tørrbetong b20 25 kg - weber

  • Tørrmørtel til mindre støpearbeider, samt muring av naturstein.
  • Blandes med vann for bruksferdig mørtel til støping/muring.
  • Til bruk inn - og utvendig. Sement og natursandbasert. Frostsikker.