Om Byggmakker

BYGGMAKKER er en av Norges ledende byggevarekjeder. Vi har utsalgssteder over hele landet og selger til både forbrukermarkedet og proffmarkedet. Vi omsetter for ca. 6 milliarder kroner. Byggmakker er eid av finske Kesko som er Nordens ledende byggevarekonsern

ALLE TRENGER EN MAKKER

Nordmenn er verdensmestre i oppussing, og alle verdensmestre trenger et støtteapparat. Vi i Byggmakker legger til rette for at du skal lykkes, enten du skal i gang med et lite eller stort prosjekt. Vi diskuterer gjerne fremgangsmåte og smarte løsninger med deg, og i butikkene våre kan du få gode tips og råd som forenkler ditt byggeprosjekt.

• Dyktige fagfolk som gir gode råd

• Bare produkter av høy kvalitet og stort utvalg

• Formidling av proffe håndverkerne om du vil ha jobben gjort FIKS FERDIG

• Enkle tjenester som forenkler byggeprosjektet

• Konkurransedyktige priser på prosjektet og gode tilbud

• Fleksible betalingsløsninger og full oversikt over prosjektet med byggekonto

Siste nytt i Byggmakker:

BM-ES-800x480

Kesko kjøper elektrogrossisten Elektroskandia Norge fra Rexel

Keskos datterselskap Onninen har avtalt å kjøpe Elektroskandia Norge AS, som er et datterselskap av Rexel Group. Oppkjøpet vil styrke Onninens posisjon innen teknisk handel i Norge, og øker bidraget i det grønne skiftet.

Logo 800x480

Byggmakker resertifisert som Miljøfyrtårn

Byggmakker har nok en gang blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, men nå etter ny hovedkontormodell.

BM-MH6-800x480-2

Vippset premiepenger på direkten

Etter sin sterke innsats i årets siste konkurranse, vippset Vetle Sjåstad Christiansen deler av premiepengene sine til Mental Helse Ungdom. Sammen med Kesko Norge sørger de for en julegave helt utenom det vanlige.

BM og Onn samarbeid skiskytterne 800x480

Byggmakker og Onninen inngår samarbeid med skiskytterne

Kesko Norge skal de neste tre årene jobbe sammen med vinterens mest populære TV-idrett. Byggmakker og Onninen, som eies av finske Kesko, er nemlig Norges skiskytterforbund (NSSF) sine nye samarbeidspartnere.

Suksess for landets forste heldigitale elektrobutikk 800x480

Suksess for landets første heldigitale elektrobutikk

To uker etter åpning har selvbetjeningsbutikken i Moss etablert seg som et populært verktøy for håndverkerne.

Nok et imponerende kvartal for Onninen 800x480

Nok et imponerende kvartal for Onninen

Onninen fortsetter den sterke fremgangen med en vekst i omsetning på 14,7 prosent i tredje kvartal. Som ventet er det et fall i omsetningen til Byggmakker. Det positive er imidlertid at proffsegmentet til Byggmakker fortsetter veksten i kvartalet.

nytt-smarthuskonsept-fra-byggmakker 800x480

Nytt smarthuskonsept fra Byggmakker

Byggmakker lanserer en totalløsning for levering av smarthusprodukter, der selskapet tar seg av alt fra salg til installasjon av produktene. Først ute er varehusene i Brobekk i Oslo, Tiller i Trondheim, Steinkjer, Moss og Namsos.

Hederspris Terje morch 800x480

Årets hederspris til Byggmakkers egen Terje Mørch

Det ble tårevått og god stemning, da Blåkläder delte ut sin hederspris til Terje Mørch.

Kesko Bygg-/teknisk handel i Norge

Byggmakker og Onninen er en del av Kesko og danner den felles organisasjonen av Keskos Bygg-/ og teknisk handel i Norge.

Les mer om Kesko her.

Miljø- og samfunnsansvar

Byggmakker tar samfunnsansvar på alvor. Sosiale, miljømessige og kvalitetsmessige forhold skal være integrert i våre forretningsmessige transaksjoner. Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Byggmakker er en del av KeskoGroup. Med en stor og godt etablert industriell eier i ryggen og mange dyktige ansatte i Byggmakker, er Byggmakker i en sterk posisjon til å arbeide langsiktig og målrettet med bærekraft i vår egen virksomhet og i samarbeid med våre kunder og leverandører.

Vårt arbeid er forankret i kvalitet - og miljøledelse, og vi er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn (les mer om Miljøfyrtårn nedenunder)

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål for vår egen virksomhet. FNs bærekraftsmål er som kjent et rammeverk med 17 mål og 169 delmål som er ment å fungere som en felles global arbeidsplan for å bekjempe klimaendringer og mye annet innen 2030.

