StartsidenOppussingsindeksen 2019

Stort oppussingsbehov i Akershus

 

 

Vi har store planer om å pusse opp hjemmene våre. Over halvparten av boligeierne i Akershus sier de har planer om å pusse opp i 2019. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

I følge Prognosesenteret bruker hver husstand 55 000 kroner i snitt på innvendig oppussing årlig. Det betyr at vi i Akershus anslagsvis kommer til å bruke over 7,5 milliarder kroner på oppussing i 2019.

Akershus prioriterer kjøkken

Akershus prioriterer kjøkken Hvor er det så husstandene i Akershus ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

23 prosent skal pusse opp kjøkken i 2019

Det er altså flest som skal pusse opp kjøkkenet i Akershus i 2019. På delt andreplass finner vi stue og soverom med 15 prosent.

Blant oppussingsoppgaver som står for tur er maling den suverent viktigste. Hele 62 prosent forteller at dette står på «to-do-lista».

Det er ikke dermed sagt at noen strøk maling er alt som skal til for å bringe boligene i Akershus opp til den standarden beboerne ønsker. Nærmere 40 prosent har montering av for eksempel kjøkkenskap eller garderobe på programmet, mens hele 36 prosent forteller at det er behov for å legge ny parkett eller laminat i år.

Får landets fineste gulv

Akershus scorer høyest i landet over de som planlegger å legge nytt gulv i løpet av de to neste årene. Hele 37 prosent sier de planlegger nye gulv, noe som er hele 10 prosentpoeng over gjennomsnittet på landsbasis. I nabofylket Hedmark er det til sammenligning bare 19 prosent som planlegger nye gulv.

Over halvparten vil bruke inntil 20 000 kroner på gulvet, og kun en fjerdedel av oss planlegger å legge gulvet helt selv. Hele 37 prosent vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner er nesten likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer godt over halvparten at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Slitasje er hovedårsaken til gulvbytte, men grunn nummer to er at vi ikke synes det passer til resten av interiøret. Ingen av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Lærevillige i Akershus

Oppussingsindeksen har spurt nordmenn om hvilken oppussingstype de kjenner seg igjen i. Som nordmenn på landsbasis, kjenner innbyggerne i Akershus seg mest igjen som den lærevillige: Den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre. Hakk i hæl følger de som anser seg selv mer som en assistent. De deltar i enkle oppussingsoppgaver så lenge det hele foregår under kyndig ledelse av andre.

Litt færre er det av de tre andre typene: Den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre. Den selvgående, som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp. De færreste i Akershus kjenner seg igjen i den dristige, som gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!