StartsidenTips og rådKunnskap

Muring av vegger

Når fundamentet er i orden, er det forholdsvis enkelt å bygge murer og vegger i lettbetong. Sørg for at alt nødvendig verktøy og materialer er lett tilgjengelig. I tilfelle regn må du også ha nok presenninger til å kunne dekke over det som er ferdig murt, og alle materialene!

Tenk igjennom hele arbeidsprosessen på forhånd, og lag enkle målsatte skisser. Mål nøye! Skal du mure, tegn inn alle steinene eller blokkene på skissen – så vet du hva du har å forholde deg til med hensyn til tilpasningsstein- eller blokker.

Bland aldri mer mørtel enn du tror du greier å bruke opp før den begynner å stivne. Tilsett aldri vann til mørtel som har begynt å herde.

Mures i forband

Et murverk skal alltid mures i forband (se Fundamentering). Det betyr at steinene eller blokkene i hvert skift skal forskyves sideveis i forhold til skiftet under. Et skift er en hel rad av teglstein eller murblokker i samme høyde. Murblokker forskyves fortrinnsvis 1/2 blokklengde i forhold til skiftet under. Unntatt er skift med U-blokker, de skal armeres og fylles med betong. Murverk med stein eller blokker murt rett over hverandre kalles «stableforband» og har ikke samme stivhet og styrke som ordinært murverk.

Hjørnelekter

Sett opp vertikale, godt avstivede bord/lekter i alle hjørner. Avmerk hvert skift fra såle/fundament og opp til murtopp på bordene. Tenk hele tiden på å redusere behovet for tilpasningsstein og -blokker ved å begynne med hele stein eller blokker i hjørnene. Trekk en snor fra hjørnebord til hjørnebord for å ha noe rett å mure etter. Hjørnebordene må skråavstives slik at du kan stramme mursnoren uten at hjørnebordene flytter seg. Hvis det ikke benyttes egen hjørnekloss for feste av snoren, stiftes en spiker i hvert skiftmerke. Fest spikeren slik at snoren kan festes en tommestokkbredde – 15 mm – ut fra vegglivet. Da blir ikke snoren «dyttet» ut av retning under oppmuringen, og det er enkelt å kontrollere med tommestokken om muren er rett.

Enkelt med laser

Det er både enkelt og nøyaktig å ta ut høyder med laservater. Vateret sender ut en sterk lysstråle i den retning vateret peker. En annen type roterer og sender kontinuerlig en lysstråle 360 grader i horisontalplanet. Plasser vateret et sted der du har fri sikt til alle punkter du ønsker å sjekke. Juster i henhold til bruksanvisningen.

Korte avstander kan vatres med langt vater, gjerne med et rettholt under. Lengre avstander kan vatres med vannvater, dvs. en klar plastslange. Heng opp slangeendene, fyll på vann og få ut alle bobler. Vannet vil stå nøyaktig like høyt begge steder.

Slik murer du med blokker

Bland mørtel og legg ut en «streng» for første skift på såleblokken/fundamentet. (To strenger for blokker på 200 mm eller mer.) Konsistensen på mørtelstrengen bør være passe stiv, slik at du lett kan justere retningen på første skift uten at mørtelen «tyter» ut. Lettklinkerblokker plasseres med hullene ned. I den videre muringen kan mørtelkonsistensen være litt bløtere, men ikke så bløt at den renner utover og søler til sidene. Det er viktig at du prøver ut hvor mye mørtel og hvilken konsistens du trenger for å oppnå riktig skifthøyde.

Normalt mures blokker uten mørtel i stussfugene – det er bare å legge dem ut, tett inntil hverandre. Hvis det skal være mørtel i stussfugene, bør denne legges på en av kortsidene før blokken legges på plass og skyves forsiktig inntil foregående blokk. Mørtelfugene etterspekkes – dvs. etterfylles med mørtel og bearbeides til ønsket uttrykk. Skal fugene armeres, legges armeringen før mørtelen.

Skal veggen pusses etter oppmuring, kan du tillate små bulinger, men ikke la det bli en «sovepute» mot å gjøre det ordentlig med en gang!

Forsøk å dele inn murverket slik at du avslutter med en halv stein (bruk en U-blokk på høykant), da begynner du med en hel stein i neste skift – eller omvendt. Ved hjørner gir skiftene seg selv, i og med at det her skal være en «fingerfletting». Blokkmurverk skal nesten alltid armeres, og blokkprodusentenes anvisninger vil gi deg konkrete råd om hvor og hvordan.

Fugene

Etter at du har lagt blokkene på plass, må du skave av all overskytende mørtel med en gang. I verste fall kan mørtelen herde og du må frem med hammer og meisel!

