Bærekraftsrapport 2022

Bærekraft opptar hele konsernet vårt i alt fra langsiktige planer og beslutningstaking, til vårt daglige arbeid. Med en industriell eier som finske Kesko Group i ryggen og mange dyktige ansatte i Byggmakker og Onninen i Norge, er vi i en sterk posisjon til å arbeide målrettet med bærekraft i virksomheten vår.

Våren 2022 oppdaterte vi vår bærekraftsstrategi som sikrer at vi har en helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet. Strategien er basert på vesentlighetsvurderingen oppdatert våren 2021, der våre interessenter delte sine synspunkter angående de viktigste bærekrafttemaene for Kesko Group og våre interessenter. Vesentlighetsvurderingen veileder Keskos bærekrafts- og interessentarbeid og definerer handlinger for å møte interessentenes forventninger.

Vi har gjennomgått vår strategi basert på FNs bærekraftsmål, identifisert de mest vesentlige bærekraftsmålene og vår innvirkning på dem. De fire fokusområdene i vår bærekraftstrategi er klima og natur, verdikjeden, våre mennesker, og eierstyring og selskapsledelse.

Med vår oppdaterte strategi ønsker vi å fortsette vår satsing på ambisiøst og målrettet bærekraftsarbeid. I tillegg til å stille krav til vår egen virksomhet, skal vi også utfordre og oppmuntre våre leverandører til å finne mer bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden. Vi skal også tilgjengeliggjøre og forbedre våre produkter og tjenester overfor våre kunder, og oppfordre til å ta gode miljøvalg. Sammen tar vi viktige skritt i riktig retning.

I denne rapporten kan du lese om hvordan vi arbeider med bærekraft i Kesko Norge.

Les rapporten her

visjon-mbr

Med vår oppdaterte strategi ønsker vi å fortsette vår satsing på ambisiøst og målrettet bærekraftsarbeid. Sammen tar vi viktige skritt i riktig retning.

Hilde Kristoffersen

Administrerende direktør, Kesko Norge

Les rapporten her