Våre fire bærekraftsmål er følgende:

 • Stoppe klimaendringene (bærekraftsmål 13)
 • Ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12)
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål 8)
 • Likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål 5)

Du spør kanskje hvorfor akkurat disse målene?

I Byggmakker sin strategi for bærekraft har vi mål om karbonnøytralitet innen 2025 og en karbonfri drift innen 2030.I dette ligger det at vi skal redusere våre egne klimagassutslipp. Vi jobber også aktivt med å analysere og sette oss mål knyttet til vår transport av byggevarer rundt omkring i Norge.

Et ansvarlig forbruk i Byggmakker er viktig. Vi anvender en mengde plast- og pappemballasje hver dag og vi jobber nå for å bruke mindre, bruke om igjen og ikke minst sørge for at det vi ikke bruker er egnet for materialgjenvinning.

Ansvarlig produksjon knytter seg først og fremst til at vi må forsikre oss om at produktene vi selger er produsert på en ansvarlig måte og ikke minst i en ansvarlig verdikjede.

Ved å sette krav til at våre underleverandører at de til enhver tid skal følge universelle menneskerettighetsspørsmål og aksepterte sosiale arbeidsforhold er vi langt på vei. Vi forankrer dette gjennom et solid avtaleverk, men i tillegg er vi også nødt til å foreta direkte oppfølging, særlig med tanke på produkter som produseres i såkalte høyrisikoland.

Et produkt som om omsettes i Byggmakker skal kunne fremvise dokumentasjon og sertifiseringer som viser til at produktet er produsert i tråd med gjeldene regler og krav som gjelder i det norske markedet. Videre etterspør vi alltid produkter med dokumentere relevante miljøegenskaper og vi prioriterer slike produkter fremfor produkter uten slik dokumentasjon.

I 2022 har vi også valgt å innføre enda et bærekraftsmål i Byggmakker. Vi ser at vi må øke vår innsats rettet mot mer mangfold og likhet mellom kjønnene. Vi skal jobbe mer målrettet mot målet i tiden fremover. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og Byggmakker vil være best rustet med et godt lag med fortsatt høy spisskompetanse, men økt fordeling mellom kjønn og etnisitet.

Byggmakker er miljøfyrtårn sertifisert

Alle våre egeneide varehus i hele Norge og vårt hovedkontor er miljøfyrtårn sertifisert. Hva innebærer egentlig dette?

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn som er en uavhengig stiftelse. Miljøfyrtårn benytter eksterne og uavhengige sertifisører som ettergår og godkjenner vårt arbeid med miljøledelse i selve driften av Byggmakker.

Med Miljøfyrtårn-sertifisering vet våre kunder at Byggmakker tar sitt miljøarbeid på alvor og dokumenterer arbeidet gjennom vår sertifisering.

I markedet er et miljøfyrtårnsertifikat likestilt med andre miljøledelsessystemer som ISO 14001 og EMAS. I offentlige anbudskonkurranser er et miljøfyrtårn sertifikat likestilt med ovennevnte standarder for kvalitet- og miljøledelse.

Gjennom miljøfyrtårn anvender Byggmakker et digitalt miljøledelsessystem som gjør oss i stand til å arbeide målrettet med våre miljøprestasjoner på tvers av Byggmakker, innen områdene klimagassutslipp, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.

Byggmakker er PEFC sertifisert

Program for «The Endorsement of Forest Certification», eller forkortet PEFC, er en internasjonal «non-profit - Non-Governmental Organization (NGO)» som fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering. Sertifisering innebærer en standardisert og systematisk sporing i verdikjeden fra opprinnelse til sluttkunde av trebaserte produkter for å sikre at produktene kommer fra skog forvaltet etter bærekraftige prinsipper definert i PEFC standarden, og at produktenes opprinnelse er iht. krav i EUs tømmerdirektiv.

Byggmakker Handel AS PEFC sertifikat omfatter følgende NOBB varegrupper: NOBB Overgruppe 05, Trelast, herunder NOBB Hovedgruppe 0501 Skurlast, 0502 Konstruksjonsvirke, 0504 Utvendig kledning, 0505 Innvendig panel, 0506 Høvellast, 0509 Konstruksjoner, 0510 Listverk gran/furu ubehandlet, 0511 Listverk gran/furu behandlet, 0512 Listverk eik og annet løvtre. NOBB Hovedgruppe 0508 Stolper/søyler/rekkverk og 0513 Listverk. Fra NOBB overgruppe 09, gjelder sertifiseringen NOBB Hovedgruppe 0940 – Bygningsplater (trebaserte).

