StartsidenPersonvern

Personvernerklæring Byggmakker Sør

 

Vi har for tiden stor pågang på trelast og kan derfor ikke garantere riktig beholdning på trelast.
Det anbefales oppmøte i varehuset for riktig tilgjengelighet av trelast varer. Nettbutikken og varehuset kan ha avvikende lager grunnet pågående plukking.

 

 Personvernerklæring kunder – Byggmakker Sør AS

Byggmakker Sør har fokus på å beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven (POL), personopplysningsforskriften (POF) og EU’s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation). Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson (kunde).

Denne erklæringen beskriver for deg som kunde hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du benytter deg av våre tjenester fra Byggmakker Sør , samt hva vi som selskap gjør for å beskytte personopplysningene.

Det er viktig at du som kunde gjør deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og tjenester samtykker du samtidig til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, samt de til enhver tid gjeldende rammer innenfor gjeldende lovgivning.

 

 1. Behandlingsansvarlig

Byggmakker Sør er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med all kontakt med selskapet forbundet med kjøp av varer og tjenester.

 

 1. Vår bruk av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt til våre ansatt i forbindelse med ditt kundeforhold. Tilsvarende gjelder personopplysninger du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Vi lagrer også informasjon fra offentlige myndigheter.

Eksempler på informasjon som innhentes/lagres:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundekategori, pris- og betalingsbetingelser, kredittinformasjon mv. Vi lagrer i tillegg informasjon om produkter/tjenester som er solgt eller kjøpt og inngåtte avtaler.

Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Byggmakker Sør sine dataregistre.

Særlig om bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi gjør oppmerksom på at når du besøker sidene under Byggmakker.no, lagres informasjon om nettleseren din, operativsystemet ditt og nettforbindelsen din. I tillegg lagres informasjon tidspunkt og lengde på besøket, og hvilke undersider som blir besøkt. Denne informasjonen benyttes av statistikkverktøyene våre, med det formål å gi oss bedre innsikt i hvordan folk benytter sidene.

For å oppnå enkelte typer tilpasset funksjonalitet på sidene vil vi også sende informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din, for eksempel for å ta vare på innstillinger du gjør på siden eller lagre sesjonsinformasjon for å kunne tilby en best mulig brukeropplevelse.

 

 

 1. Hvorfor innhenter vi personopplysninger? (formål med behandlingen)

Byggmakker Sør sin virksomhet omfatter salg og markedsføring av byggevarer. Utøvelse av næringsaktiviteten forutsetter samspill med både ansatte, markedet/kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Dette forutsetter håndtering av personopplysninger for å kunne oppfylle avtaler med Byggmakker Sør eller samarbeidspartnere, administrering av garantisaker, markedsføring, utstedelse av kundetilbud, yte kreditt, fakturering og ivaretakelse av lovpålagte forpliktelser.

 1. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

 1. Underleverandører (databehandlere)

Byggmakker Sør benytter underleverandører for å kunne gjennomføre vår næringsaktivitet, herunder også Byggmakker Handel AS.

Byggmakker Sør er ansvarlig for databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med Byggmakker Sør behandle personopplysninger, basert på våre krav. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder persondata ikke kan overdras til andre.

 

 1. Overføring av data til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre nærstående og samarbeidspartnere. Det være seg underleverandører av varer og tjenester og offentlige myndigheter.

Ut over dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

 • Transportleverandører
 • Vareleverandører
 • Bank/forsikring og kredittkortselskap
 • Fagforeninger

 

 1. Særlig bruk av personopplysninger knyttet til markedsføring

Byggmakker Sør bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av. Byggmakker Sør kan benytte bilder i markedsføringssammenheng for å reklamere for et arrangement og eller for å oppnå salg.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Byggmakker Sør kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som ble gitt i denne forbindelse. Denne markedsføringen gjennomføres iht. den hver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

 

 1. Sletting av personopplysninger

Byggmakker Sør har etablert gode rutiner for hvordan vi ivaretar sletting av personopplysninger:

 • Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i henhold til reklamasjonsvilkår.
 • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

 1. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. I anleggene er det kodelås på kontordørene hvor personopplysninger oppbevares. I de tilfeller hvor det blir sårbart dersom sensitive opplysninger kommer på avveie, blir dokumenter makulerte.

 

 1. Dine rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Dersom du mener Byggmakker Sør ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

 

 1. Henvendelser

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig, eller pr. mail, til følgende adresser:

Byggmakker Sør AS (Org. nr. 988 396 575)

Postboks 723, 2805 Gjøvik

Merk: Sikkerhetsansvarlig

Mail: [email protected]