StartsidenOppussingsindeksen 2019

Halve Hedmark vil pusse opp i år

Innbyggerne i Hedmark har store planer om å pusse opp boligene sine. Nesten halve Hedmark planlegger oppussingsprosjekter innvendig i 2019. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

Ifølge Prognosesenteret bruker hver husstand 55.000 kroner i snitt årlig på innvendig oppussing. Det betyr at vi i Hedmark anslagsvis kommer til å bruke litt over 5 milliarder på oppussing i 2019.

Vi prioriterer soverommet

Vi prioriterer soverommet Hvor er det så Hedmarks boligeiere ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

18 prosent vil pusse opp soverommet

Det er altså flest som vil pusse opp soverommet i Hedmark i løpet av 2019. På andre- og tredjeplass finner vi bad og kjøkken med henholdsvis 17 og 14  prosent.

Maling er den suverent viktigste oppgaven for hedmarkingene. Hele 58 prosent forteller at dette står øverst på «to-do-lista» i 2019. På andreplass følger gulvlegging, og deretter montering av kjøkken, bad eller garderobe.

En av fire skal legge gulv

I Hedmark er det bare 19 prosent med konkrete planer om nye gulv de neste to årene. Det er åtte prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 27 prosent.

Tre av ti vil bruke 20 000 kroner eller mer på gulvet, og over en fjerdedel av oss planlegger å legge gulvet helt selv. 24 prosent vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner er nesten likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer halvparten at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Årsakene til gulvbytte på Hedmarken er alle praktiske hensyn: slitasje, ødeleggelser eller at gulvet er kaldt. Ingen av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Fullfører ikke på grunn av latskap

Totalt 32 prosent av innbyggerne i Hedmark har en oppussingsoppgave som venter på å bli fullført. På toppen av listen regjerer maling og listing. 18 prosent har ikke fullført malerelaterte oppgaver, mens mer enn 1 av 10 går rundt med uferdige lister på samvittigheten.

Den største årsaken til at hedmarkingene ikke fullfører oppussingen er latskap, svarer 32 prosent.

Hjelpende hender på Hedmarken

Oppussingsindeksen spør også om hvilken type oppusser respondenten er. På landsbasis utgjør den lærevillige rollen den største kategorien, men tallene fra Hedmark viser at her kjenner flest seg igjen i den assisterende rollen som overlater hovedansvar til andre, men bistår på enkle oppgaver. Deretter følger den lærevillige: Den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre.

Litt færre er det av de tre andre typene: Den selvgående, som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp. Den dristige, som gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre. Og den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!