StartsidenOm ByggmakkerNyheter

Én av tre nordmenn tror forsikringsselskapet tar regningen hvis taket begynner å lekke

I de tusen hjem hersker det full forvirring om taklekkasjer faktisk dekkes av husforsikringen; 1 av 3 nordmenn stoler på at det stemmer, mens like mange svarer at de ”ikke vet”.

Det viser en landsomfattende undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Byggmakker.

Fasiten er at forsikringsselskapene normalt ikke dekker takskader og –lekkasjer, og særlig hvis det skyldes dårlig vedlikehold eller at taket er blitt for gammelt. Forventet levetid for et tak regnes å være på mellom 20- og 40 år, avhengig av hvilke byggematerialer som er brukt, hvor værutsatt det er der du bor og hvor godt taket er vedlikeholdt gjennom årene. Levetiden til et tak kan med andre ord variere kraftig.

I undersøkelsen kommer det frem at nordmenn flest enten stoler blindt på forsikringsselskapet sitt (30%), eller at de ikke vet hvem som tar regningen hvis det begynner å lekke fra taket (34%). Skulle det oppstå en taklekkasje i boligen din, må imidlertid du som huseier betale for reparasjoner eller takskift av egen lomme i de aller fleste tilfeller.

– En standard husforsikring dekker plutselige og uforutsette skader som oppstår, for eksempel en stormskade eller et tre som faller over huset. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold, forklarer kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Sjekk taket

Han anbefaler derfor at alle feil som oppstår på et tak, for eksempel manglende takstein, løse beslag, synlige lekkasjer eller andre feil og mangler bør utbedres umiddelbart. På den måten kan du unngå ytterligere skader på bygningen.

– Vi råder kundene våre til å sjekke taket jevnlig, minst en gang i året. Bruk gjerne fagfolk til denne sjekken, særlig om taket er mer enn 20 år gammelt, sier Irgens.

Det er utvilsomt et godt råd; For noen år siden avslørte nemlig en omfattende sjekk som Anticimex hadde gjort av 9 000 norske boliger, at mer enn ett av to hustak trengte utbedring eller utskifting for å være i godkjent stand.

Stor usikkerhet rundt taksjekken

Undersøkelsen til Byggmakker viser at hele 7 av 10 nordmenn ikke vet hva de skal se etter for å finne ut om taket bør skiftes. Til tross for usikkerheten, vil kun et fåtall av respondentene overlate taksjekken til profesjonelle håndverkere (16%).

Videre er det en stor andel som ikke kjenner til takets normale levetid (40%).

– Det er ikke nødvendigvis viljen det kommer an på når det gjelder å utføre en taksjekk på egenhånd, men jeg tror det kan være vanskelig for mange å skaffe seg oversikt over alt som trenger ettersyn, sier salg- og markedsdirektør Kari Moberg i Byggmakker.

– Dersom for eksempel takbordene innvendig er misfargede, betyr det at lekkasjen allerede et faktum. Dette kan føre til flere skader, som sopp og råte, og gi deg betydelige ekstrakostnader utover et takskift. Derfor er taksjekken noe som absolutt bør prioriteres, sier hun.

Byggmakker har utarbeidet de viktigste kontrollpunktene for den årlige taksjekken her.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1-10 mars 2017. 1000 personer over 18 år er spurt gjennom YouGov sitt Web-panel.

For nærmere informasjon, kontakt:

Kari Moberg
Kjededirektør i Byggmakker Handel AS 
Tlf 950 21 352.
E-post: [email protected]

Byggmakker vinner 10 offentlige rammeavtaler Byggmakker

Byggmakker vinner 10 offentlige rammeavtaler

07.01.2022

Byggmakker har trappet opp satsningen på offentlig sektor, og det har gitt umiddelbare resultater. Siden 1. september har Byggmakker sikret seg 10 rammeavtaler med total verdi på inntil 100 millioner med ulike kommuner i Midt- og Sør-Norge.

Byggmakker og Onninen samles i ett selskap – merkevarene består Byggmakker

Byggmakker og Onninen samles i ett selskap – merkevarene består

23.11.2021

Målet med samlingen er at fagfolkene skal få mer tid til kundene og bruke mindre tid på administrasjon og interne prosesser. Navnet på det nye selskapet blir Kesko AS – som sitt finske eierselskap. Byggmakker og Onninen vil fortsatt bestå som selvstendige merkevarer.

Byggmakker fortsetter veksten Byggmakker

Byggmakker fortsetter veksten

29.10.2021

På tross av lettelser i corona-restriksjonene i tredje kvartal var nordmenn like opptatte av hus og hjem. Byggmakker vokste med 9,9 prosent i tredje kvartal, det kommer frem i kvartalsrapporten til morselskapet Kesko. Elektrogrossisten Onninen, som også har samme eier, vokste med 28,4 prosent.

Godkjente Covid19-selvtester kommer nå til Norge  Byggmakker

Godkjente Covid19-selvtester kommer nå til Norge

04.06.2021

Byggebransjen er blant bransjene som har vært mest utsatt for koronasmitte. Som første aktør i Norge selger nå Byggmakker og søsterselskapet Onninen godkjente selvtester i sine varehus over hele landet.