Personvernerklæring Byggmakker CF AS

Denne personvernerklæringen omfatter behandling av personopplysninger knyttet til Byggmakker CF AS. Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i Carlsen Fritzøe Handel AS Kjell Vidar Dokken er på vegne av Byggmakker CF AS, heretter under fellesbenevningen Byggmakker CF, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer, kjøpshistorikk og e-postadresse. Vi oppbevarer også andre personopplysninger når dette anses som nødvendig for å gjennomføre en avtale med vår kunde. Dette er for eksempel

Ved søknad om kreditt oppbevarer vi også fødsels- og personnummer. Ved utbetaling av kreditt over bank oppbevarer vi kontonummer i bank. Når vår kunde oppretter en fullmakt hos Santander Consumer Bank AS (SCB) som gir oss anledning til å belaste kundens konto hos SCB ved kjøp i våre varehus oppbevarer vi kundens kontonummer hos SCB. Formål med behandlingen Formålet med behandlingen av personopplysningene er kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle våre forpliktelser for å sikre gjennomføring av avtaler med våre kunder. Byggmakker CF vil også behandle personopplysninger hvor det foreligger en rettslig forpliktelse overfor selskapet eller hvor øvrig lovgivning gir adgang til slik behandling.

Byggmakker CF vil også behandle personopplysninger hvor kunden har gitt sitt samtykke. Vi behandler i denne forbindelse opplysningene for å kunne gi vår kunde informasjon, tilbud og service via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. I tillegg kontakter vi flere av våre kunder for å undersøke kundetilfredshet i etterkant av et besøk i et av våre varehus.

Grunnlaget for behandlingen Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, fødsels- og personnummer og kontonummer benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Informasjon om navn, adresse og kjøpshistorikk benyttes for å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser som for eksempel bokføringsloven. Viser til personvernsforordningens artikkel 6c vedrørende rettslige forpliktelser. Der du har samtykket til det benyttes navn, adresse, telefon og e-postadresse til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forkant av ditt kjøp.

Ved innsamling av informasjon fra tredjepart (for eksempel Santander Consumer Bank AS, kredittopplysningsforetak eller andre offentlige myndigheter) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjonen varselet skal inneholde.

Hvis vi ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendig for ivaretakelse av avtaleforholdet eller rettslige forpliktelser selskapet har, skal kunden informeres i forkant om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva de vil bli brukt til. Vi vil ikke innhente slike opplysninger uten samtykke fra kunden.

Vi bruker informasjonskapsler, ofte kalt cookies, på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, det vil si opplysninger om hvordan den enkelte besøkende navigerer på siden. En informasjonskapsel er en tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når man besøker et nettsted. Du kan lese mer om informasjonskapsler ved å klikke på hjelp i din nettleser. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler www.byggmakker.no

Utlevering av opplysninger til tredjeparter Nødvendig opplysninger vil bli utlevert til offentlig myndighet og andre utenforstående når dette er rettslig påkrevd.

Overføring av personopplysninger mellom selskap innenfor kjeden og konsernet Byggmakker CF anses ikke som utlevering.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Byggmakker CF bestiller forskjellige varer, som kjøkken, garderobeløsninger, vinduer, trelast, isolasjon, takprodukter etc., som ikke nødvendigvis ligger på lager. Etter avtale, ofte muntlig, med vår kunde, vil varer i noen tilfeller leveres ved hjelp av transportør enten fra et av våre varehus eller direkte fra leverandør til den adressen kunden oppgir. Dersom det er behov for mer informasjon rundt dette kan du kontakte Byggmakker CF via din kontaktperson eller kontaktopplysningene som følger i siste avsnitt i denne personvernerklæringen.

Sletting av personopplysninger Byggmakker CF vil slette eller anonymisere registrerte opplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av rettslige forpliktelser. Kunden kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger, så lenge dette ikke er begrenset i lovgivning.

Rettigheter for den registrerte Carlsen Fritzøe tar kundens personopplysninger på alvor. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. I tillegg har vi systemer og rutiner for sikkerhetskopiering, strømstans, passord og elektronisk logging og overvåkning som er med på å sikre personopplysningene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Byggmakker CF AS

V/ personvernansvarlig

Postboks 21073202 Sandefjord