murmørtel / pussmørtel 25kg kc35/65

  • Til muring og pussing
  • Kalk-/sementbasert
  • Moderat/høy fasthet