Butikk
Logg inn
Kasse

Fiks Ferdig Byggesøknad

BM-800x480-2024-BS

Alle søknadspliktige tiltak krever en godkjent byggesøknad fra kommunen før arbeidet kan begynne.

La oss i Byggmakker hjelpe deg med dette arbeidet.

Vi kan enten:

  1. Bistå med alle nødvendige underlag til søknaden.

  2. Stå som ansvarlig søker på vegne av deg som kunde.

    • Her samler vi alle underlag, ansvarsretter og samsvarserklæringer fra både prosjekterende og utførende.
    • Vi utarbeider hele søknaden til kommunen og tar oss av nabovarsler.
    • Vi søker enten om rammesøknad eller igangsettingstillatelse før oppstart kan begynne
    • Når arbeidet er avsluttet søker vi midlertidig brukstillatelse eller ferdig attest.