Bruk fingrene for å forstørre bildet

Maling Optimal 10 l B-base - Jotun

Jotun
  • Eksteriørmaling tilpasset norsk klima .
  • Inntil 12 års farge- og glansstabilitet.
  • Tørker raskt, kan overmales etter 2t.
  • Tørker raskt - to strøk på en dag

1 579 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 31174469
  • EAN-kode: 7029351003150
Optimal er en moderne eksteriørmaling fra Jotun, tilpasset norsk klima. Gir huset et langvarig flott utseende og har inntil 12 års farge- og glansstabilitet. Lett å påføre med rull eller pensel. Tørker raskt, kan overmales etter 2 timer.
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …