StartsidenOm ByggmakkerNyheter

Frykter massive permitteringer i byggenæringen

 

Se hvilke produkter vi har i vår Sommerkampanje!

 

I et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget ber konsernsjef Knut Strand Jacobsen i Kesko Norge at de nå iverksetter mer aktive tiltak som respons på Covid-19. – Jeg frykter at vi kan komme i en situasjon med over 100 000 permitterte innen byggenæringen i løpet av det neste halvåret.

Stortinget behandler i disse dager regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). I den forbindelse har Jacobsen på vegne av Kesko Norge, men også fordi han er styreleder i Virke byggevare, ropt et varsko til norske politikere. – Nå er tiden overmoden for å gå fra passive til mer aktive tiltak. Vi får nå stadig flere rapporter og analyser som viser at hele byggenæringen kan komme i en svært utfordrende situasjon i løpet av relativt kort tid. Ifølge konjukturundersøkelsen til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) fra april i år melder hele 40 prosent av RIFs medlemsfirmaer om omsetningsfall i forhold til i fjor høst. Og Statistisk sentralbyrå (SSB) kunne nettopp melde at igangsettingstillatelser til boligbygging falt med over 21 prosent fra mars til april i år. Fallet fra april i fjor til april i år er på hele 28 prosent. Dette er dramatisk, sier Jacobsen.

Konsernsjef Knut Strand Jacobsen i Kesko Norge

Frykter for rekrutteringen til bransjen

Ifølge Jacobsen kan byggenæringen gå mot en tøff høst og som i verste fall kan ramme Norge også i 2021.

- Det er et høyst reelt scenario, og som gjør oss sterkt bekymret, at næringen raskt må permittere i et massivt antall, i tillegg til konkurser og oppsigelser. Uten målrettede tiltak mot denne næringen vil situasjonen også sterkt påvirke rekrutteringen til bransjen, ikke minst gjennom lærlinger. Disse vil få det langt vanskeligere med å få lærlingplass, og bransjen og myndighetenes arbeid med fokus på praktiske fag i skolen vil bli satt flere år tilbake. Det er grunn til å minne om at næringen er Norges største distriktsnæring, men også landets største verdiskapingsnæring etter olje og gass – med en omsetning på over 1.100 milliarder kroner, sier han.

Viktig med ROT-fradrag

I brevet til de parlamentariske lederne foreslår Jacobsen fem tiltak som han ønsker Stortinget vedtar i forbindelse med behandlingen av RNB. – For det første bør Stortinget nå vedta det såkalte ROT-fradraget, hvor skatteytere får anledning til å trekke fra kostnader til rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Dette tiltaket må nå ses på med nytt blikk enn når politikerne forrige gang behandlet spørsmålet. Et slik fradrag har gitt gode resultater i Sverige – der ideen opprinnelig kommer fra. Der har regjeringen derfor nylig også foreslått et nytt grønt skattefradrag for privatpersoner som installerer solceller, energilagringssystem og ladepunkt for elbiler. I Danmark, som nå også innfører ROT-fradrag, har de gitt ordningen en økonomisk ramme på 30 milliarder for perioden frem til 2026. På den måten gir de ROT-fradraget en funksjon ved å stimulere til aktivitet og sysselsetting i en bransje som er hardt rammet av koronatiltakene, sier Jacobsen.

Lønnstilskudd og Enova

For Kesko er det også viktig at Stortinget innfører lønnstilskudd til virksomheter, slik at de kan opprettholde driften selv om markedsgrunnlaget er noe svakere.

– Dette vil være et viktig incentiv for å holde hjulene i gang. Stortinget bør også reversere beslutningen om å avvikle støtteordningen til Enova, og som har gitt private husholdninger tilskudd til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak. I tillegg bør lånerammen til Husbanken økes betraktelig og statlige og kommunale virkemidler bør få øremerkede midler, slik de gjorde etter finanskrisen i 2008, for å gjennomføre oppgradering og vedlikehold av sine eksisterende bygg, sier Jacobsen.

For nærmere informasjon, kontakt

Konsernsjef Knut Strand Jacobsen i Kesko Norge, e-post: [email protected] eller mobil 454 92 010

Om Kesko

Kesko er i dag Nordens ledende byggevarekonsern og Kesko Norge omfatter i dag selskapene Byggmakker, Onninen og Elfag.

Samlet sett omsatte Kesko Norge i 2019 for 6,54 mrd. kroner. De tre selskapene har totalt 83 butikker spredd over hele landet, i tillegg til fire logistikksentre, og har 4 300 medarbeidere knyttet til sine virksomheter

Byggmakker kjøper Carlsen Fritzøe Handel Byggmakker

Byggmakker kjøper Carlsen Fritzøe Handel

08.07.2020

Byggmakker Handel AS har avtalt å kjøpe Carlsen Fritzøe Handel AS, som i 2019 omsatte for nær 2,2 milliarder kroner. Oppkjøpet styrker Byggmakker-konsernets markedsposisjon vesentlig: Med oppkjøpet får Byggmakker 25 byggevarehus, 6 kjøkkensenter og ett distribusjonssenter i et av landets mest attraktive vekstområder.

Olav Thon Gruppen inngår avtale med Byggmakker  Byggmakker

Olav Thon Gruppen inngår avtale med Byggmakker

01.07.2020

Olav Thon Gruppen har de neste fire årene behov for nærmere 1250 kjøkken og hvitevarer til sine leilighets- og hotellprosjekter. Norema-avdelingen i Byggmakker Brobekk i Oslo er nå valgt som leverandør og er allerede i gang med første leveranse av kjøkken. – At vi kom raskt i gang med å levere i henhold til avtalen er et synlig bevis på at vi er på vei tilbake til en mer normal situasjon i markedet, sier administrerende direktør Raymond Gabrielsen i Byggmakker Sør.

Byggmakker kåret årets leverandører Byggmakker

Byggmakker kåret årets leverandører

10.02.2020

I forbindelse med Byggmakker forum 2020 ble prisen for årets leverandører i 2019 utdelt. Av totalt nærmere 200 leverandører fra hele landet gikk seieren til ESSVE og Blåkläder. – Dette er en viktig pris for oss i Byggmakker. I et sterkt konkurransepreget marked er vi nemlig helt avhengige av å ha samarbeidspartnere som tenker helhetlig og som bidrar til å gjøre hverdagen til proffkundene våre mer effektiv og lønnsom, sier Bård Løkke, Commercial Director i Byggmakker.

Byggmakker Dokka  - Vant nasjonal kåring Byggmakker

Byggmakker Dokka - Vant nasjonal kåring

10.02.2020

I sterk konkurranse med 65 butikker fra hele landet gikk torsdag kveld Byggmakker Dokka til topps når de ble kåret til årets Byggmakker butikk. - Dette gjør meg ordentlig rørt, for det har vært et tøft år, men alle medarbeiderne har stått på både sent og tidlig for at kunden skulle få det de trengte. Nå fikk de lønn for strevet, sier en beveget Geir Nikolaisen, varehussjef hos Byggmakker Dokka.