svillebjelke for sokkelelement 300

  • Produktinfo
  • Benders Svillebjelke benyttes for å få en 10 cm forhøyd sokkel over det støpte gulvet. Svillebjelke finnes i høyden 300 mm som passer til våre L400 elementer, og i høyden 400 mm som passer til L500 elementene. Ved å starte monteringen i et av hjørnene forskyves skjøtene mellom svillebjelkene og elementene. Svillebjelken monteres enkelt sammen med sokkelelementet ved hjelp av 2 stk monteringsbeslag for svillebjelke og sørger da for at elementene holdes sammenunder støpingen.

    Artikkelnr. 45228082
  • Dokumenter