Byggmakker Handel AS er sertifisert iht. kriterier i PEFC ST 2002:2020 for sporbarhetssertifisering etter prosentmetoden med sertifikatnummer NTI-PEFC-COC-619. Byggmakker Handel AS - PEFC sertifikat 2022-N. Bedriften merker ikke sine produkter med PEFC-logo.

PEFC sertifikat 2022

Byggmakker er medlem av RENAS og som er en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. Som medlem av RENAS ivaretar Byggmakker vårt lovpålagte ansvar som importør av elektriske og elektroniske produkter gjennom å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

Byggmakker er medlem av Grønt Punkt Norge og administrer produsentansvarsordninger for emballasje. Grønt punkt sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet og som medlem betaler vi vederlag som går uavkortet videre til gjenvinning av emballasje.

Byggmakker er medlem av RUTERETUR og som er returordningen for kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Byggmakker har i tillegg inngått en egen avtale med Veolia knyttet til avfallshåndtering.

BYGGMAKKER overholder REACH forordningen da alle leverandører til Byggmakker forplikter seg også til å overholde REACH-forordningen om forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer. Alle leverandører må levere sikkerhetsdatablader SDB (tidligere HMS), for de produkter dette er påkrevet, som registreres inn vårt stoffkartoteksystem.

Våre kunder kan kjøpe utvalgte svanemerkede produkter i våre butikker, blant annet gulv, kjøkken, maling og sponplater.

Byggmakker stiller en rekke krav til etisk handel i vår leverandør kjede. Kravene knytter seg til blant annet til ILOs kjernekonvensjoner og gjelder forhold som forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, diskriminering og arbeidstid.

Byggmakker Code of Conduct er vårt etiske kompass i egen virksomhet og som også beskriver hva vi forventer av våre leverandører:

 • Vi overholder gjeldene lovverk
 • Vi verken tilbyr eller tar imot bestikkelser
 • Vi respekterer menneskerettighetene
 • Vi reduserer miljøpåvirkningen vår
 • Vi samsvarer med Keskos retningslinjer for merkevarebeskyttelse
 • Vi røper ikke forretningshemmeligheter
 • Vi behandler kundeopplysninger og andre persondata konfidensielt
 • Vi er opptatt av rettferdig konkurranse

BYGGMAKKER UTVIKLER MER MILJØVENNLIGE TRANSPORT I DIALOG MED KUNDEN

BM utvikler «grønnere» transportløsninger i tett samarbeid med kunder. Per i dag skjer dette først og fremst prosjektrettet og mot utvalgte geografiske områder. BM er opptatt at vi sammen med kunden skal forsøke å finne frem til optimale transport og logistikkløsninger. Det hele handler mye om optimalisering av frakt av varer på hver bil ut til kunden ved hver tur. I tillegg er optimal kjørerute viktig, hva slags kjøretøy som anvendes og drivstoff som anvendes. I Kesko Norge har vi allerede god erfaring med å utvikle løsninger for sampakking. Sampakking er en «win-win» for kunden og Byggmakker.

REDUKSJON AV AVFALL PÅ BYGGEPLASS

Byggamakker er selvfølgelig opptatt av å redusere eget avfall, men i tillegg er det viktig at Byggmakker og resten av bransjen sammen bidrar til å redusere avfall som oppstår ved bruk av ulike byggematerialer. Det er kjent at avfall fra byggematerialer i Norge, både fra nybygg, renovering og rivning bidrar til store mengder avfall. Det kreves et tett og godt samarbeid på tvers av bransjen som Byggmakker ønsker å være en del av i årene som kommer.

Byggmakker kan tilby isekk for salg i BM-varehusene i de største byene i Norge. I tillegg har vi inngått samarbeid med utførende i utvalgte prosjekter som bidrar til en reduksjon av avfall gjennom ombruk av overskuddsvarer. Med ombruk mener vi her omsetning av overskuddsvarer fra et byggeprosjekt eller produkter som ikke har blitt solgt som planlagt.

Sirkulærøkonomi bringer med seg nye former for samarbeid på tvers av verdikjeden. Du tenker kanskje hva menes med sirkulærøkonomi? I en ideell sirkulær økonomi er poenget at samfunnet tar godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at det er mulig å bruke produktene lenger og bruke materialene de består av igjen og igjen. På denne måten reduserer vi behovet for hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Som en del av Byggmakker sin bærekraftstrategi skal Byggmakker vurdere muligheter for samarbeid med virksomheter som arbeider målrettet for mer sirkulærøkonomi i Norge. Byggmakker har stor tro på at denne typen samarbeid gir gode synergier for kunden og Byggmakker.

