StartsidenOppussingsindeksen 2019

Over halve Trøndelag skal pusse opp

 

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

 

 

Trøndelags innbyggere har store planer om å pusse opp boligene sine. Hele 56 prosent sier de har planlagt innvendig oppussing i 2019. Dette kommer frem i Byggmakker sin Oppussingsindeks, der 1000 nordmenn med egen bolig har svart på en rekke spørsmål om sine oppussingsplaner.

I følge Prognosesenteret bruker hver husstand 55 000 kroner i snitt på innvendig oppussing årlig. Det betyr at trøndere anslagsvis kommer til å bruke over 12 milliarder kroner på oppussing i løpet av 2019.

Prioriterer gangen

Hvor er det så trønderne ser det største behovet for å pusse opp, og hvilke oppgaver vil de prioritere?

21 % skal pusse opp gangen i 2019

Gangen står høyest på rom-prioriteringslisten i Trøndelag, tett etterfulgt av kjøkken og soverom med henholdsvis 20 og 19 prosent. Blant oppussingsoppgaver som står for tur er maling den suverent viktigste. Hele 67 prosent forteller at dette står på «to-do-lista».

Det er ikke dermed sagt at noen strøk maling er alt som skal til for å bringe boligene i Trøndelag opp til den standarden beboerne ønsker. Nærmere 30 prosent har også planer om montering av kjøkkenskap, bad eller garderobe, samt gulvlegging på programmet.

En av fem skal bytte gulv

Gulv er et populært oppussingsområde hvor markedet har eksplodert av tilbud de siste årene. På landsbasis planlegger 27 prosent nye gulv i løpet av de to neste årene, mens Trøndelag ligger 6 prosentpoeng under.

De fleste (36 %) vil bruke mellom 10 000 og 20 000 kroner på gulvet, og nesten halvparten av oss planlegger å legge gulvet helt selv. Bare 14 prosent av oss vil be om profesjonell bistand fra en håndverker.

Det ser ut som menn og kvinner er nesten likestilt når det gjelder hvem som bestemmer hva slags gulv som skal legges i hjemmet. Her svarer hele 70 prosent at dette bestemmer vi sammen. Men det er fortsatt mannen som hovedsakelig står for den praktiske gjennomføringen.

Årsakene til gulvbytte i Trøndelag er alle praktiske hensyn: slitasje, ødeleggelser eller at gulvet er kaldt. Ingen av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Fullfører ikke

Selv om halve Trøndelag skal pusse opp, er det allikevel noen prosjekter vi sliter med å fullføre. 34 prosent av trønderne har dårlig samvittighet for et ufullstendig oppussingsprosjekt. Høyest på denne listen finner vi maleprosjekter, tett etterfulgt av listmontering og tapetsering av tørre rom.

Slitasje er hovedårsaken til trøndernes gulvbytte (57 %), mens 21 prosent av oss bytter gulv fordi vi har lyst på noe nytt. Bare syv prosent av oss bytter gulv av miljøvennlige hensyn.

Lærevillige trøndere

Oppussingsindeksen har spurt nordmenn om hvilken oppussingstype de kjenner seg igjen i. Som nordmenn på landsbasis, kjenner innbyggerne i Trøndelag seg mest igjen som den lærevillige: Den som gjerne tar ansvaret for å utføre oppussingen selv så lenge vi får gode råd fra andre. Hakk i hæl følger de som anser seg selv mer som en assistent. De deltar i enkle oppussingsoppgaver så lenge det hele foregår under kyndig ledelse av andre.

Litt færre er det av de tre andre typene: Den selvgående, som vurderer seg selv som faglig kompetente i utgangspunktet og utfører oppgaven uten hjelp. Den dristige, som gyver løs på oppgaven uten nødvendigvis å rådføre seg med andre. Og den delegerende, som foretrekker å forklare behovet og delegere oppgaven til noen andre.

Fiks Ferdig

er tjenesten hvor Byggmakker hjelper deg med å få jobben gjort!