Miljøfyrtårn

Hovedkontoret til Byggmakker og majoriteten av våre varehus er sertifisert ihht miljøfyrtårn. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille de forventninger våre kunder og samarbeidspartnere har til vårt miljøengasjement. Det innebærer blant annet at vi nå har fått større miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp.

Miljofyrtarnlogo-800x480