Miljøfyrtårn

Hovedkontoret til Byggmakker og våre egeneide varehus er miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille de forventninger våre kunder og samarbeidspartnere har til vårt miljøengasjement. Sertifiseringen krever miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp.

miljofyrtarn-sertifisert-800x480

Høsten 2022 ble Byggmakker resertifisert etter ny hovedkontormodell

– Dette viser at vi jobber systematisk og grundig med vårt fokus på bærekraft og miljø, sier Hans Joachim Motzfeldt, miljø – og bærekraftsansvarlig i Kesko, som eier Byggmakker og Onninen.

Les mer her.