StartsidenPersonvern

Personvernerklæring Aasen & Five AS

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

 

Male huset – slik gjør du det!

 

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Aasen & Five AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Aasen & Five AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer, kjøpshistorikk og e-postadresse. Vi oppbevarer også andre personopplysninger når dette anses som nødvendig for å gjennomføre en avtale med vår kunde.

Formål med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysningene er kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle våre forpliktelser for å sikre gjennomføring av avtaler med våre kunder. Aasen & Five AS vil også behandle personopplysninger hvor det foreligger en rettslig forpliktelse overfor selskapet eller hvor øvrig lovgivning gir adgang til slik behandling.
Aasen & Five AS vil også behandle personopplysninger hvor kunden har gitt sitt samtykke. Vi behandler i denne forbindelse opplysningene for å kunne gi vår kunde informasjon, tilbud og service via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse, benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om navn, adresse og kjøpshistorikk benyttes for å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser som for eksempel bokføringsloven. Viser til personvernsforordningens artikkel 6c vedrørende rettslige forpliktelser. Der du har samtykket til det benyttes navn, adresse, telefon og e-postadresse til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forkant av ditt kjøp.
Ved innsamling av informasjon fra tredjepart (for eksempel BM Card, kredittopplysningsforetak eller andre offentlige myndigheter) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjonen varselet skal inneholde.
Hvis vi ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendig for ivaretakelse av avtaleforholdet eller rettslige forpliktelser selskapet har, skal kunden informeres i forkant om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva de vil bli brukt til. Vi vil ikke innhente slike opplysninger uten samtykke fra kunden.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Nødvendig opplysninger vil bli utlevert til offentlig myndighet og andre utenforstående når dette er rettslig påkrevd.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Aasen & Five AS, som den lokale byggevarespesialisten, bestiller forskjellige varer, som kjøkken, garderobeløsninger, vinduer, trelast, isolasjon, takprodukter etc., som ikke nødvendigvis ligger på lager. Etter avtale, ofte muntlig, med vår kunde, vil varer i noen tilfeller leveres ved hjelp av transportør enten fra et av våre varehus eller direkte fra leverandør til den adressen kunden oppgir. Dersom det er behov for mer informasjon rundt dette kan du kontakte Aasen & Five AS via din kontaktperson eller kontaktopplysningene som følger i siste avsnitt i denne personvernerklæringen.

Sletting av personopplysninger
Aasen & Five AS vil slette eller anonymisere registrerte opplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av rettslige forpliktelser. Kunden kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger, så lenge dette ikke er begrenset i lovgivning.

Rettigheter for den registrerte
Aasen & Five AS tar kundens personopplysninger på alvor. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. I tillegg har vi systemer og rutiner for sikkerhetskopiering, strømstans, passord og elektronisk logging og overvåkning som er med på å sikre personopplysningene.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

[email protected]

eller

Aasen & Five AS, Gamle Kongevei 11, 7503 Stjørdal