StartsidenProff

Juridisk rådgivning

Nå får du 15 minutter gratis telefonsupport og rabatterte timepriser fra Advokatfirmaet Berngaard AS

Tvister og uenigheter er noe mange håndverkerbedrifter opplever fra tid til annen. Er din bedrift medlem av Team Proff fordelsprogram, får dere nå tilgang til juridisk rådgivning og advokatbistand fra det anerkjente advokatfirmaet Berngaard AS.

Juridiske spørsmål kan ofte være vanskelig å svare på for ledelsen i en håndverkerbedrift, enten det dreier seg om tvister med kunder, konflikt med egne ansatte, inngåelse av næringskontrakter, eller offentlige anskaffelser. En rask telefon til en advokat vil derimot i mange tilfeller kunne gi et svar på akkurat det du lurer på.

 

Berngaard telefonsupport:

Ring sentralbordet, tlf: +47 22 94 18 00 Oppgi navnet på din bedrift og bekreft at dere er medlem av Team Proff fordelsprogram. (Alle henvendelser loggføres) Du settes over til en advokat, og får 15 minutter til å spørre om det du måtte lure på Har du behov for mer juridisk bistand, kan advokaten opprette en egen sak og du får rabatterte timepriser på videre konsultasjon Advokatfirmaet Berngaard AS kan i tillegg arrangere spesielt tilpassede kurs som hever juridisk kompetanse og forståelse innenfor temaer som er relevante for byggmestre og håndverkere.

Få svar på det du lurer på med en gang!

Den nye avtalen inkluderer gratis telefonsupport på inntil 15 minutter per sak, hvor du får snakke med en advokat for å avklare de juridiske spørsmål du måtte ha om en bestemt sak. Temaene som dekkes av denne avtalen må være knyttet til fagområdene bygge- og entrepriserett, fast eiendom, IT, anskaffelsesrett, selskapsrett og arbeidsrett (altså ikke private anliggender).

Regningen for disse 15-minutterskonsultasjonene dekkes gjennom avtalen som Byggmakker har inngått med advokatfirmaet. Trenger du mer tid med å finne en løsning, får du tilbud om å opprette en egen sak.

Berngaard gir også alle medlemsbedrifter i Team Proff fordelsprogram rabatterte timepriser på juridisk rådgivning.

Bli kunde av Byggmakker Team Proff

Se mer her

Link

Fordeler i Team Proff:

Som medlem av vårt fordelsprogram får du mer tid på byggeplassen – der du tjener pengene!