Personvern

Vi respekterer din rett til privatliv. Personvern hos Byggmakker omfatter alle de rettigheter du har som beskytter ditt privatliv når vi behandler dine personopplysninger. Byggmakker overholder personvernreglene og du kan stole på at vi behandler dine personopplysninger sikkert. Kundefokus og kvalitet er hjørnesteinen i alt vi gjør.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Byggmakker-kjeden samler inn personopplysninger for å drive virksomheten og for å utvikle våre produkter og tjenester. Byggmakker-kjeden bruker personopplysninger for å kunne følge opp kundeforhold, for markedsføringsformål og for å videreutvikle kundeopplevelsen og våre digitale tjenester.

Hvor samler Byggmakker inn personopplysninger fra?

Byggmakker-kjeden samler hovedsakelig inn personopplysninger fra kundene selv, for eksempel navn, adresser, e-post-adresser og annen basisinformasjon. Personopplysninger brukes også til å gi kunder tilbud om å legge igjen produktanmeldelser.

Personvernerklæringer

Byggmakker-kjeden består av kjedekontoret Byggmakker Handel AS, samt medlemsbedrifter. Personvernerklæringene til kjedekontoret og den enkelte medlemsbedrift (tilgjengelig hos den enkelte bedrift) gir mer detaljert informasjon om personopplysninger som behandles i Byggmakkerkjeden.

Hvordan kan jeg sjekke mine personopplysninger?

Du har til enhver tid rett til å sjekke hvilke personopplysninger om deg vi behandler. Du kan henvende deg til et Byggmakker-varehus eller kontakte kjedekontoret gjennom [email protected]