StartsidenOppussingsindeksen 2019

Over halve Buskerud skal pusse opp

Buskeruds innbyggere har store planer om å pusse opp boligene sine. Hele 62 prosent har planer om oppussing. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

Ifølge Prognosesenteret bruker hver husstand 55.000 kroner i snitt årlig på innvendig oppussing. Det betyr at vi i Buskerud anslagsvis kommer til å bruke 6,9 milliarder på oppussing i 2019.

Buskerud prioriterer badet

Hvor er det så Buskeruds boligeiere ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

21% vil pusse opp badet i 2019

Øverst på prioriteringslisten er badet, tett etterfulgt av kjøkken og stue med en svarprosent på henholdsvis 18 og 17 prosent.

Blant oppussingsoppgaver som står for tur er gulvet det vi aller helst ønsker å oppgradere. Hele 43 prosent forteller at dette står på «to-do-lista».

Det er ikke dermed sagt at nye gulv er alt som skal til for å bringe boligene i Buskerud opp til den standarden boligeierne ønsker. 42 prosent har maling på programmet, mens 25 prosent forteller at det er behov for montering av kjøkkenskap, bad eller garderobe i år.

Flotter oss med gulv

Buskerud scorer nest høyest i landet over de med konkrete planer om å legge nytt gulv i løpet av de to neste årene. Hele 36 prosent sier de planlegger nye gulv, noe som er hele 9 prosentpoeng over gjennomsnittet på landsbasis. Flesteparten, hele 42 prosent, vil bruke mellom 20 og 30 000 kroner på gulvet, og over en tredjedel av oss planlegger å legge gulvet helt selv. Bare 14 prosent vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner er nesten likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer over halvparten at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Slitasje er hovedårsaken til gulvbytte, men grunn nummer to er at vi ikke synes det passer til resten av interiøret. Ingen av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Fullfører ikke maleprosjekter

Oppussingsindeksen viser også at vi ikke fullfører oppussingsprosjektene våre. Tre av ti i Buskerud innrømmer at de har en oppussingsoppgave som venter på å bli fullført. Maling er den oppgaven flest sier de ikke blir ferdig med.

Hovedårsaken til at folk i Buskerud ikke kommer i mål med prosjekter, er tid (21 %), etterfulgt av latskap og penger.

Lærevillige, men også dristige

Oppussingsindeksen har spurt nordmenn om hvilken oppussingstype de kjenner seg best igjen i. Som nordmenn flest på landsbasis, kjenner innbyggerne i Buskerud seg mest igjen som den lærevillige: Den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre. På andreplass finner vi den selvgående som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp.

Det er verdt å merke seg er at Buskerud er det fylket i Norge hvor oppussingstypen «Dristig» hadde høyest svarprosent. Den dristige oppussingstypen gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre. Like stor oppslutning fikk den assisterende oppussingstypen som deltar i enkle oppussingsoppgaver så lenge det hele foregår under kyndig ledelse av andre.

Litt færre er det av den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!