StartsidenOppussingsindeksen 2019

Over halve Rogaland skal pusse opp

 

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

 

 

Rogalands innbyggere har store planer om å pusse opp boligene sine. Hele 55 prosent har planer om oppussing i 2019. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

Ifølge Prognosesenteret bruker hver husstand 55 000 kroner i snitt årlig på innvendig oppussing. Det betyr at vi i Rogaland anslagsvis kommer til å bruke mer enn 11 milliarder på oppussing i 2019.

Rogalendingene prioriterer soverom

Rogalendingene prioriterer soverom Hvor er det så Rogalands boligeiere ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

21% vil pusse opp soverommet

Soverom er den delen av boligen aller flest vil pusse opp i 2019 i Rogaland. Tett etter soverom følger kjøkken (18%) og bad (16%). Blant oppussingsoppgaver som står for tur er maling den suverent viktigste. Hele 60 prosent forteller at dette står på «to-do-lista». Deretter følger gulvlegging og montering av kjøkken, bad eller garderobe.

Rogaland fornyer gulvene

I Rogaland svarer 28 prosent at de planlegger å legge nytt gulv i løpet av de to neste årene. 7 av 10 vil bruke inntil 20 000 kroner på gulvet, og mer enn en tredjedel av oss planlegger å legge gulvet helt selv. Bare 26 prosent vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner I Rogaland er likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer hele 90 prosent at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Slitasje er hovedårsaken til gulvbytte, og grunn nummer to er at gulvet er blitt ødelagt. Kun tre prosent av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Lister til besvær

Til tross for høye ambisjoner om oppussing, sliter tidvis folk i Rogaland med å fullføre oppussingsprosjekter. Dette er oppgavene som scorer høyest på listen over oppussingsprosjekter vi ikke har fullført.

De største årsakene til at rogalendinger ikke fullfører oppussingen er ifølge dem selv mangel på kompetanse og latskap med svarprosent på henholdsvis 24 og 21 prosent.

Lærevillige Rogalendinger

Oppussingsindeksen har spurt nordmenn om hvilken oppussingstype de kjenner seg igjen i. Som nordmenn på landsbasis, kjenner innbyggerne i Rogaland seg mest igjen som den lærevillige: Den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre. Hakk i hæl følger de som anser seg selv mer som en assistent. De deltar i enkle oppussingsoppgaver så lenge det hele foregår under kyndig ledelse av andre.

Litt færre er det av de tre andre typene: Den selvgående, som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp. Den dristige, som gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre. De færreste i Rogalandkjenner seg igjen i den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!