kikkehull ddv4500 m/foto


 

Klar for den kalde fine tida?  Peis eller vedovn