sement standard fa 25kg 56pr pal

  • Produktinfo
  • NORCEM STANDARDSEMENT FA er en sement for ordinære betongkonstruksjoner. Sementen inneholder flyveaske, og løser dermed problemene for de brukere som har et reaktivt betongtilslag. Ved å benytte Norcem Standardsement FA vil man dermed oppnå større fleksibilitet ved valg av tilslagsleverandør.

    Norcem Standardsement FA leveres i bulk, storsekk og småsekk à 40 kg. Sementen tilfredsstiller kravene i henhold til: NS 3086: 1995 - Portland flyveaskesement CEM II A-V-42,5 R. Kromatinnholdet i Norcem's sementer er i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter. Det største kvantum av sement leveres i bulk fra sementfabrikkene eller Norcem's silostasjoner, noe også i storsekk á 1500 kg. Sement i småsekk (40 kg) leveres fra Norcem på pall a 40 sekker, og selges via grossister til byggevareforhandlere for videresalg til forbrukere og entreprenører. Det stilles betingelser for grossist-salg av sement. Nærmere informasjon om disse kan fåes ved henvendelse til Norcem A.S.

    Artikkelnr. 23400153
  • Dokumenter