Skal muren pusses, er det tilstrekkelig å etterfylle hull i fugene før videre arbeid, men ønsker du en ubehandlet mur med synlige fuger, bør du merke deg følgende:

Fugene skal alltid etterbearbeides og helst innen en time. Dette gjør du med en fugeskje (tilpasset fugetykkelsen) eller en rund, glatt pinne eller for eksempel et elektrikerrør.

Armering

Mur og betong kan ta stor trykkbelastning, men er lite elastisk (sprekker fremfor å bøye seg) og har svært lav strekkstyrke. Murverk vil også ha et visst svinn over tid som gir strekkspenninger i konstruksjonene. For å kunne oppta strekk og bøyespenninger legges det inn armeringsjern. Det er viktig at all armering blir godt omsluttet av mørtel eller betong.

Konstruksjoner som bør armeres er bl.a. større, bærende konstruksjoner (grunnmurer), store flater (vegger og terrassedekker), fundamenter, søyler og bjelker. Armeringsjern legges i liggefugene. Det finnes flere typer jern – alt fra vanlig armeringsjern til -stiger, U-blokkarmering og sikksakkarmering. Armering skal ha minimum 300 mm overlapp – de behøver ikke bindes sammen. Skal du bøye stigearmering, kapper du ett av de langsgående jernene med baufil, vinkelsliper eller boltesaks.

Til armering av utvendig teglmurverk må du bruke rustfritt stål.

U-Blokk på toppen


For å binde muren skikkelig av, og samtidig få solide nok bjelker over en vindusåpning, skal muren alltid avsluttes med et U-blokkskift. U-blokkene mures med murmørtel til blokkskiftet under, men uten mørtel på endeplatene.

  • Dør-og vindusåpninger må være minst 2 cm større enn karmen.

  • I åpningene snekrer du en støtte av en kraftig planke, like lang som åpningen. Planken bør være bred, og må understøttes i hver ende og eventuelt på midten. Høyden må tilsvare ferdig murt mørtelfuge, dvs. at overkant av planken skal være 8–10 mm høyere enn overkant mur.

  • U-blokkene stables løst på dette bordet, tett inntil hverandre.

  • Legg inn enten U-blokkarmering (to eller flere armeringsstiger på høykant) eller 2 stk. 10 mm kamjern. Jernene holdes på plass av pappholdere e.l., som fjernes etter hvert som det fylles med betong.

  • Over åpninger øker du eventuelt til to–tre U-blokkarmeringer eller tre–fire stk. 12 mm kamjern, avhengig av spennvidde.

  • I hjørnene hugger du av en av sidene på en U-blokk, vender den på høykant og setter den som hjørneblokk.

  • I hjørnet må armeringen ikke bare kappes, den må bøyes rundt, og alle skjøter må ha en overlapp på minst 30 cm.

  • Fyll igjen U-blokkene med betong og komprimer godt, så det ikke dannes luftlommer.

Tips og råd

Noen fagutrykk

Sidene på en teglstein eller lettklinkerblokk har egne fagbetegnelser; flaten mørtelen legges på kalles liggeflaten, kortsiden kalles koppside, og synlig langside kalles løperside. Den horisontale mørtelfugen kalles liggefuge, mens de vertikale fugene, som nevnt over, kalles stuss- eller støtfuger.

En skifthøyde er summen av høyden på blokk/stein og liggefuge. Et blokkskift med tradisjonelle lettklinkerblokker bygger vanligvis 260 mm.

Her er trikset når du legger U-blokk i hjørnet: Sett blokken på høykant og hugg av det ene «benet» (øverst). Deretter flytter du blokken til hjørnet og setter de andre U-blokkene inntil. Enklere kan det ikke bli, men blokken må støttes når den betongfylles.

Ett kontaktpunkt på 1500 m² Byggmakker

Ett kontaktpunkt på 1500 m²

16.06.2020

Når Freddy Engebretsen bestiller materialer til den gigantiske eneboligen på Nesøya er Byggmakker entreprenørens eneste kontaktpunkt.

Inspirasjon: Fire flotte funkishus bygget med Leca	 Byggmakker

Inspirasjon: Fire flotte funkishus bygget med Leca

14.04.2020

Det er lange tradisjoner for å bygge trehus i Norge – men bygger du et murhus, sikrer du deg mange viktige fordeler. Og la oss være ærlige: Moderne murhus er utrolig lekkert. Les videre og bli inspirert.

Enkelt å fikse et ødelagt garasjegulv Byggmakker

Enkelt å fikse et ødelagt garasjegulv

03.10.2019

Sprekkdannelser, fukt og slitasje kan få garasjegulvet til å gå rask i oppløsning. Heldigvis er det enklere enn du tror å legge et nytt, fint gulv som tåler litt mer og holder litt lenger.

Bygg ditt eget utekjøkken  Byggmakker

Bygg ditt eget utekjøkken

29.03.2019

Gjør deg klar for en fantastisk sommersesong. Du trenger verken byggetillatelse eller håndverksferdigheter for å lage eget utekjøkken.