VÅTROMSMALING A-BASE 3,6L

Beckers
  • Gir en vanntett og slitesterk overflate
  • Reduserer feste for smuss
  • Lett å holde ren
  • Godkjent av Malebransjens Våtromskontroll
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44677458
  • EAN-kode: 7311230508864

Sett farge på badet. Beckers Våtromsmaling er en vanntynnbar, halvblank dekkmaling til fuktutsatte rom, som vaskerom, dusj eller baderom. Malingen gir en slitesterk og halvblank overflate som er enkel å holde ren. Våtromsmaling, sammen med Våtromsgrunn er begge godkjent av malerbransjens våtromskontroll for våtrom. Våtromsmaling er et godt alternativ hvis du vil pusse opp badet og ikke bruke fliser eller vinyl. Andre bruksområder er hygieniske rom på sykehus og innenfor matvareindustrien. Klebefri etter ca. 2 timer - kan overmales etter ca. 3 timer (vent minst en uke før overflaten spyles med vann). Forbruk: 7 m2 pr. liter pr. strøk.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.157 m
Lengde
0.16 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.