Markisolasjon

En god isolering (markisolasjon) i grunnen er viktig for å forhindre telehiv. Noe som fort kan bli et problem for oppkjørsler, bygninger og andre konstruksjoner. Vi har Ekspandert Polystyren Eps og Ekstrudert Polystyren Xps til det fleste formål.