StartsidenOppussingsindeksen 2019

Stort oppussingsbehov i Østfold

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

Se vår sommer kampanje her!

 

 

Over halvparten av innbyggerne i Østfold har planer om å pusse opp innvendig i 2019. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

Ifølge Prognosesenteret bruker hver husstand i snitt 55 000 kroner årlig på innvendig oppussing. Det betyr at vi i Østfold anslagsvis kommer til å bruke 7,3 milliarder på oppussing i 2019.

Prioriterer maling og soverom

Prioriterer maling og soverom Hvor er det så østfoldingene ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

22 % skal pusse opp soverom i 2019

Det er altså flest som skal pusse opp soverommet i Østfold i 2019. Tett etterfulgt av kjøkkenet med 21 prosent.

Og maling er den suverent viktigste oppgaven. Hele 58 prosent forteller at dette står på «to-do-lista» i 2019.

Det er ikke dermed sagt at noen strøk maling er alt som skal til for å bringe boligene i Østfold opp til den standarden beboerne ønsker. Nærmere 35 prosent har montering av for eksempel kjøkken, bad eller garderobe på programmet, mens hele 32 prosent forteller at det er behov for å legge nytt gulv i år.

Over en fjerdedel skal fornye gulvet

I Østfold planlegger 28 prosent å legge nytt gulv i løpet av de to neste årene.

Nesten halvparten vil bruke mer enn 20 000 kroner på gulvet, og kun en femtedel av oss planlegger å legge gulvet helt selv. Hele 39 prosent vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner er nesten likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer hele 60 prosent at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Slitasje er hovedårsaken til gulvbytte (42 %), og grunn nummer to er at gulvet er ødelagt. Kun tre prosent av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Fullfører ikke oppussing

Hele 36 prosent av østfoldingene har en oppussingsoppgave som venter på å bli fullført. Maling er den oppgaven flest sier de ikke blir ferdig med.

De største årsakene til at folk i Østfold ikke fullfører oppussingen er ifølge dem selv latskap og mangel på kompetanse, med en svarprosent på henholdsvis 23 og 21 prosent.

Lærevillige østfoldinger

På landsbasis kjenner de fleste av oss igjen som den lærevillige – den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre. I Østfold er det imidlertid også like mange som anser seg selv som en assistent. De deltar i enkle oppussingsoppgaver så lenge det hele foregår under kyndig ledelse av andre.

Litt færre er det av de tre andre typene: Den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre. Den selvgående, som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp. De færreste i Østfold kjenner seg igjen i den dristige, som gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!