rørmansjett 100-125,mm

  • Produktinfo
  • Rørmansjett 100-130mm med selvklebende butylkrave brukes til tetting av rørgjennomføringer i undertak og damp- og vindsperre i vegg. Kravene til tette bygg er blitt strengere. Det betyr større fokus på gode detaljløsninger som kan hindre luftlekkasjer. Ofte er det de små detaljene som byr på de største utfordringene, som gjennomføringer i vegg. Icopals løsning for tette bygg består av et komplett system av produkter for store og små flater. Tilbehørsproduktene er tilpasset hovedproduktene, og sammen utgjør de en helhetlig løsning for tette bygg.

    Artikkelnr. 50730865
  • Dokumenter