Hvor fornøyd var du med håndverkeren på ditt prosjekt

Dra slideren til ønsket nivå ( 0 = ikke fornøyd - 10 = Kjempefornøyd)

Vi bruker dette slik at vi kan bruke kun de beste sammarbeidspartnerene i Fiks Ferdig! -prosjektene. Takk for at du hjelper oss til å bli bedre!

0 10