heydi steinlim 25 kg klebemørtel

Hey'di

Sjekk ut hvilke varer som er på kampanje her!


 

 

  • Produktinfo
  • Heydi Steinlim er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft. Heydi Steinlim benyttes til liming og fuging av heller, kantstein, naturstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Heydi Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3 - 20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Heydi Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0 - 2 mm). Temperatur må være over 0°C.

    Artikkelnr. 41430786
  • Dokumenter