Byggmakker har inngått avtaler om samarbeid med aktører i markedet som har spesialisert seg for å utvikle et marked for mer ombruk. Et eksempel på et slikt samarbeid er vår avtale med Sirken. I første omgang retter samarbeidet til byggeprosjekter i Trondheim med mulighet for ekspansjon til andre deler av landet. Avtalen med Sirken er et godt eksempel på hvordan Byggmakker kan stimulere til økt omsetning av overskuddsvarer til andrehåndsmarkedet gjennom samspill med nye aktører i markedet.

BYGGEPROSJEKTER MED SÆRLIGE MILJØ- OG MATERIALKRAV

BM har utviklet våre digitale tjenester slik at det skal være enkelt å finne produkter som oppfyller dokumentasjonskrav i BREEAM-NOR prosjekter. I vår BM Portal har vi laget en filtreringsfunksjon på produkter for at du enkelt skal kunne finne frem til produkter som har dokumentasjon som etterspørres i forbindelse med BREEAM-NOR prosjekter.

Typisk dokumentasjon som etterspørres i et BREEAM NOR prosjekt

 • EPDer er tredjepartsverifisert miljødokumentasjon av en byggevare og utformet i henhold til standarden EN 15804, som innebærer en livssyklusvurdering (LCA) av en byggevare sin miljøpåvirkning fra vugge til port eller vugge til grav. EPDen forteller deg ikke om et produkt er bra eller dårlig, men den gir informasjon om miljøpåvirkningen produktet representerer. Dette gir utførende mulighet til å vurdere produktet mot andre produkter i sammenheng med funksjonskravene som er påkrevet i et byggeprosjekt. I dagens marked er man særlig opptatt av indikatoren Global Warming Potential (GWP) som fremgår i EPDen. GWP forteller hvor mange kg CO2 produktets funksjonelle enhet i EPDen representerer per m2 (en funksjonell enhet er ofte en gjennomsnittsverdi, utgangsverdi eller tilsvarende som det regnes ut i fra). Deretter anvendes CO2 verdien for funksjonelle enheten til å regne ut hvor mange kg CO2 den aktuelle «prisenheten», dvs det faktiske produktet som brukes representerer.

 • A-20 egendeklarasjon er en sjekkliste over stoffer som ikke kan forekomme i definerte produktgrupper. Listen inneholder de stoffene som er ansett for å være de viktigste på myndighetenes prioritetsliste. Kravene i sjekklistenn A20 er minimumskrav i BREEAM-NOR.

 • Eco-produkt deklarasjon er en «benchmark» av et produkts miljøprestasjon i forhold til ulike miljøindikatorer (klimagassutslipp, ressursbruk, innhold av kjemikalier, eventuelle emisjoner, egnethet for materialgjenvinning med mer). Vurderingen av produktet skjer etter en metodikk som er utviklet av Sintef i samarbeid med flere og det er Byggtjenesten som forvalter ordningen.

 • M1 sertifikat eller tilsvarende er dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene til emisjoner (avgassing) til innemiljøet. Dette er først og fremst relevant for produkter som anvendes på innsiden av en dampsperre.

Svanemerkede produkter

Byggmakker selger også produkter med svanemerke eller produkter som er godkjent for bruk i svanemerkede prosjekter. I vår BM Portal kan du bruke filtreringsfunksjonen til å finne frem til produkter som er svanemerket. Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke og for at et produkt skal bli svanemerket må det gjøres en vurdering av hele livssyklusen til produktet og mange relevante miljøutfordringer som oppstår underveis i tillegg er det nivåkrav. Et slikt helhetsperspektivet gjør at Svanemerket gir en grundig miljødokumentasjon og at produktet oppfyller miljøkrav.

Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats. Byggmakker vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Les mer her

Historien om Byggmakker

BYGGMAKKER er i dag et moderne varehus med et butikknettverk fra Stavanger i sør/vest til Kirkenes i nord. Kjeden består av 89 utsalg.

Kjeden ble etablert allerede i 1963 under navnet Norgros AS, og var fra starten av et innkjøpssamarbeid for å effektivisere og samkjøre import og agenturvarer. Det gir oss i år anledning til å feire 50 år med kjededrift innenfor byggvare og interiør.

I Byggmakker er vi stolte av vår historie. Og selv om over 50 år med kjededrift er en anselig fartstid, kan flere av våre butikker skilte med sammenhengende drift som er betydelig lenger enn det. Går vi en del av butikkene nærmere etter i sømmene, viser det seg raskt at flere har drevet med byggvarer i over 100 år. Det er en god historie å ha med seg i det videre arbeide for å gjøre Byggmakker sin visjon om å hjelper kunden med å oppfylle drømmen om det gode liv til virkelighet.

I 2005 kjøpte det finskeide selskapet Kesko Norgros Handel, og Byggmakker fikk en industriell eier som forsterker vår posisjon i det norske markedet.