K-Rauta-hero-banner

Proff avtaler og betingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved alle salg (heretter kalt "leveranse(r)" fra selskaper i Byggmakker-kjeden (heretter "Byggmakker" eller "selger") til kjøper i næringsvirksomhet ("kjøper") med mindre annet er avtalt i særskilt skriftlig avtale undertegnet av kjøper og Byggmakker. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt Byggmakkers salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelt fraktelement reguleres også av disse salgs- og leveringsbetingelser. Dersom Byggmakker særskilt og skriftlig har påtatt seg andre tjenester i forbindelse med leveransen, vil Byggmakkers til enhver tid gjeldende vilkår for slike tjenester gjelde for den aktuelle tjenesten. Oppdateringer i salgs- og leveringsbetingelser kan forekomme, og enhver avtale/ordre er underlagt Byggmakkers til enhver tid gjeldende betingelser.

Oppdaterte versjoner vil bli gjort tilgjengelige her, og eventuelt større endringer vil varsles samme sted.