Opprett Fiks Ferdig bruker

Registrering fordrer at du først har etablert Fiks Ferdig avtale med din Byggmakker butikk. Har du allerede gjort det, kan du fortsette her.

 

Merk at ditt mobilnummer må være registrert på ditt firma i OMS for at registreringen kan fullføres.

 

Vi trenger å verifisere ditt telefonnummer. Vennligst tast inn mobilnummer. Bekreft så med å taste inn mottatt kode på sms (gjøres i neste trinn).