ute og inne.

De 9 hotteste terrassebordene denne sommeren Byggmakker

De 9 hotteste terrassebordene denne sommeren

19.05.2021

Skal du bygge ny terrasse i år? I så fall har du flere varianter av terrassebord å velge mellom enn noensinne, så hvilket skal du gå for? Det kommer an på hva som er viktigst for deg – er det pris, utseende, farge, byggemateriale eller vedlikehold?